LUMO

Luovuus, motivaatio ja asiantuntijuus

Tutkimusryhmän tutkimuskohteena on asiantuntijuus ja asiantuntijaorganisaatiot erityisesti luovuuden ja motivaation näkökulmasta. Ryhmän jäsenten tutkimus pureutuu esimerkiksi asiantuntijoiden motivaatioon ja luovuuteen, organisatoriseen luovuuteen, luovuuden ja kontrollin väliseen jännitteeseen sekä tarkastelee asiantuntijaa kokonaisvaltaisena kehollisena ja leikillisenä toimijana.  

Tutkimusteemat
 • Luovuus, kontrolli ja motivaatio asiantuntijatyössä (Kallio)
 • Palkitseminen ja sen vaikutukset asiantuntijan sisäiseen motivaatioon (Lehtivuori)
 • Organisatorinen luovuus ilmiönä asiantuntijaorganisaatiossa (Blomberg)
 • Fyysinen tila, asiantuntijuus ja luovuus (Borg)
 • Kehollisuus ja aistinvaraisuus asiantuntijuudessa (Satama)
 • Johdon laskentatoimi, laskentatoimen uudet teknologiat (mm. digitalisaatio), asiantuntijatyö laskentatoimessa (Lepistö)
 • Teknologia ja digitalisaatio, asiantuntijuus, verkostotutkimus asiantuntijatyössä, lapset, nuoret ja perheet sosiaali- ja terveydenhuollossa (Huhtasalo)
 • Leikki, luovuus, lelut ja kulttuuriin leikillistyminen, pelillistyminen ja lelullistuminen (Heljakka)
Toiminta

Ryhmän tavoitteena on edistää ryhmän jäsenten tutkimustyötä sekä tieteellistä julkaisemista sekä jäsenten välistä yhteistyötä ja ajatuksenvaihtoa mm. järjestämällä yhteisiä tutkimusseminaareja, hakemalla yhteistä rahoitusta, keräämällä aineistoja ja kirjoittamalla yhteisiä tutkimuspapereita. Yhteistyön avulla jäsenten tutkimusprojekteihin saadaan erilaisia näkökulmia ja ajatusten ristiinpölyttämistä.

Viimeisimmät julkaisut
 • Aalto, Katja & Kallio, Kirsi-Mari (2018) Changing institutional logics: shifting to a new service model in the Finnish public sector. Forthcoming in Public Money & Management.

 • Blomberg, A. (2016). Organizational creativity - hegemonic and alternative discourses. Publications of Turku School of Economics, Series A.​ Doctoral dissertation. University of Turku.

 • Blomberg, A. (2019) Luova autonomia ja autonominen luovuus – kriittinen katsaus niiden muotoihin ja merkityksiin. A chapter to a book: Siedätystä johtamisallergiaan. Johtajuuden monet muodot itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä, Edited by Kaija Collin ja Soila Lemmetty, Edita.

 • Blomberg, A. Kallio, T.J.  & Pohjanpää, H. (2017) Antecedents of organizational creativity: drivers, barriers or both? Journal of Innovation Management, Vol. 5, (1), 78–104.

 • Grossi, Giuseppe, Kallio, Kirsi-Mari, Sargiacomo, Massimo & Skoog, Matti (2020) Accounting, performance management systems and accountability changes in knowledge-intensive public organizations: A literature review and research agenda.  Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 33 (1), 256¬–280.

 • Heljakka, K. (2017) Contemporary Toys, Adults and Creative Material Culture: from Wow to Flow to Glow, teoksessa Anna Malinowska & Karolina Lebek (Toim.) Materiality and Popular Culture. The Popular Life of Things, Routledge.

 • Heljakka, K. (2017) Toy Fandom, Adulthood, and the Ludic Age: Creative Material Culture as Play. Teoksessa (Toim.) Jonathan Gray, Cornel Sandvoss ja C. Lee Harrington, Fandom, Second Edition. Identities and Communities in a Mediated World. New York: New York University Press.

 • Heljakka, K. (2018) Toy design universals.for the 21st Century: Designing play value in toys for children, adults, and transgenerational players. In Collection of articles of the 2nd International Conference on Play culture in Modern Childhood, Moscow, Russia, NAIR 2018.

 • Heljakka, K., Harviainen, J.T. & Suominen, J. (2017) Stigma avoidance through visual contextualization. Adult toy play on photosharing social media. New Media & Society First Online.

 • Huhtasalo, J. (2019). Opettajan asiantuntijuus muutoksessa – asiantuntijuus ja sen jakamisen diskurssit digitaalisessa oppimisympäristössä. Kasvatus & Aika, 13(4), 45–64. https://doi.org/10.33350/ka.79620

 • Ihamäki, P. & Heljakka, K. (2018) The Internet of Toys, Connectedness and Character-Based Play in Early Education. InProceedings of the Future Technologies Conference (pp. 1079-1096). Springer, Cham.

 • Josefsson, I – Blomberg, A. (2020) Turning to the dark side: Challenging the hegemonic positivity of the creativity discourse. Scandinavian Journal of Management, 36(1)

 • Järlström, Maria & Kallio, Kirsi-Mari (2015) Henkilöstöosaston suorituskyky ja sen mittaamisen käytänteet ja ongelmat. Hallinnon tutkimus, Vol. 34 (1), 43–60 (Article published in Finnish in Administrative Studies).

 • Kallio, Kirsi-Mari, Kallio, Tomi & Grossi, Giuseppe (2017) Performance Measurement in Universities: Ambiguities in the use of quality vs. quantity in performance indicators. Public Money & Management, Vol. 37 (4), 293–300.

 • Kallio, Kirsi-Mari, Kallio, Tomi J., Tienari, Janne & Hyvönen, Timo (2016) Ethos at Stake: Performance Management and Academic Work in Universities. Human Relations, Vol. 69 (3), 685–709.

 • Kallio, Tomi J. & Kallio, Kirsi-Mari (2011) Organisatorinen luovuus – Hypestä kohti luovuuden mahdollistavia organisaatiorakenteita. Liiketaloudellinen Aikakauskirja (Article published in Finnish in the Finnish Journal of Business Economics), Vol. 60 (1), 33–64.

 • Kallio, Tomi J., Kallio, Kirsi-Mari & Blomberg, Annika (2015) Physical space, culture and organisational creativity – a longitudinal study. Facilities, Vol. 33 (5/6), 389–411. 

 • Kallio, Tomi, Kallio, Kirsi-Mari & Blomberg, Annika (2020) From professional bureaucracy to competitive bureaucracy – Redefining universities’ organizational principles, performance measurement criteria, and reason for being. Qualitative Research in Accounting & Management, https://doi.org/10.1108/QRAM-10-2019-0111 .

 • Koivunen M, Huhtasalo J, Makkonen P, Hätönen H, Välimäki M. Nurses’ roles in systematic patient education sessions in psychiatric nursing. J Psychiatric Mental Health Nursing 2012; 19 (6),546-554.

 • Lehtivuori, Aki (2016) Crowding out scholars’ intrinsic motivation? The impact of management-by-results doctrine on scholars’ intrinsic motivation and research. Extended abstract/ short paper, pages. 1–13.  The 8th Nordic Work Life conference. 2.11–4.11.2016, Tampere, Suomi.

 • Lepistö, Lauri, Dobroszek, Justyna, Moilanen, Sinikka & Zarzycka, Ewelina (2018) Being a management accountant in a shared services centre. Journal of Accounting and Organizational Change, Vol. 14 (4), 492-512.

 • Lepistö, Lauri & Ihantola, Eeva-Mari (2018) Understanding the recruitment and selection processes of management accountants: An explorative study. Qualitative Research in Accounting & Management, Vol. 15 (1), 104-123.

 • Satama, S. (2015) ‘Feathers on Fire’: A Study of the Interplay Between Passion and Vulnerability in Dance. Organizational Aesthetics Vol. 5(1), 64-93.

 • Satama, S. (2019) Researching through experiencing aesthetic moments: ‘Sensory slowness’ as my methodological strength. ‘At the intersection: Critical/writing’ in Dialogues in Critical Management Studies (book chapter, forthcoming).

 • Huopalainen, A. and Satama, S. (2019) Mothers and researchers in the making – negotiating ‘new’ motherhood within ‘new’ academia. Human Relations 72(1): 98-121. 

 • Huopalainen, A. and Satama, S. (2019) Writing” aesth–ethics on the child’s body: Developing maternal subjectivities through clothing our children. Gender, Work and Organization, first published 11 July 2019, DOI: https://doi.org/10.1111/gwao.12404

 • Huopalainen, A. and Satama, S. (2019) Writing birthing bodies: exploring the entanglements between flesh and materiality in childbirth. Culture and Organization, published online ahead of print 20 May 2019. DOI: 10.1080/14759551.2019.1618854.

 • Ryömä, A. and Satama, S. (2019) Dancing with the D-man: Exploring reflexive practices of relational leadership in ballet and ice hockey. Leadership, 15(6), 696-721.

 • Zarzycka, E., Dobroszek, J. , Lepistö, L. & Moilanen, S. (2019), "Coexistence of innovation and standardization: evidence from the lean environment of business process outsourcing", Journal of Management Control, Vol. 30 No. 3, pp. 251-286.