Kansanterveystiede

Kansanterveystieteen oppiaine tarjoaa lääketieteen ja hammaslääketieteen perustutkintoa suorittaville opiskelijoille perustiedot epidemiologiasta, keskeisistä kansantaudeista ja niiden riskitekijöistä, terveyden edistämisestä, terveydenhuollon organisaatiosta, hallinnosta ja johtamisesta, vakuutuslääketieteestä sekä terveystaloustieteestä. 

Erikoislääkärikoulutuksessa erikoistuville lääkäreille ja hammaslääkäreille annetaan heidän työssään tarvitsemia korkeakoulutasoisia tietoja terveydenhuollon hallinnosta ja johtamisesta, terveyspalvelujen suunnittelusta sekä terveystaloustieteestä. Terveydenhuollon erikoislääkärikoulutusta suorittaville annetaan lisäksi tiedot terveysongelmien määrittämisestä ja torjunnasta ja terveyden edistämisestä väestötasolla, väestön terveyspalvelujen suunnittelusta sekä terveydenhuolto-organisaation johtamisesta.