Tietoa kirjastosta

Turun yliopiston kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto.

Tukea tieteen tekemiseen ja oppimiseen

Turun yliopiston kirjasto on yksi Suomen suurimmista tieteellisistä kirjastoista. Tuemme monitieteisen tiedeyhteisön tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Edistämme yliopiston profiloitumista ja vahvuusalueita.

Kulttuuriaineistoja tutkimuskäyttöön

Turun yliopiston kirjastolla on ollut vapaakappaleoikeus suomalaisiin painotuotteisiin vuodesta 1919 alkaen. Kansallisten kulttuuriaineistojen kokoelma on Suomen toiseksi laajin.

Kulttuuriaineistoja ovat:

 • painetut kirjat
 • sanomalehdet (vuoden 2007 loppuun)
 • aikakauslehdet
 • pienpainatteet
 • kartat ja nuotit
 • digitoidut ja digitaaliset kulttuuriaineistot

Kirjastossa on myös suomalaista vanhaa kirjallisuutta 1600-1800-luvuilta, lahjoituksena saatuja erikoiskokoelmia sekä harvinaisia teoksia kuten 1400-luvun inkunaabeleita.

Kirjaston avaintiedot 2019

Kirjaston käyttö

Asiakaspalvelu

 • Asiakaskäynnit 663 612 kpl
 • Aktiiviset lainaajat 15 600 kpl
 • Lähilainat ja uusinnat 1 224 371 kpl
 • Kaukolainat, saadut ja annetut 1 981 kpl

E-aineiston käyttö

 • Haetut / katsotut dokumentit 4 310 674 kpl

Verkkokäynnit

 • Tiedonhaut Volterista 1 599 769 kpl
 • Vekkosivukäynnit 483 911 kpl 
 • Research Guides- palvelun käynnit 544 978 kpl 
Tietoaineistot
 • E-kirjat 732 287 nimekettä
 • E-lehdet 45 623 nimekettä
 • Painetut kirjat 1 588 181 nimekettä
 • Painetut lehdet 31 677 nimekettä
 • Pienpainatteet 4 384 389 kpl
 • Kartat 16 997 kpl
Opetus

Informaatiolukutaidon opetus

 •  998 h
 • Osallistujamäärä 7999 hlö

 

Julkaisemisen tuen palvelut
 • Turun yliopiston tutkijoiden julkaisuja 6190 (lähde: Tutkimustietojärjestelmä)
  • joista OKM:lle raportoituja 5900 (lähde: Vipunen)
  • väitöskirjoja 159 
 • Avoimesti saatavilla olevat julkaisut 3040 
  • 52 % raportoiduista julkaisuista on avoimesti saatavilla
  • Open access -julkaisukanavassa 1884 /  32 %
  • Hybridi-julkaisukanavassa 444 / 8 %
  • Ei-avoimessa julkaisukanavassa avoimesti rinnakkaistallennettuna 712 / 12 % (lähde: Tietovarasto)
 • UTUgraduun tallennettuja graduja 1485, joista avoimia töitä 826

Henkilökunta

Henkilöstö 31.12.2019

 • Vakinainen henkilökunta 63
 • Määräaikainen henkilökunta 16
 • Yhteensä 79

Henkilötyövuodet 2019

 • Vakinainen henkilökunta 61,89 htv
 • Määräaikainen henkilökunta 9,31 htv
 • Yhteensä 71,20 htv
Kirjastot ja tilat

Kirjastolla on monikäyttöiset ja muunneltavat tilat, jotka ovat kaikkien käytettävissä. Kirjasto tarjoaa eri hiljaisuuden tasot huomioivia tiloja, ryhmätyötiloja ja kokoontumispaikkoja.

Kirjastoyksiköt 

 • Turussa 6
 • Raumalla 1
 • Raisiossa 1
 • Varastoja 2
Turun yliopiston avaintiedot

Vuonna 1920 perustetussa  Turun yliopistossa on 7 tiedekuntaa ja 5 erillistä laitosta. Meillä opiskelee n. 20 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa, henkilökuntaa on yli 3 400.

Turun yliopiston avaintiedot