Rahoitusta terveyden edistämisen arviointitutkimukseen

04.05.2020

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen hankkeelle “Kohdennettu ja ennakoitu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen” on myönnetty 145 000€ Valtioneuvoston kanslian rahoitus.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kannanotot:

  • millaisia hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vaikutusten ja saavutettujen vasteiden kustannusten arviointityökaluja on käytössä ja mitkä niistä on soveltuvia suomalaiseen palvelujärjestelmään
  • millaisia kehittämistarpeita arviointityökaluissa ja niiden käyttöönotossa on suhteessa suomalaiseen palvelujärjestelmään sekä
  • millaiset tekijät on huomioitava arviointityökalujen menestyksekkääseen käyttöön ja kehittämiseen.

- Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on toimintaa, jonka tulokset ovat usein nähtävissä vasta pitkällä aikavälillä. Vaikuttavaan toimintaan tarvitaan arviointityökalujen tunnistamista ja nykyisen tietopohjan parempaa hyödyntämistä päätöksenteossa. Tässä hankkeessa tuotettu tieto on tarpeen, jotta vaikutuksia ja kustannuksia voidaan arvioida kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, toteaa STM:n neuvotteleva virkamies Heli Hätönen.

Hanke toteutetaan monitieteisessä ryhmässä yhteistyössä Turun yliopiston ja Aalto yliopiston kanssa. Tutkimusryhmään kuuluvat Turun yliopistosta hankkeen johtajana toimiva yliopistotutkija Mari Kangasniemi (hoitotiede), professori Sakari Suominen (kansanterveystiede) ja post doc –tutkija Marja Hult (hoitotiede) sekä Aalto yliopistosta dosentti Miika Linna (terveystaloustiede) ja tohtorikoulutettava, diplomi-insinööri Olli Halminen (terveystaloustiede).

Hanketta koordinoi sosiaali –ja terveysministeriö ja ohjausryhmän puheenjohtajana on neuvotteleva virkamies Heli Hätönen. Hankkeen saama 148 685€ rahoitus myönnettiin kaudelle 4/2020-6/2021. Lisätietoja kohdennetun ja ennakoidun hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen hankkeesta valtioneuvoston sivuilla.

Luotu 04.05.2020 | Muokattu 04.05.2020