Yhteistyö monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelmassa

Tutkinto-ohjelmalla on tiiviit yhteistyösuhteet työelämän toimijoiden kanssa.

Akateemiset yhteydet

Turun yliopiston käännösviestinnän tutkinto-ohjelma kuuluu European Master's in Translation (EMT) -verkostoon. Verkoston tavoitteena on ylläpitää laadukasta kääntäjänkoulutusta Euroopassa sekä edistää valmistuneiden sijoittumista työelämään.

Lisäksi tutkinto-ohjelmamme kuuluu International Network of Simulated Translation Bureaus (INSTB) -verkostoon. INSTB:ssä on mukana eurooppalaisia kääntäjänkoulutusohjelmia, joissa harjoitetaan simuloitua käännösyritystoimintaa.

Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma Utuling on European Society for Translation Studies -järjestön käännöstieteen kansainvälisen jatko-opintoverkoston International Doctorate in Translation Studies (ID-TS) jäsen.

Työelämäyhteydet

Turussa kääntäjänkoulutusta on kehitetty alusta asti yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Nykyisin tämä tarkoittaa myös uuden käännösteknologian sekä yrittäjyyden sisällyttämistä opintoihin. Mm. näistä ansioistaan palkittiin koulutukseen kuuluvat Monikieliset käännöstyöpajat vuonna 2016 Turun yliopiston Intoa!-palkinnolla.

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm.:

 

EMT   Phrase

 

"MemoQ"