Tietoa kirjastosta

Turun yliopiston kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto.

Tukea tieteen tekemiseen ja oppimiseen

Turun yliopiston kirjasto on yksi Suomen suurimmista tieteellisistä kirjastoista. Tuemme monitieteisen tiedeyhteisön tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Edistämme yliopiston profiloitumista ja vahvuusalueita.

Kulttuuriaineistoja tutkimuskäyttöön

Turun yliopiston kirjastolla on ollut vapaakappaleoikeus suomalaisiin painotuotteisiin vuodesta 1919 alkaen. Kansallisten kulttuuriaineistojen kokoelma on Suomen toiseksi laajin.

Kulttuuriaineistoja ovat:

 • painetut kirjat
 • sanomalehdet (vuoden 2007 loppuun)
 • aikakauslehdet
 • pienpainatteet
 • kartat ja nuotit
 • digitoidut ja digitaaliset kulttuuriaineistot

Kirjastossa on myös suomalaista vanhaa kirjallisuutta 1600-1800-luvuilta, lahjoituksena saatuja erikoiskokoelmia sekä harvinaisia teoksia kuten 1400-luvun inkunaabeleita.

Kirjaston avaintiedot 2021

Kirjaston käyttö

Käyttäjät

 • Asiakaskäynnit 181 249 kpl
 • Aktiiviset lainaajat 11 466 kpl
 • Uudet lainaajat 9 305 kpl
 • Rekisteröidyt lainaajat 71 421 kpl 

Lainaus ja kaukopalvelu

 • Lainat 70 440 kpl
 • Uusinnat 277 930 kpl
 • Kaukolainat, saadut ja annetut 1152 kpl

Elektroniset palvelut

 • Kokoelmatietokanta Volter 
  • Katsotut tietueet 1 632 456
  • Tiedonhakujen määrä 1 914 770
  • Yhteydenottokerrat 1 760 287
 • Elektronisten aineistojen käyttö 9 520 627

 

Kokoelmat

Tietoaineistot

 • E-kirjat 607 785 nimekettä
 • E-lehdet 40 692 nimekettä
 • Painetut kirjat 1 118 796 nimekettä
 • Painetut lehdet 33 337 nimekettä
 • Pienpainatteet 4 445 870 kpl
 • Kartat 18 454 kpl
 • Musiikkiaineistot 31 610 nimekettä
 • Audiovisuaaliset aineistot 24 084 kpl
 • Patenttijulkaisut 136 807 kpl
 • Arkistoaineisto: arkistonmuodostajat 203 kpl

Luettelointi

 • Luettelotietueiden määrä 1 503 398 kpl
 • Lisätyt tietueet yhteensä 10 954 kpl 
 • Luettelointi muihin tietokantoihin (2kpl) 653 tietuetta

 

Opetus

Kirjaston antama opetus

 •  419,5 h
 • Osallistujamäärä 7903 hlö
Julkaisemisen tuen palvelut

Turun yliopiston tutkijoiden julkaisuja 6163 (lähde: Tietovarasto)

 • joista OKM:lle raportoituja 6483 (lähde: Vipunen)
 • väitöskirjoja 174

 Avoimesti saatavilla olevat julkaisut 4376 ts. 71 % raportoiduista julkaisuista on avoimesti saatavilla

 • Open access -julkaisukanavassa 2440 (40 %)
 • Hybridi-julkaisukanavassa 1157 (19 %)
 • Ei-avoimessa julkaisukanavassa avoimesti rinnakkaistallennettuna (Green OA)  779 (13 %)

UTUgraduun tallennettuja graduja 1904, joista avoimia töitä 1138

 

Henkilökunta

Henkilöstö 31.12.2021

 • Henkilöstön määrä 77
 • Henkilötyövuodet 70,57
Kirjastot, aukioloajat ja tilat

Kirjastolla on monikäyttöiset ja muunneltavat tilat, jotka ovat kaikkien käytettävissä. Kirjasto tarjoaa eri hiljaisuuden tasot huomioivia tiloja, ryhmätyötiloja ja kokoontumispaikkoja.

Kirjastoyksiköt 8 kpl

 • Turussa 6
 • Raumalla 1
 • Raisiossa 1
 • Varastoja 2
 • Hallinnolliset yksiköt 1

Kirjastojen aukioloajat 

 • Aukiolotunnit viikon aikana (yht.) 388,5 h
 • Aukiolopäivien määrä tilastointikaudella (yht.) 1086 pv

Kirjaston käytössä olevat tilat 15 140,60 (neliömetriä yhteensä)

Kehysorganisaation tiedot

 • Henkilöstömäärä (31.12.2021) 3 620
 • Opiskelijamäärä 16 918
 • Aloituspaikat 2 465
 • Kokonaismenot (x 1000 €) 283 631,9
Talous

Toimintakulut yhteensä 11 719 082 €

 • Henkilöstökulut 3 493 842 €
 • Kirjastoaineistokulut 4 482 205 €
 • Painettu aineisto 215 597 € 
  • Kausijulkaisut 56 989 €
  • Muut monografiat 158 608 €
 • Elektroninen aineisto 4 262 748 €
 • Muu aineisto 3 860 €
 • Tilakulut tai laskennalliset tilakulut 2 548 521 €
 • Muut kulut1 194 514 €

Kirjaston rahoitus yhteensä 11 775 756 €

Turun yliopiston avaintiedot