Opiskelu suomen kielen linjalla

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelu kehittää tietoja ja taitoja, joita esimerkiksi suomen kielen opettajat, toimittajat, tiedottajat ja kielentutkijat tarvitsevat. Oppiaine kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia, jotka voivat toimia asiantuntijoina niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Opiskelu vahvistaa ymmärrystä

  • suomen ja muiden suomalais-ugrilaisten kielten sanastosta, rakenteesta ja kehityksestä,
  • merkityksen muodostumisesta,
  • vuorovaikutuksen periaatteista ja vaihtelusta,
  • teksteistä ja tekstinhuollosta,
  • kielen oppimisesta äidinkielenä ja toisena kielenä.

Tavoitteena on oppia soveltamaan tietoja, seuraamaan oman alan kehitystä ja päivittämään osaamistaan työelämän ja yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden mukaan. Oppiaine tarjoaa kansainvälisen oppimisympäristön, jossa äidinkieliset ja ei-äidinkieliset opiskelevat yhdessä ja oppivat myös toisiltaan.

Maisterintutkinto tarjoaa valmiudet myös jatko-opiskeluun ja tohtorintutkinnon suorittamiseen. Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tohtorit voivat sijoittua opetus- ja tutkimustehtäviin korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin sekä yritysten ja julkishallinnon asiantuntijatehtäviin.