LUMO

Asiantuntijuus, luovuus ja motivaatio

Tutkimusryhmän tutkimuskohteena on asiantuntijuus ja asiantuntijaorganisaatiot eri näkökulmista. Ryhmän jäsenten tutkimus pureutuu esimerkiksi asiantuntijaorganisaatioiden ohjaukseen, asiantuntijoiden motivaatioon, asiantuntijoiden ammatti-identiteettiin, organisatoriseen luovuuteen, luovuuden ja kontrollin väliseen jännitteeseen, digitalisaation vaikutuksiin asiantuntijatyöhön sekä tarkastelee asiantuntijaa kokonaisvaltaisena kehollisena ja leikillisenä toimijana.   

Tutkimusteemat

•Asiantuntijaorganisaatioiden ohjaus ja suoritusmittaus; Luovuus, kontrolli ja motivaatio asiantuntijatyössä (Kallio)

•Palkitseminen ja sen vaikutukset asiantuntijan sisäiseen motivaatioon (Lehtivuori)

•Organisatorinen luovuus ilmiönä asiantuntijaorganisaatiossa (Blomberg)

•Fyysinen tila, asiantuntijuus ja luovuus (Blomberg, Kallio)

•Kehollisuus ja aistinvaraisuus asiantuntijuudessa (Satama)

•Johdon laskentatoimi, laskentatoimen uudet teknologiat (mm. digitalisaatio), asiantuntijatyö laskentatoimessa (Lepistö)

•Teknologia ja digitalisaatio, asiantuntijuus, verkostotutkimus asiantuntijatyössä, lapset, nuoret ja perheet sosiaali- ja terveydenhuollossa (Huhtasalo)

•Leikki, luovuus, lelut ja kulttuuriin leikillistyminen, pelillistyminen ja lelullistuminen (Heljakka)

Toiminta

Ryhmän tavoitteena on edistää ryhmän jäsenten tutkimustyötä sekä tieteellistä julkaisemista sekä jäsenten välistä yhteistyötä ja ajatuksenvaihtoa mm. järjestämällä yhteisiä tutkimus-seminaareja, hakemalla yhteistä rahoitusta, keräämällä aineistoja ja kirjoittamalla yhteisiä tutkimuspapereita.

Viimeaikaisia julkaisuja
 • Blomberg, A. J. & Kallio, T. J.,  (2022) A review of the physical context of creativity: A three-dimensional framework for investigating the physical context of creativity. International Journal of Management Reviews, Vol. 24 (3), 433–451.
 • Grossi, G., Kallio, K-M., Sargiacomo, M. & Skoog, M. (2020) Accounting, performance management systems and accountability changes in knowledge-intensive public organizations: A literature review and research agenda.  Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 33 (1), 256–280.
 • Heljakka, K. (2021) Liberated through teddy bears: resistance, resourcefulness, and resilience in toy play during the COVID-19 pandemic. International Journal of Play, Vol. 10, (4), 387–404.
 • Heljakka, K. & Räikkönen, J. (2021) Puzzling out “Toyrism”: Conceptualizing value co-creation in toy tourism. Tourism Management Perspectives. Vol. 38.
 • Huhtasalo, J. (2021) Asiantuntijuus, digitaalinen teknologia ja moniaineksiset toimijaverkostot. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/136086. Akateeminen väitöskirja.
 • Huhtasalo, J., Blomberg, A. & Kallio, K-M (2021) Digitaalisen opetusteknologian vaikutukset opettajien asiantuntijuuteen ja ammatti-identiteettiin yliopistoissa. Yliopistopedagogiikka 2/2021.
 • Josefsson, I. & Blomberg, A. (2020) Turning to the dark side: Challenging the hegemonic positivity of the creativity discourse. Scandinavian Journal of Management, Vol.  36 (1).
 • Kallio, K-M., Kallio, T.J., Grossi, G. & Engblom, J. (2021) Institutional Logic and Scholars' Reactions to Performance Measurement in Universities. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol 34 (9), 104–130.
 • Kallio, T.J., Kallio, K-M, Huusko, M., Pyykkö, R. & Kivistö, J. (2022) Balancing between Accountability and Autonomy: the Impact and Relevance of Public Steering Mechanisms within Higher Education. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. Vol. 34 (6), 2022, 46–8.
 • Kallio, T., Kallio, K-M. & Blomberg, A. (2020) From professional bureaucracy to competitive bureaucracy – Redefining universities’ organizational principles, performance measurement criteria, and reason for being. Qualitative Research in Accounting and Management. Vol. 17 (1), 82–108.
 • Lehtivuori, A. (2023) When do extrinsic rewards undermine intrinsic motivation? A meta-analysis. Doctoral thesis. University of Turku.
 • Lepistö, L., Lepistö, S. & Kallio, K-M. (2021) Unpacking data analytics: Rhetorical analysis. Technology Analysis & Strategic Management.
 • Lepistö, S., Dobroszek, J., Lepistö, L. and Zarzycka, E. (2020)Controlling outsourced management accounting to build legitimacy, Qualitative Research in Accounting & Management. Vol. 17 (3), 435–463.
 • Poberznik, A., Leino, M. Huhtasalo, J., Jyräkoski, T., Valo, P., Lehtinen, T., Kortelainen, J., Merilampi, S. & Virkki J.Mobile Robots and RFID Technology-Based Care Environment for Minimizing Risks Related to Employee Turnover during Pandemics. Sustainability 13(22), http://dx.doi.org/10.3390/su132212809
 • Satama, S., & Huopalainen, A. (2022). Pursuing perfection through relationality: Studying the intersubjective dynamics of embodied agency in ballet. Organization.
 • Satama, S., Blomberg, A., & Warren, S. (2022) Exploring the embodied subtleties of collaborative creativity: What organisations can learn from dance. Management Learning, Vol. 53(2), 167–189.

Conference paper:

 • Poberznik, A., Huhtasalo, J., Jyräkoski, T., Seppä, S., Lahti, J., Tavakoli, A., Virkki, J. & Merilampi, S. (2022). A modifiable virtual reality game for neurological physiotherapy -Multiprofessional development and pilot testing . https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202302102263
 • Merilampi, S., Leino, M., Jyräkoski, T., Mehmood, A., Huhtasalo, J., Poberznik, A., Toivonen, T., Valo, P., Kortelainen, J. & Virkki, J. (2021). Published in: 2021 IEEE 9th International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH), DOI: 10.1109/SEGAH52098.2021.9551905
 • Raukola-Lindblom, M. & Huhtasalo, J. Insights from the individuals with traumatic brain injury exploring animal-assisted virtual reality material (2023) IBIA World Congress on brain injury.
 • Huhtasalo, J. & Mäkitalo, T. (2022). Etäpalveluiden vuorovaikutuksen haasteet. Konferenssiabstrakti. Industrial Relations in Europe Conference (IREC) & Työelämän tutkimuspäivät, Abstract book. https://events.tuni.fi/irecttp2022/abstract-book/ 
 • Huhtasalo, J. & Raukola-Lindblom, M. (2022). Uudet moniosaajat. Konferenssiabstrakti. Industrial Relations in Europe Conference (IREC) & Työelämän tutkimuspäivät, Abstract book. https://events.tuni.fi/irecttp2022/abstract-book/ 

Preprint:

 • Tuominen, M., Salminen, J., Raukola-Lindblom, M. & Huhtasalo, J. (2022). Interdisciplinary collaboration among the fields of social care, health care and education in higher education: An integrative review. DOI: 10.35542/osf.io/z48er, https://edarxiv.org/z48er/
Ajankohtaista juuri nyt

(In)equalities in combining academic knowledge work and care responsibilities

Nordic Gender Equality Fund myönsi 402.000 DKK hankkeelle, jonka tavoitteena on ymmärtää, kuinka suoriutumispaine vaikuttaa erilaisessa perhetilanteessa olevien akateemisten tietotyöläisten työuriin. Erityisesti projektissa selvitetään, miten erilaiset perhetaustat ja hoivavastuut perheessä voivat vaikuttaa tähän koettuun paineeseen. Aihepiiriä tutkitaan yliopistotyöntekijöiden kontekstissa, mutta tulokset heijastuvat myös muuhun akateemiseen tietotyöhön, jossa koetaan suoriutumispainetta työssä.

Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään paremmin haasteita, jotka liittyvät vanhemmuuden ja tietointensiivisen työn yhdistämiseen ja auttavat osaltaan rakentamaan tasa-arvoisia toimintapolitiikkoja sekä organisaatioissa että yhteiskunnassa yleisesti.

Vastuullinen johtaja: Kallio, Kirsi-Mari

Yhteistyötahot: Linnaeus University (Ruotsi) ja Nord University (Norja)

https://nikk.no/en/fundproject/inequalities-in-combining-academic-knowledge-work-and-care-responsibilities/

 

KTT Lauri Lepistö palkittiin Suomen Ekonomien Opetuspalkinnolla

KTT Lauri Lepistölle myönnettiin Opetuspalkinto ansioituneesta laskentatoimen ja rahoituksen opetuksesta. Lepistö on erityisesti onnistunut huomioimaan erilaiset oppijat ja luomaan tavallisuudesta poikkeavia oppimismenetelmiä.

Suomen Ekonomien 6 000 euron arvoinen opetuspalkinto annetaan vuosittain opettajalle, joka on kehittänyt kauppatieteellisen koulutuksen laatua merkittävästi. 

Tänä vuonna palkinnon teemana oli global mindset. Palkittavaksi haettiin opettajaa tai tiimiä, joka on parhaiten kyennyt tuomaan esille uudenlaista kansainvälistä ajattelua sekä opetuksen sisällöissä että kokonaisvaltaisesti opettamisen tavoissa. 

Voittajasta päättävä toimikunta perusteli valintaa muun muassa näin: ”Lauri Lepistö on luonut haastavasta aiheesta kokonaisuuden, joka huomioi erilaiset oppijat. Lepistön opetuksessa toteutustapa sitouttaa opiskelijat työskentelemään ryhmässä ja toimimaan yhdessä. Lepistön opetustapa on eettinen, tasapuolinen, ystävällinen ja keskusteleva.”  

https://www.ekonomit.fi/tiedote/turun-kauppakorkeakoulun-lauri-lepisto-palkittiin-erinomaisesta-opettamisesta/#f42db97e

 

Tutkimuspalkinto leikillistä tilasuunnittelua käsittelevästä tutkimuksesta

FT Katriina Heljakalle ja KTT Annika Blombergille myönnettiin kansainvälinen tutkimuspalkinto leikillistä tilasuunnittelua käsittelevästä tutkimuksesta. Heidän konferenssipaperinsa julkaistaan myös tänä vuonna ilmestyvässä teoksessa.

Lelu- ja leikintutkija Katriina Heljakka Turun yliopistosta sekä luovuuteen ja organisaatiokulttuureihin erikoistunut yliopistotutkija Annika Blomberg Tampereen yliopistosta saivat kansainvälistä tunnustusta kuluvan vuoden tammikuun lopulla. Heidän leikillistä tilasuunnittelua käsittelevä tutkimuksensa "Materialising Playfulness: Developing a Social Play Space for a Multidisciplinary Research Community" palkittiin Critical Futures -palkinnolla AMPS 2020-tutkimuskonferenssiin liittyen.

Tutkimus käsitteli leikillistä muotoilua osana tilasuunnittelua. Tutkimuksessa tarkasteltiin Pori Laboratory of Playn luovan monitilan kehitysprosessia ja toteutuneen tilan eri leikin muotoihin kannustavia tarjoumia. Tutkimus julkaistaan tänä vuonna kirjassa Participatory Practice in Space, Place, and Service Design, Vernon Pressin kustantamana.

https://amps-research.com/critical-futures-award/