Leanilla voidaan sujuvoittaa myös terveydenhuollon arkea (Väitös: TtM, YTM Riikka Maijala, 5.12.2019, kansanterveystiede)

TtM, YTM Riikka Maijala tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan leanin soveltamista ja lean-johtamista terveydenhuollossa. Tutkimuksen mukaan leanin soveltaminen terveydenhuollossa vaatii valmentavaa johtamista ja terveydenhuollon piirteiden tunnistamista. Lisäksi tutkimus osoitti, että terveydenhuoltoon kehitettyjen Hukkatunnistin-työkalujen avulla voidaan tunnistaa prosesseissa olevaa hukkaa tehokkaasti.

Terveydenhuollon toimintojen sujuvuutta ja tehokkuutta on pyritty lisäämään ottamalla käyttöön autoteollisuudessa kehitetty lean-filosofia, jonka keskiössä on prosessien parantaminen hukkaa poistamalla ja asiakkaille lisäarvoa tuottamalla. Lean-menetelmillä havainnoidaan ja parannetaan prosesseja. 

Riikka Maijalan systemaattisella kirjallisuuskatsauksella kerätyn aineiston mukaan leanin soveltaminen terveydenhuollossa edellyttää valmentavaa johtamista, jatkuvaa oppimista, toiminnan seuraamista mittareiden avulla, tiimityötä, viestintää visuaalisilla tekniikoilla sekä terveydenhuollon kulttuurin arvojen ja piirteiden tunnistamista.

Hukkaa poistamalla sujuvoitetaan terveydenhuollon arkea

Terveydenhuoltoon on kehitetty leanista kumpuavia Hukkatunnistin-työkaluja, joiden avulla hukkaa voidaan tunnistaa vuodeosastoilla, päivystyksessä ja avovastaanottoyksiköissä. 

Maijalan mukaan Hukkatunnistin-työkalut soveltuvat käytettäväksi suomalaisessa terveydenhuollossa. Hukkia tunnistamalla niitä voidaan poistaa ja samalla sujuvoittaa yksiköitten toimintaa.

– Hukkaa havaittiin vuodeosastoilla ja päivystysyksikössä eniten potilasprosessien viiveinä sekä terveysasemalla työn keskeytyksinä, vastaanottojen kestossa ja lääkäreiden toimistotyöajan sisällössä. Parannustoimenpiteitä kohdistettiin potilasprosesseihin, tiedonkulkuun ja henkilöstön hukkatietoisuuden lisäämiseen, Maijala selittää.

Lean-johtaminen ei ole vakiintunut yliopistosairaaloihin

Kysely- ja haastattelututkimuksiin osallistuneiden suomalaisten yliopistosairaaloiden lean-asiantuntijat eivät kokeneet lean-päivittäisjohtamisen olevan vakiintunutta tutkimuksen kohteena olevissa yliopistosairaaloissa. 

– Leanin piirteitä oli kuitenkin tunnistettavissa päivittäisjohtamisessa. Vastauksissa esiintyi lean-taulut ja pikapalaverit, toiminnan seuraaminen mittarien avulla, valmentava johtaminen, tiimityö ja jatkuva parantaminen. Samalla näiden osalta tunnistettiin kehittämisen tarpeita, Maijala listaa.

– Leanin periaatteita ja työkaluja arvioitiin käytettävän yliopistosairaaloissa tulevaisuudessakin. Leanin ennustettiin kuitenkin muokkaantuvan ja hyötyjen paranevan, jos lean yhdistetään muihin johtamis- ja kehittämismalleihin, Maijala lisää.

Toistaiseksi leanin soveltamista yliopistosairaaloissa koettiin rajoittavan toimintakulttuurin hierarkkisuus, menettelytapojen kankeus ja epäselvät prosessit.

***

TtM, YTM Riikka Maijala esittää väitöskirjansa Lean terveydenhuollossa - näkökulmina hukka ja johtaminen julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa torstaina 5.12.2019 klo 12.00 (Turun yliopisto, Medisiina D, Lauren 2 -sali, Kiinamyllynkatu 10, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Riitta Luoto (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Päivi Rautava (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kansanterveystiede.

Väittelijän yhteystiedot: 0503639761, riimai@utu.fi

Väittelijän kuva 

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä UTUPubissa.

Luotu 27.11.2019 | Muokattu 27.11.2019