Netcod

 

Netcod on monitieteinen ryhmä, jonka tavoite on ymmärtää liiketoiminnan ja markkinoiden kehittymistä yhteistoiminnan ja prosessien näkökulmasta.

 

Tutkimusteemat

Netcod ei rajoitu yhteen teoreettiseen koulukuntaan tai kontekstiin, vaan käyttää teoreettisia työkaluja johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin, sosiologian ja yrittäjyyden keskusteluista. Tämänhetkiset tutkimushankkeet kohdistuvat yrittäjyyteen ja pk-yrityksiin, liikesuhteisiin, verkostojen johtamiseen, brändin yhteiskehittämiseen ja arvon yhteisluontiin.

Hankkeet
 • IHMEC
 • MUKI - Municipality as a network actor: managing the strategic change
 • VERTTI
Yhteistyökumppanit

Ryhmän tutkimushankkeissa on mukana tutkijoita TuKKK Turun markkinoinnin ja yrittäjyyden tutkijoiden lisäksi mm. Ruotsista Uppsalan yliopistosta, Irlannista University of Limerick, Institute of Technology Carlow ja Waterford Institute of Technology, Iso-Britaniasta Bournemouth University, Kanadasta Thompson Rivers University, Suomesta Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporesta, Tampereen yliopistosta, Hankenilta, Oulun yliopistosta sekä Oulun ammattikorkeakoulusta.

Viimeisimmät julkaisut

Tulevat julkaisut

 • Lepistö, T., Mäkitalo-Keinonen, T. & Valjakka, T. Opportunity recognition in a hub-governed network – insights from garage services. International Entrepreneurship and Management Journal, 27(DOI 10.1007/s11365-017-0439-6.

2020

 • Suomi, K., Luonila, M., & Tähtinen, J. (2020) Ironic festival brand co-creation. Journal of Business Research, 106, 211–220. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.08.039
 • Hakala, U., Lemmetyinen, A., & Nieminen, L. (2020) Rebranding a “rather strange, definitely unique” city via co‑creation with its residents. Place Branding and Public Diplomacy. https://doi.org/10.1057/s41254-020-00173-4 
 • Pohjola, T., Lemmetyinen, A., & Dimitrovski, D. (2020) Value Co-creation in Dynamic Networks and E-Tourism. In: Xiang Z., Fuchs M., Gretzel U., Höpken W. (eds) (2020) Handbook of e-Tourism. Springer, Cham. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-05324-6_92-1
 • Lemmetyinen, A. (2020) Liiketoimintaverkostot ja niiden hallinta kulttuurimatkailussa. Teoksessa: Konu, H., Pesonen, J.  & Reijonen H. (toim.) Matkailuliiketoimintaa teoriasta käytäntöön. Vastapaino, 277–304.

2019

2018

 • Aro, K., Suomi, K., & Saraniemi, S. (2018) Antecedents and consequences of destination brand love - A case study from Finnish Lapland. Tourism Management, 67, 71‒81. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.01.003
 • Lepistö, T., Aaltonen, S., & Hytti, U. (2018) Co-creating strategy between independent consultants in a micro-firm context. The Dynamics of Entrepreneurial Contexts. In: Frontiers in European Entrepreneurship Research. Edward Elgar Publishing, In association with the ECSB.
 • Suomi, K. & Järvinen, R. (2018) European consumer complaint behaviour in the financial sector. Journal of Research for Consumers, 33, 38‒82.
 • Lemmetyinen, A., Nieminen, L., & Aalto, J. (2018) Who takes the lead in initiating cooperation in a cultural network and why? A case of rural Finnish destination. In: Egberts, L. & Alvarez Maria D. (eds.) Heritage and Tourism: Places, Imageries and the Digital Age. Amsterdam University Press, 95–114.

2017

 • Aarikka-Stenroos, L., Jaakkola, E., Harrison, D., & Mäkitalo-Keinonen, T. (2017) How to manage innovation processes in extensive networks: A longitudinal study." Industrial Marketing Management, 67, 88‒105.
 • Lemmetyinen, A. (2017) Safe, secure and sustainable: attributes of a strong cruise brand.  In: Dowling, R. and Weeden, C. (Eds.), Cruise Ship Tourism, 2nd edition CABI, Oxfordshire OX10 8DE, UK.
 • Lemmetyinen, A. & Saraniemi, S. (2017) Imago ja brändi matkailussa. Teoksessa: Edelheim. J. ja Ilola, H. (toim.) Matkailututkimuksen avainkäsitteet. Lapin yliopiston julkaisu.

2016

 • Luonila, M., Suomi, K., & Johansson M. (2016) Creating a stir: The role of word of mouth in reputation management in the context of festivals. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 16(4), 461–483.
 • Tähtinen, J., Ryan, AM. & Holmlund, M. (2016) How to develop theory and keep our jobs? The role of academic 'gatherings' in our theory development practice. Marketing Theory, 16(2), 250‒275.
 • Lemmetyinen, A., Dimitrovski, D., Nieminen, L., & Pohjola, T. (2016) Cruise destination brand awareness as a moderator in motivation-satisfaction relation. Tourism Review, 71(4), 245–258.
 • Nieminen, L. & Hytti, U. (2016) Commitment to an entrepreneurship training programme for self-employed entrepreneurs, and learning from participation. Entrepreneurship + Training, 58(7/8), 715–732.
 • Tunstall, R., Nieminen, L., Jing, L., & Hjorth, R. (2016) Out of the blue: Teaching creativity and entrepreneurship through flashmobs, in Pantelis M. Papadopoulos, Roland Burger, Ana Faria (ed.) Innovation and Entrepreneurship in Education (Advances in Digital Education and Lifelong Learning), 2, Emerald Group Publishing Limited, 31–56.

2015

 • Hytti, U., Kuoppakangas, P., Suomi, K., Chapleo, C. and Giovanardi, M. (2015) Challenges in delivering brand promise – focusing on municipal healthcare organisations. International Journal of Public Sector Management, 28(3), 254‒272.
 • Ulkuniemi, P. Araujo, L. and Tähtinen, J. (2015) Purchasing as market-shaping: the case of component-based software engineering. Industrial Marketing Management, 44(1), 54‒62.
 • Vähätalo, M. and Kallio, T. J. (2015) Organizing health services through modularity. International Journal of Operations and Production Management. 35(6), 925‒945.
 • Lemmetyinen, A. (2015) The coordination of cooperative cultural networks: the Case of culture Finland. In: Go, F., Lemmetyinen, A. & Hakala, U. (eds.) Harnessing Place Branding through Cultural Entrepreneurship, Palgrave McMillan.
 • Nieminen, L. & Lemmetyinen, A. (2015) A Value-creating framework for enhancing entrepreneurial learning in networks. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 9(1), 76‒91.
 • Hytti, U. & Lemmetyinen, A. (2015) Special issue editorial: Social entrepreneurship and entrepreneurial learning in the cultural context. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.

2014

 • Suomi, K. (2014) Exploring the dimensions of brand reputation in higher education – a case study of a Finnish master’s degree programme. Journal of Higher Education Policy and Management, 36(6), 646‒660.
 • Suomi, K., Kuoppakangas, P., Hytti, U., Hampden-Turner, C., and Kangaslahti, J. (2014) Focusing on dilemmas challenging reputation management in higher education. International Journal of Educational Management, 28(4), 461‒478.

2013

 • Kuoppakangas, P., Suomi, K., and Horton, K. (2013) Reputation and Legitimacy: A Comparative View of Three Municipal Enterprises in Finland. International Journal of Public and Private Healthcare Management and Economics, 3(2), 1–17.
 • Palo, T. and Tähtinen, J. (2013) Networked business model development for emerging technology based services. Industrial Marketing Management, 42(5), 773‒782.
 • Suomi, K. and Järvinen, R. (2013) Tracing reputation risks in retailing and higher-education services. Journal of Retailing and Consumer Services, 20(2), 207–217.
 • Suomi, K., Lemmetyinen, A. and Go, Frank (2013) The tension between a distinct brand identity and harmonisation - Findings from Finnish higher education. Place Branding and Public Diplomacy, 9(3), 202‒215.
 • Hakala, U., Lemmetyinen, A., & Kantola, S-P. (2013) Country image as a nation-branding tool. Marketing Intelligence & Planning, 31(5), 538‒556.
 • Hakala, U. & Lemmetyinen, A. (2013) 'Culture is the message': The status of Cultural Capital and its effect on a city's brand equity. Place Branding and Public Diplomacy, 9(1), 5‒16.
 • Lemmetyinen, A., Go, F., & Luonila, M. (2013) The relevance of cultural production - Pori Jazz - in boosting place brand equity.  Place Branding and Public Diplomacy, 9(3), 164‒181.
 • Hytti, U. & Nieminen, L. (2013) Enacted experiences: analysing drama in entrepre-neurial training. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 14(2), 117–127.

 

 

Tapahtumia

NETCOD

 

Tutkimusseminaarit, syksy 2021

Tervetuloa NETCOD tutkimusryhmän seminaareihin. Seminaarien kieli on joko suomi tai englanti, riippuen osallistujista. Osallistumiseen ei tarvita ryhmän jäsenyyttä, kiinnostus teemoihin riittää.

Seminaarit järjestetään tällä hetkellä pääasiassa joko zoom, teams tai adobe yhteydellä.

Olkaa yhteydessä Kaisa Aroon (kaisa.m.aro@utu.fi), kun tahdotte osallistua seminaariin. 

 

Tiistai 12.10. klo 14 - 15

Richard Gyrd-Jones (Copenhagen Business School): Power in Brand Co-Creation: a consideration of power dynamics in brand meaning co-creation

Sijainti: Luokka 104 & Zoom

Tiistai 19.10. klo 14 - 16

Tanja Lepistö & Riikka Franzén: Co-creating research ideas for HYBRID-project (Developing the corporate responsibility skills of micro-entrepreneurs through peer networks)

Toinen mahdollinen esitys ilmoitetaan myöhemmin

Tiistai 16.11. klo 14 - 16 

Ibrahim Alzahrani: The International Market Shaping Process: A Case study of the Innovative Finnish Indoor Hygiene Solution Companies Shaping Saudi Arabian Market

Arja Lemmetyinen, Darko Dimitrovski & Tuomas Pohjola: Continuity of senior cruise tourists’ pre and post-Covid-19 motivational and norm-driven pro-environmental behaviour

Maanantai 13.12. klo 14 - 16

Kaisa Aro & Jaana Tähtinen: It feels good - Extending the concept of brand love by including bodily dimension

Mariia Syväri: Results of monograph PhD thesis on sustainable market shaping

 

 

 

 

Jäsenet