Biolääketieteen laitoksen opetushenkilökunta

Farmakologia, lääkekehitys, lääkehoito ja lääkeainekemia

Mikrobiologia ja immunologia

Solubiologia ja anatomia