Yhteistyö uskontotieteen oppiaineessa

Turun yliopiston uskontotieteen oppiaine kouluttaa uskonnon ja kulttuurin ilmiöihin perehtyneitä tutkijoita, asiantuntijoita ja opettajia yhteiskunnan eri sektoreille tutkimus-, media-, sisällöntuotanto- ja viestintätehtäviin.  

Uskontotieteilijät ovat kulttuurialan ammattilaisia ja tutkijoita, joilla on lisäksi laajempi perehtyneisyys uskonnollisiin tai uskonnonkaltaisiin ilmiöihin.

Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Uskontotiede tarjoaa näkökulmia ja menetelmiä esimerkiksi katsomusaineiden opetukseen, politiikan, median tai taiteen tapaan käsitellä kulttuurisia ilmiöitä, monikulttuurisuus- ja kehitysyhteistyöhön tai terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin ilmiöihin. Ota yhteyttä oppiaineen opettajiin ja tutkijoihin etsiessäsi alan asiantuntijuutta ja yhteistyötä.  

Uskontotiede tarjoaa näkökulmia ja menetelmiä esimerkiksi katsomusaineiden opetukseen, politiikan, median tai taiteen tapaan käsitellä kulttuurisia ilmiöitä, monikulttuurisuus- ja kehitysyhteistyöhön tai terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin ilmiöihin. Ota yhteyttä oppiaineen opettajiin ja tutkijoihin etsiessäsi alan asiantuntijuutta ja yhteistyötä.  

Opiskelijayhteistyö

Yritykset ja yhteisöt voivat tilata uskontotieteen opiskelijoilta tutkimuksia tai selvityksiä pro gradu -töinä tai palkata harjoittelijan. Harjoitteluraporttiin kirjatut huomiot työyhteisön kulttuurista ovat hyödyllisiä myös yhteisölle ja työnantajalle. Uskontotieteen harjoittelija on etnografina eräänlainen kenttäkonsultti, joka kykenee pelkistämään ja kiteyttämään työyhteisöstä sellaisia asioita, joita ohjaavat yhteisöä, mutta joita ei aina lausuta ääneen.

Pro gradu -tutkielma voi sopimuksen mukaan käsitellä esimerkiksi isäntäorganisaation kulttuuria, työyhteisöä, motivaatiota, arvoja ja muita työyhteisön kannalta keskeisiä tekijöitä. Uskontotieteen harjoittelija voi työskennellä muun muassa viestintätehtävissä, tapahtumien organisoinnissa sekä tutkimus- ja hallintotehtävissä, tuoden uusia ideoita ja näkökulmia asioihin. Harjoittelun kesto on tavallisimmin 2–6 kk, sopimuksen mukaan. Gradun ohjaa yliopiston opettaja tai professori.

Uskontotieteen yhteistyötahoja

Uskontotiede tekee yhteistyötä Åbo Akademin religionsvetenskap -oppiaineen ja Helsingin yliopiston uskontotieteen kanssa. Yhteistyössä Helsingin ylipiston kanssa uskontotiede järjestää arabian kielen ja islamin tutkimuksen oppiaineessa  islamin pienryhmäläisen opetuksen opettajan JOO-opinnot.

Donner-instituutti on uskontotieteelliseen ja kulttuurihistorialliseen tutkimukseen erikoistunut tutkimuslaitos ja pohjoismaiden suurin uskontotieteen erikoiskirjasto, joka järjestää tieteellisiä symposiumeja sekä round table -asiantuntijaseminaareja, julkaisee Approaching Religion ja Nordisk Judaistik -lehtiä sekä Acta Donneriani Aboensis -artikkelikokoelmia. Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC) on uskontotieteen kanssa samassa laitoksessa toimiva tutkimuskeskus. CSCC järjestää yhteistyössä Donner instituutin ja Polin instituutin kanssa kesäkuussa 2021 kansainvälisen konferenssin ja kesäkoulun Religion and Cultural Change.

Lisäksi uskontotiede tekee yhteistyötä Siirtolaisuusinstituutin ja Turun kaupungin ulkomaalaistoimiston Koto-toiminnan kanssa.

Uskontotieteellä on Erasmus-sopimus alankomaalaisen Groningenin yliopiston (University of Groningen, Faculty of Theology and Religious Studies) ja saksalaisen Erfurtin yliopiston (University of Erfurt, Religionswissenschaft/Department of Religious Studies) kanssa. 

HKT-arkisto

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto on yläkäsite laitoksen oppiaineiden tutkimusta ja opetusta varten muodostamille kokoelmille. Kokoelmat sijaitsevat tällä hetkellä kampuksella eri kohteissa. Folkloristiikan ja uskontotieteen TKU-kokoelmasta voit lukea lisää arkiston Aineistot -sivulta.

Uskontotiede on mukana seuraavissa tapahtumissa

Uskontotieteen järjestöjä

Uskontotieteen kotimaisia julkaisuja