Tulevaisuustietoisuus

Tulevaisuustietoisuus pulpahtaa esiin monen tulevaisuudentutkijan puheessa, mutta mitä tuo käsite oikeastaan tarkoittaa? Minkälainen on tulevaisuustietoinen ihminen tai organisaatio?

Tutkimusryhmämme on pyrkinyt kehittämään yksinkertaista ja riittävän yksiselitteistä mallia tulevaisuustietoisuuden käsitteestä empiiristä tutkimusta varten. Kehittämämme viisiulotteisen tulevaisuustietoisuuden mallin pohjalta on myös luotu psykometrinen kysely, jonka avulla voidaan kartoittaa tulevaisuustietoisuuden ilmentymistä yksilötasolla. Yksilöllisten tulevaisuustietoisuusprofiilien avulla voimme oppia lisää siitä, kuinka tulevaisuustietoisuutta voidaan vahvistaa niin yksilö- kuin yhteiskunnankin tasolla. Kyselystä kiinnostuneiden tutkijoiden yhteistyön kehittämiseksi olemme luomassa tulevaisuustietoisuuskyselyn tuloksia kokoavaa tietokantaa, joka mahdollistaisi myös tulosten vertailun.

Tutkimusta on rahoittanut Tiina ja Antti Herlinin Säätiö, Turun yliopisto, Geneven yliopisto sekä Koneen säätiö.

> Tutustu Tulevaisuustietoisuuden testitietokantaan

Artikkeleita:

  • Ahvenharju, S., Minkkinen, M., & Lalot, F. (2018). The five dimensions of Futures Consciousness. Futures, 104, 1–13.
  • Lalot, F., Ahvenharju, S., Minkkinen, M., & Wensing, E. (in press). Aware of the future? Development and validation of the Futures Consciousness Scale. European Journal of Psychological Assessment.
  • Ahvenharju, S., Lalot, F., Minkkinen, M., & Quiamzade, A. (under review). Bringing psychological perspective to the five dimensions of Futures Consciousness. 

Esityksiä:

  • Ahvenharju & Minkkinen (2019) Researching futures consciousness. Technique workshop at the 3rd International Conference on Anticipation, Oslo, Norway, 9-11 October 2019.
  • Ahvenharju, Minkkinen & Lalot (2018) The five dimensions of Futures Consciousness. Poster at the Energyizing Futures – Sustainable Development and Energy in Transition conference, Tampere, Finland, 13-14 June 2018.
  • Ahvenharju, Minkkinen & Lalot (2018) The five dimensions of Futures Consciousness and how to measure it. Poster at the Future-oriented Technology Analysis (FTA 2018) conference, Brussels, Belgium, 4-5 June 2018.
  • Ahvenharju, Minkkinen & Lalot (2017) The five dimensions of futures consciousness and how to measure them. Special session at the 18th International Futures Conference ‘Futures of a Complex World’, Turku, Finland, 12-13 June 2017. 

fc-team

Matti, Fanny ja Sanna Turussa kesällä 2017.