Netcod

 

Netcod on monitieteinen ryhmä, jonka tavoite on ymmärtää liiketoiminnan ja markkinoiden kehittymistä yhteistoiminnan ja prosessien näkökulmasta.

 

Tutkimusteemat

Netcod ei rajoitu yhteen teoreettiseen koulukuntaan tai kontekstiin, vaan käyttää teoreettisia työkaluja johtamisen ja organisoinnin, markkinoinnin, sosiologian ja yrittäjyyden keskusteluista. Tämänhetkiset tutkimushankkeet kohdistuvat yrittäjyyteen ja pk-yrityksiin, liikesuhteisiin, verkostojen johtamiseen, brändin yhteiskehittämiseen ja arvon yhteisluontiin.

Hankkeet
 • IHMEC
 • MUKI - Municipality as a network actor: managing the strategic change
 • VERTTI
Yhteistyökumppanit

Ryhmän tutkimushankkeissa on mukana tutkijoita TuKKK Turun markkinoinnin ja yrittäjyyden tutkijoiden lisäksi mm. Ruotsista Uppsalan yliopistosta, Irlannista University of Limerick, Institute of Technology Carlow ja Waterford Institute of Technology, Iso-Britaniasta Bournemouth University, Kanadasta Thompson Rivers University, Suomesta Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporesta, Tampereen yliopistosta, Hankenilta, Oulun yliopistosta sekä Oulun ammattikorkeakoulusta.

Viimeisimmät julkaisut

Tulevat julkaisut

 • Tähtinen, J. & Suomi, K. (2022) A Conceptual Analysis of Labels Referring to Brand Co-Creation. In: Research Handbook on Brand Co-creation: Theory, practice, and ethical implications, Eds. Stefan Markovic, Richard Gyrd-Jones, Sylvia von Wallpach & Adam Lindgreen, Edward Elgar.
 • Lepistö, T. & Hytti, U. (forthcoming) Developing an executive learning community: focus on collective creation. Academy of Management Learning & Education. Published Online 4 May 2020: https://doi.org/10.5465/amle.2018.0338

2022

2020

 • Suomi, K., Luonila, M., & Tähtinen, J. (2020) Ironic festival brand co-creation. Journal of Business Research, 106, 211–220. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.08.039
 • Hakala, U., Lemmetyinen, A., & Nieminen, L. (2020) Rebranding a “rather strange, definitely unique” city via co‑creation with its residents. Place Branding and Public Diplomacyhttps://doi.org/10.1057/s41254-020-00173-4 
 • Pohjola, T., Lemmetyinen, A., & Dimitrovski, D. (2020) Value Co-creation in Dynamic Networks and E-Tourism. In: Xiang Z., Fuchs M., Gretzel U., Höpken W. (eds) (2020) Handbook of e-Tourism. Springer, Cham. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-05324-6_92-1
 • Lemmetyinen, A. (2020) Liiketoimintaverkostot ja niiden hallinta kulttuurimatkailussa. Teoksessa: Konu, H., Pesonen, J.  & Reijonen H. (toim.) Matkailuliiketoimintaa teoriasta käytäntöön. Vastapaino, 277–304.

2019

 • Luonila, M., Suomi, K., & Lepistö, T. (2019) Unraveling mechanisms of value co-creation in festivals. Event Management, 23(1), 41–60.
 • Tähtinen, J., & Havila, V. (2019) Conceptually Confused, but on a Field Level? A Method for Conceptual Analysis and its Application. Marketing Theory, 19(4), 533–557. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1470593118796677
 • Lemmetyinen, A. (2019) Book review: Entrepreneurship in culture and creative industries: Perspectives from companies and regions. International Small Business Journal.  https://doi.org/10.1177/0266242618822928
 • Lepistö, T., Mäkitalo-Keinonen, T. & Valjakka, T. (2019) Opportunity recognition in a hub-governed network – insights from garage services. International Entrepreneurship and Management Journal, 15, 257–280.   http://doi.org/10.1007/s11365-017-0439-6 

2018

 • Aro, K., Suomi, K., & Saraniemi, S. (2018) Antecedents and consequences of destination brand love - A case study from Finnish Lapland. Tourism Management, 67, 71‒81. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.01.003
 • Lepistö, T., Aaltonen, S., & Hytti, U. (2018) Co-creating strategy between independent consultants in a micro-firm context. The Dynamics of Entrepreneurial Contexts. In: Frontiers in European Entrepreneurship Research. Edward Elgar Publishing, In association with the ECSB.
 • Suomi, K. & Järvinen, R. (2018) European consumer complaint behaviour in the financial sector. Journal of Research for Consumers, 33, 38‒82.
 • Lemmetyinen, A., Nieminen, L., & Aalto, J. (2018) Who takes the lead in initiating cooperation in a cultural network and why? A case of rural Finnish destination. In: Egberts, L. & Alvarez Maria D. (eds.) Heritage and Tourism: Places, Imageries and the Digital Age. Amsterdam University Press, 95–114.

2017

 • Aarikka-Stenroos, L., Jaakkola, E., Harrison, D., & Mäkitalo-Keinonen, T. (2017) How to manage innovation processes in extensive networks: A longitudinal study." Industrial Marketing Management, 67, 88‒105.
 • Lemmetyinen, A. (2017) Safe, secure and sustainable: attributes of a strong cruise brand.  In: Dowling, R. and Weeden, C. (Eds.), Cruise Ship Tourism, 2nd edition CABI, Oxfordshire OX10 8DE, UK.
 • Lemmetyinen, A. & Saraniemi, S. (2017) Imago ja brändi matkailussa. Teoksessa: Edelheim. J. ja Ilola, H. (toim.) Matkailututkimuksen avainkäsitteet. Lapin yliopiston julkaisu.

2016

 • Luonila, M., Suomi, K., & Johansson M. (2016) Creating a stir: The role of word of mouth in reputation management in the context of festivals. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 16(4), 461–483.
 • Tähtinen, J., Ryan, AM. & Holmlund, M. (2016) How to develop theory and keep our jobs? The role of academic 'gatherings' in our theory development practice. Marketing Theory, 16(2), 250‒275.
 • Lemmetyinen, A., Dimitrovski, D., Nieminen, L., & Pohjola, T. (2016) Cruise destination brand awareness as a moderator in motivation-satisfaction relation. Tourism Review, 71(4), 245–258.
 • Nieminen, L. & Hytti, U. (2016) Commitment to an entrepreneurship training programme for self-employed entrepreneurs, and learning from participation. Entrepreneurship + Training, 58(7/8), 715–732.
 • Tunstall, R., Nieminen, L., Jing, L., & Hjorth, R. (2016) Out of the blue: Teaching creativity and entrepreneurship through flashmobs, in Pantelis M. Papadopoulos, Roland Burger, Ana Faria (ed.) Innovation and Entrepreneurship in Education (Advances in Digital Education and Lifelong Learning), 2, Emerald Group Publishing Limited, 31–56.

2015

 • Hytti, U., Kuoppakangas, P., Suomi, K., Chapleo, C. and Giovanardi, M. (2015) Challenges in delivering brand promise – focusing on municipal healthcare organisations. International Journal of Public Sector Management, 28(3), 254‒272.
 • Ulkuniemi, P. Araujo, L. and Tähtinen, J. (2015) Purchasing as market-shaping: the case of component-based software engineering. Industrial Marketing Management, 44(1), 54‒62.
 • Vähätalo, M. and Kallio, T. J. (2015) Organizing health services through modularity. International Journal of Operations and Production Management. 35(6), 925‒945.
 • Lemmetyinen, A. (2015) The coordination of cooperative cultural networks: the Case of culture Finland. In: Go, F., Lemmetyinen, A. & Hakala, U. (eds.) Harnessing Place Branding through Cultural Entrepreneurship, Palgrave McMillan.
 • Nieminen, L. & Lemmetyinen, A. (2015) A Value-creating framework for enhancing entrepreneurial learning in networks. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 9(1), 76‒91.
 • Hytti, U. & Lemmetyinen, A. (2015) Special issue editorial: Social entrepreneurship and entrepreneurial learning in the cultural context. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.

2014

 • Suomi, K. (2014) Exploring the dimensions of brand reputation in higher education – a case study of a Finnish master’s degree programme. Journal of Higher Education Policy and Management, 36(6), 646‒660.
 • Suomi, K., Kuoppakangas, P., Hytti, U., Hampden-Turner, C., and Kangaslahti, J. (2014) Focusing on dilemmas challenging reputation management in higher education. International Journal of Educational Management, 28(4), 461‒478.

2013

 • Kuoppakangas, P., Suomi, K., and Horton, K. (2013) Reputation and Legitimacy: A Comparative View of Three Municipal Enterprises in Finland. International Journal of Public and Private Healthcare Management and Economics, 3(2), 1–17.
 • Palo, T. and Tähtinen, J. (2013) Networked business model development for emerging technology based services. Industrial Marketing Management, 42(5), 773‒782.
 • Suomi, K. and Järvinen, R. (2013) Tracing reputation risks in retailing and higher-education services. Journal of Retailing and Consumer Services, 20(2), 207–217.
 • Suomi, K., Lemmetyinen, A. and Go, Frank (2013) The tension between a distinct brand identity and harmonisation - Findings from Finnish higher education. Place Branding and Public Diplomacy, 9(3), 202‒215.
 • Hakala, U., Lemmetyinen, A., & Kantola, S-P. (2013) Country image as a nation-branding tool. Marketing Intelligence & Planning, 31(5), 538‒556.
 • Hakala, U. & Lemmetyinen, A. (2013) 'Culture is the message': The status of Cultural Capital and its effect on a city's brand equity. Place Branding and Public Diplomacy, 9(1), 5‒16.
 • Lemmetyinen, A., Go, F., & Luonila, M. (2013) The relevance of cultural production - Pori Jazz - in boosting place brand equity.  Place Branding and Public Diplomacy, 9(3), 164‒181.
 • Hytti, U. & Nieminen, L. (2013) Enacted experiences: analysing drama in entrepre-neurial training. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 14(2), 117–127.

 

 

Tapahtumia

NETCOD

 

Tutkimusseminaarit, kevät 2022

Tervetuloa NETCOD tutkimusryhmän seminaareihin. Seminaarien kieli on joko suomi tai englanti, riippuen osallistujista. Osallistumiseen ei tarvita ryhmän jäsenyyttä, kiinnostus teemoihin riittää.

Seminaarit järjestetään tällä hetkellä pääasiassa joko zoom, teams tai adobe yhteydellä.

Olkaa yhteydessä Kaisa Aroon (kaisa.m.aro@utu.fi), kun tahdotte osallistua seminaariin. 

 

Perjantai 11.3. klo 12:15 - 13:45

Ilkka Ojansivu Oulun yliopistosta avaa kahta artikkeliaan siitä, kuinka tärkeää on tunnistaa  ontologiset oletukset, kun tekee omaa tutkimustaan.

Perjantai 13.5. klo 10 - 12

Danping Liu ja Arja Lemmetyinen: Self-Directed or Attractions-Directed? Intergenerational Difference of Chinese Female Tourists' Selfies in Digital Society. Kommentoijana Kaisa Aro.

Mariia Syväri: "Harjoitusväitös" monografia väitöskirjasta: Market Shaping for Sustainability - A Process View in the Context of Hybrid New Venture Development. Opponenttina professori Jaana Tähtinen.

Perjantai 10.6. klo 13:30 - 15:30

Jaana Tähtinen kertoo ensin kahden julkaisun pohjalta käsiteanalyysistä tutkimustaitona, tämän jälkeen aiheesta keskustellaan yhdessä (kesto 45 min yhteensä). Seuraavaksi hän esittelee aiheeseen liittyvän tutkimussuunnitelmansa "Conceptual Alignment Method for Multidisciplinary Research - CALMM - a research plan"