Oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimusyhteistyö

Uusien kontaktien luominen sekä jo olemassa olevan yhteistyön vahvistaminen ja ylläpito kuuluvat oleellisena osana kansainvälisen, monialaisen tutkimusyliopiston tehtäviin. Tiedekuntamme strategian mukaisesti tiedekunnan toiminnan tulee olla laadukasta sekä painopistealueiltaan myös kansainvälisesti arvioiden korkeatasoista. Henkilöstön luomat kontaktit eri puolille maailmaa ovat merkittävässä asemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Yhteistyö projekteissa

Ihmisarvoinen ikääntyneiden hoito

Kunnallisalan Kehittämissäätiön rahoittama Turun yliopiston tutkimushanke kohdistuu asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen ikääntyneiden hoito- ja palveluasumisessa. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, mitkä ovat yleisimmät asiakkaiden itsemääräämisoikeutta loukkaavat seikat sekä tyypillisimmät toimet ja rakenteet, jossa ne ovat syntyneet. Tuotettu tieto auttaa tekemään näkyväksi ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden toteutumisen hoito- ja palveluasumisessa ja tukee ikääntyneiden ja omaisten, palveluiden tuottajien, palveluiden ostajien, koulutusrakenteiden ja valvovan viranomaisen kestävää yhteistyötä hyvän ja ihmisarvoisen ikääntyvien hoito- ja palveluasumisen tuottamiseksi.

Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimii Mari Kangasniemi hoitotieteen laitokselta.

Juha Lavapuro toimii tutkimushankkeen osatutkimusten asiantuntijana arvioiden oman asiantuntijuusalueensa sisältöä ja näiden muodostamaa kokonaisuutta.

Understanding Corruption in the Global North

The primary aim of this research project is to develop a new approach to understanding and measuring corruption in affluent ‘Global North’ economies. This approach seeks to capture forms of corruption that have emerged as a topic of public concern in the wake of a series of cases that include banking rate frauds, the auto industry emissions scandals and the large-scale leaks known as the ‘Panama Papers’ and the ‘Paradise Papers’.  In this context, there appears to be a widening gap between legal and social expectations of what can and should be defined and understood as ‘corrupt’.  For example, although the activities uncovered by the ‘Panama Papers’ and the ‘Paradise Papers’ are largely within the law, they are clearly regarded by large sections of the public as illegitimate or even corrupt.  

Current benchmark standards, including the Transparency International’s Corruption Perceptions Index (CPI) and the World Bank Worldwide Governance Indicator have been criticized for their reliance upon a subjective and selective sources of expert opinion that is drawn from dominant business and government networks. This project will use interviews with experts that do not have a close connection to business and government networks in order to begin a conversation about how an alternative basis for conceptualizing and measuring corruption in Global North economies might be developed.

The Faculty of Law works in cooperation in this research project with Professor David Whyte (University of Liverpool) who acts as the PI of the project. In reference to this research project you can contact Liisa Lähteenmäki.

25 vuotta yhtiöverotuksen reformeja: millainen tutkimustieto on ohjannut suomalaisia yhtiö- ja osinkoverotuksia

Helsingin yliopiston projektissa tutkitaan, millainen tutkittu tieto on ohjannut suomalaista yhtiö- ja osinkoveropoliittista päätöksentekoa vuosien 1992 ja 2015 välillä. Olennaista on tarkastella, millaista on päätöksenteon taustalla oleva tietoa ja kuinka tieto on välittynyt poliittiseen päätöksetekoon.

Jussi Jaakkola toteuttaa Turun yliopistolta projektiin tilattua tutkimusta.

Yhteistyöverkostot

Baltic Area Legal Studies BALEX

BALEX on vuonna 2014 perustettu Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen oikeudellinen osaamiskeskus, jonka tavoitteena on vahvistaa Itämeren aluetta koskevaa oikeudellista tutkimusta ja koulutusta.

Itämeri on monella tavoin ainutlaatuinen, niin maantieteellisesti, ilmastollisesti kuin ympäristöllisesti sekä hallinto- ja sääntelytavoiltaan. Se on todennäköisesti maailman säännellyin merialue, johon vaikuttaa jopa kuusi sääntelyn kerrosta samaan aikaan. Tämä näkökulma Itämereen ei ole saanut paljon huomiota tähän mennessä. BALEX perustettiin muuttamaan tilanne.

BALEX on kansainvälinen oikeudellinen osaamiskeskus, joka perustettiin vuonna 2014 Turussa Turun yliopiston ja Åbo Akademin aloitteesta. Verkostolla on yhteistyökumppaneita koko Itämeren alueella. BALEX pyrkii täyttämään nykyisen tyhjiön oikeudellisen tutkimuksen ja koulutuksen saralla Itämeri-kysymyksissä. BALEXin painopisteitä ovat oikeudellinen tutkimus, monialainen akateeminen ja täydentävä koulutus sekä julkiset tapahtumat; tavoitteena on:

 • tuottaa korkeatasoista oikeudellista tutkimusta asioissa, jotka ovat merkityksellisiä ja yhteisiä Itämeren alueelle, ja kannustaa nuoria tutkijoita Itämeri-tutkimuksen piiriin;
 • tarjota oikeudellisiin kysymyksiin paneutuvaa monialaista opetusta opiskelijoille, mukaan lukien räätälöityjä kursseja alueen lainsäädännöstä ja hallinnosta ja pitkällä aikavälillä mahdollisesti kesäkursseja tai jatko-opinto-ohjelmia Itämeren juridiikasta;
 • tarjota Itämeren alueella täydennyskoulutusta lakimiehille, viranhaltijoille ja viranomaisille; sekä
 • järjestää vierailuluentoja, konferensseja ja työpajoja ajankohtaisista aiheista.

Lisätiedot BALEX:in kotisivuilla.

Legal Research Network LRN

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta kuuluu vuonna 2006 perustettuun kansainväliseen Legal Reseach Networkiin (LRN).

Legal Research Network tähtää verkoston jäsenten kansainvälisen profiilin parantamiseen, tutkimusyhteistyön vahvistamiseen sekä erityisesti nuorten tutkijoiden tieteellisen kansainvälisen näkökulman edistämiseen.
 
Legal Research Network järjestää vuosittain konferenssin jäsenilleen eri aihealueesta sekä kesäkoulun tohtorikoulutettaville.
 
Verkostoon kuuluvat yliopistot:

 • Turun yliopisto
 • Bristolin yliopisto
 • Budapestin yliopisto (Eötvös Loránd)
 • Ghentin yliopisto
 • Groningenin yliopisto
 • Göttingenin yliopisto (Georg-August)
 • Lille-Nord-de-Francen yliopisto
 • Uppsalan yliopisto

Lisätiedot Legal Research Networkin kotisivuilla.

Tutkimusvieraaksi oikeustieteelliseen tiedekuntaan

Tiedekunnassamme vierailee vuosittain tutkijoita eri puolilta maailmaa. Tiedekunta voi isännöidä tutkimusvierailua, jos vierailulle löytyy akateeminen isäntä/emäntä tiedekunnan henkilökunnasta ja tiedekunta pystyy tarjoamaan tarvittavan infrastruktuurin (työtila, hallintopalvelut).

Vierailijan tulee pääsääntöisesti kattaa itse vierailusta koituvat kustannukset.

Jos olet kiinnostunut tutkimusvierailusta oikeustieteellisessä tiedekunnassa, toimi näin:

Sovi vierailullesi akateeminen isäntä/emäntä

Vierailijaksi haluava on itse vastuussa akateemisen isännän/emännän löytämisestä. Tutustu kotisivultamme löytyviin henkilökunnan profiileihin ja ota suoraan yhteyttä tutkijaan, jonka tutkimusprofiili sopii omaan tutkimukseesi. Liitä viestiin CV ja julkaisuluettelo sekä mahdolliset muut vierailuusi liittyvät tiedot.

Suunnittele vierailun aikataulu ja ohjelma

Suunnittele alustavasti vierailun aikataulu (alkamis- ja päättymispäivä) ja ohjelma yhteistyössä akateemisen isäntäsi/emäntäsi kanssa.

Ota yhteyttä tutkimuskoordinaattoriin

Kun olet sopinut vierailullesi akateemisen isännän/emännän, ota yhteys tiedekunnan tutkimuskoordinaattoriin, joka selvittää tiedekunnan kannan vierailun toteuttamiseen. Kerro viestissäsi, milloin olisit tulossa vierailulle ja kuinka pitkäksi ajaksi, kuka toimii vierailusi akateemisena isäntänä/emäntänä, mitä ohjelmaa vierailulle on suunniteltu ja mitä tavoitteita sinulla on eli mitä toivot saavuttavasti vierailusi aikana.

Tutkimuskoordinaattori selvittää, voiko vierailun toteuttaa. Tutkimuskoordinaattori auttaa myös tarvittaessa vierailun käytännön järjestelyjen (esim. majoitus) tekemisessä.