Suomen Akatemialta rahoitus elinympäristön ja lihavuuden suhdetta tutkivalle hankkeelle

19.11.2019

Erityisasiantuntija, dosentti Hanna Lagströmin johtama hanke nousi varasijalta rahoituksen saajaksi biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen vuoden 2018 akatemiahankehaussa. Rahoitus on suuruudeltaan 521 213 euroa, ja se on nelivuotinen.

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt rahoituksen Turun yliopistossa toteutettavalle hankkeelle Elinympäristö ja lihavuus varhaislapsuudesta aikuisuuteen (LEO).

– Ylipaino lisääntyy maailmanlaajuisesti jo varhaislapsuudesta alkaen. Hankkeessamme selvitetään sosiaalisen ja fyysisen elinympäristön yhteyttä ylipainon ja lihavuuden kehittymiseen sekä niiden riskitekijöihin, Lagström kertoo. 

Tarkastelun kohteena on lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ravitsemus, suolistomikrobisto, ylipainoisuus, veren kolesteroli- ja glukoosiarvo ja fyysinen aktiivisuus. 

Hankkeessa on mukana yksi syntymäkohortti ja kaksi pitkittäistutkimusta, joissa riskitekijät on mitattu yhteensä 17 835 henkilöltä. Tutkittavia on seurattu joko syntymästä tai varhaislapsuudesta kuudesta 26 vuoteen tutkimuksesta riippuen.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa sosiaalisten ja fyysisten elinympäristöjen yhteyksistä ylipainon kehittymiseen.

Luotu 19.11.2019 | Muokattu 28.11.2019