Opiskelu biolääketieteen laitoksella

Biolääketieteen koulutusohjelma (aiemmin terveyden biotieteet, TerBio) on vuonna 1998 aloittanut Suomen ensimmäinen monitieteinen bioalan koulutusohjelma. Biolääketiede yhdistää lääketieteen ja luonnontieteen osaamisen ihmiskehon toiminnan ymmärtämiseksi ja hoitojen kehittämiseksi.

Koulutusohjelmassa suoritetaan kaksi tutkintoa:

 1. Suomenkielinen luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK, 180 op, 3 vuotta)  
 2. Englanninkielinen Master of Science -tutkinto (MSc, 120 op, 2 vuotta) 

Kandivaiheen opinnot koostuvat mm. seuraavista opintokokonaisuuksista

 • kemia, lääkeainekemia ja lääketieteellinen biokemia 
 • ihmisen elinjärjestelmien rakenne ja toiminta
 • solubiologia ja molekyylibiologia
 • vertaileva anatomia ja fysiologia
 • farmakologia ja toksikologia
 • patologia ja tautimallinnus
 • bioyrittäjyys 

Maisterivaiheen opinnoissa keskitytään uusien lääkkeiden ja hoitomuotojen keksimiseen ja kehittämiseen.

Biolääketieteen opiskelijana

Biolääketieteen koulutusohjelma kouluttaa biolääketieteen asiantuntijoita, joilla laaja bio- ja molekyylilääketieteen osaaminen yhdistyy vahvaan perusluonnontieteiden hallintaan. Biolääketieteen opiskelussa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla lääketiede ja perusluonnontieteet. Mentorit ja opiskelijatuutorit tukevat sinua opinnoissa ja ohjaavat itsenäiseen opiskeluun.
Biolääketieteen opiskelijana opit:

 • sairauksien taustat ja kehon ilmiöt sekä molekyylitasolla että laajempina kokonaisuuksina
 • yhdistämään solu- ja molekyylitason tapahtumat sairauksien kehitykseen ja lääkehoitoihin
 • uusien lääkkeiden kehittämisessä tarvittavat tiedot ja taidot
 • käyttämään uusia laskennallisia menetelmiä biologisen ja lääketieteellisen informaation käsittelyssä
 • työskentelemään globaalissa yhteistyöverkostossa
Biolääketiede ammattina

Biolääketieteen koulutusohjelmassa saat erinomaiset jatkokoulutusmahdollisuudet biolääketieteen alan tutkijaksi ja filosofian tohtoriksi sekä hyvät työllistymisvalmiudet bio-, lääke- ja terveysalojen yrityksiin, yliopistoihin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntijaelimiin.

Biolääketieteestä valmistunut maisteri voi työskennellä

 • tutkijana (yliopistot, tutkimuslaitokset ja lääkeyritykset)
 • viranomaistehtävissä (valtion/kuntien hallinto, EU-virastot)
 • kehitys- ja laadunvarmistustehtävissä (diagnostiikka- ja lääketeollisuus, elintarviketeollisuus)
 • opettajana (yliopistot, ammattikorkeakoulut ja -opistot)
 • lääke- ja diagnostiikka-alan markkinoinnissa
 • yrittäjänä