Maisemantutkimuksen suuntautumisvaihtoehdon yhteystiedot

Käyntiosoite
Puuvilla, Porin yliopistokeskus
Siltapuistokatu 2, 2. krs, Pori

Postiosoite
Maisemantutkimus
Turun yliopisto
PL 124
28101 Pori

Tutkijat ja väitöskirjatutkijat

Dosentit

Päivi Granö, TaT,  maisemantutkimus
Sari Puustinen, TkT, yhdyskuntasuunnittelun tutkimus
Outi Rantala, YTT, ihmistieteellinen ympäristöntutkimus
Sanna Saunaluoma, FT, maisema-arkeologia