Yhteistyö monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelmassa

Tutkinto-ohjelmalla on tiiviit yhteistyösuhteet työelämän toimijoiden kanssa.

Akateemiset yhteydet

Turun yliopiston käännösviestinnän tutkinto-ohjelma kuuluu European Master's in Translation (EMT) -verkostoon. Verkoston tavoitteena on ylläpitää laadukasta kääntäjänkoulutusta Euroopassa sekä edistää valmistuneiden sijoittumista työelämään.

Lisäksi tutkinto-ohjelmamme kuuluu International Network of Simulated Translation Bureaus (INSTB) -verkostoon. INSTB:ssä on mukana eurooppalaisia kääntäjänkoulutusohjelmia, joissa harjoitetaan simuloitua käännösyritystoimintaa.

Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma Utuling on European Society for Translation Studies -järjestön käännöstieteen kansainvälisen jatko-opintoverkoston International Doctorate in Translation Studies (ID-TS) jäsen.

Työelämäyhteydet

Turussa kääntäjänkoulutusta on kehitetty alusta asti yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Nykyisin tämä tarkoittaa myös uuden käännösteknologian sekä yrittäjyyden sisällyttämistä opintoihin. Mm. näistä ansioistaan palkittiin koulutukseen kuuluvat Monikieliset käännöstyöpajat vuonna 2016 Turun yliopiston Intoa!-palkinnolla.

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm.:

  • paikalliset ja monikansalliset käännöstoimistot, esim. Lingsoft, SDL Finland, Semantix, Traduct
  • lukuisat käännösalan itsenäiset ammatinharjoittajat ja itsensätyöllistäjät
  • käännösteknologian kehittäjät ja palveluntarjoajat, Memsource, Sunda, Tilde ja XTRF
  • käännösalan järjestöt, esim. Käännösalan asiantuntijat KAJ ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ry, SKTL:n Turun paikallisosasto, Suomen käännöstoimistojen liitto SKTOL, The Globalization and Localization Association GALA, European Union of Associations of Translation Companies EUATC.
  • käännös- ja tulkkausalan palveluja käyttävät yksityisen sektorin tahot, kuten kustantamot (mm. Otava, nyk. Otavamedia, WSOY, Savukeidas, Sammakko)