Opiskelu johtamisen ja organisoinnin oppiaineessa

Johtamisen ja organisoinnin aineen kandidaatti- ja maisteriopinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden tutustua liiketoiminnan johtamisen periaatteisiin sekä organisaatioiden inhimillisiin dynamiikkoihin.

Johtamisen opiskelija rakentaa tutkintonsa osin omien kiinnostustensa mukaisesti monipuolisesta kurssivalikoimasta. Temaattisesti pääaineopiskelijoilla on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: Strateginen johtaminen, Organisaation kehitys ja muutosjohtaminen, sekä Henkilöstöjohtaminen. Huomioithan, että sivuainevalinnallasi voit muovata tutkintoasi haluamaasi suuntaan – suosittelemme luovia ja omintakeisia sivuainevalintoja. Valmistumisen jälkeen opiskelijat sijoittuvat asiantuntija- ja konsultointitehtäviin yritysten strategisen kehityksen tai muutoksen johtamisen tematiikoissa, esimiestehtäviin, tai henkilöstöjohtamisen kenttään julkisella tai yksityisellä puolella.

Opetuksessa käytetään monipuolisia ja osallistavia oppimismenetelmiä, jotka kehittävät ongelmanratkaisullisia, toiminnallisia ja sosiaalisia taitoja sekä rohkaisevat opiskelijoita itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun. Yhteistyö yritysten kanssa tuo opiskeluun käytännönläheisyyttä. Oppiaineella on vahva alumniverkosto. Järjestämme yhteisiä tapaamisia opiskelijoiden kanssa lukuvuoden aikana.

Mikäli olet sivuaineopiskelija Turun yliopiston toisesta tiedekunnasta, katso Työelämän ja henkilöstöasioiden (Tyhe) perusopintokokonaisuutta, jonka toteuttaa Turun työtieteiden keskus. Tyhe-perusopintokokonaisuuden tavoitteena on kouluttaa aiempaa monipuolisemmin työelämän ilmiöitä ymmärtäviä ja hallitsevia työasiantuntijoita yritysten, julkisen sektorin organisaatioiden ja järjestöjen palvelukseen. Lisäksi opiskelija saa valmiuksia työelämän tutkimukseen.

Työelämän ja henkilöstöasioiden osaamisen tarve on lisääntynyt työelämän monimuotoistuessa jatkuvasti. Akateemisen tutkinnon suorittaneet sijoittuvat usein erilaisiin henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin sekä sellaisiin johto- tai asiantuntijatehtäviin, joissa tarvitaan työelämän asioiden laaja-alaista hahmottamista, osaamista sekä käytäntöjen ymmärtämistä. Monipuoliselle työelämän ja henkilöstöasioiden osaamiselle on tarvetta työelämässä.

Työelämää ja henkilöstöasioita koskevan perusopintokokonaisuuden laajuus on 25-40 opintopistettä. Se on monitieteellinen kokonaisuus, joka koostuu Turun yliopiston ja kauppakorkeakoulun, Åbo Akademin sekä Työterveyslaitoksen tarjoamasta opetuksesta. Vastaavaa kokonaisuutta ei muualla maassa ole tarjolla. Se soveltuu yliopistojen perustutkintoja opiskeleville. Opintokokonaisuuteen kuuluu johtamisen ja organisoinnin opintoja, kuten "Organisaatiokäyttäytyminen ja HRM" ja "Henkilöstöjohtamisen käytännöt".

Valtakunnallinen verkko-opintoina toteutettu LITO-kokonaisuus eli liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus on toinen mainio tapa vahvistaa omaa liiketoiminnallista asiantuntijuuttaan.