Seminaarihuone ja opiskelijoita Phoenixin kirjastossa vuonna 1947.

Turun yliopiston kirjasto 100 vuotta

Turun Suomalaisen Yliopistoseuran hoitokunta asetti marraskuussa 1917 kirjastovaliokunnan huolehtimaan tarpeellisista kirjahankinnoista ja eri puolilta maata tulevista kirjalahjoituksista. Kirjaston hoitajaksi kutsuttiin 1920 edellisvuonna Turun kaupunginkirjastossa kirjastonhoitajana aloittanut kirjastomies ja kirjailija Volter Kilpi. Kirjasto avattiin asiakkaille 1921.