Turun yliopiston työelämäprofessorit

Turun yliopistoon on palkattu vuodesta 2017 lähtien työelämäprofessoreita. Työelämäprofessorien nimittämisellä yliopisto on voinut tuoda opettajiksi tai tutkimuksen ohjaajiksi henkilöitä, joilla on juuri tällä hetkellä yhteiskunnan erityisesti tarvitsemaa osaamista. Työelämäprofessorit myös vahvistavat yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta.

Työelämäprofessorien valinnassa ei noudateta professorivalinnan mukaisia akateemisia, tieteellisiin ansioihin perustuvia kriteerejä vaan työelämäprofessoreiksi on kutsuttu henkilöitä, joilla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja merkittäviä ansioita sekä kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle.

Työelämäprofessorit ovat osa-aikaisia ja heidän työsuhteensa ovat määräaikaisia.

Turun yliopiston työelämäprofessoreina toimivat

Turun kauppakorkeakoulussa Dentsu Aegis Networkin toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä lokakuun 2023 loppuun saakka.

Turun kauppakorkeakoulussa Teemu Birkstedt lokakuun 2023 loppuun saakka.

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa Eurofacts Oy:n senior advisor Anders Blom maaliskuun 2023 loppuun.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa Maanmittauslaitoksen tutkimusprofessori Harri Kaartinen vuoden 2022 loppuun saakka.

Teknillisessä tiedekunnassa Gurulogic Microsystemsin varapääjohtaja Ossi Kalevo vuoden 2022 loppuun saakka.

Teknillisessä tiedekunnassa Lauri Koskinen vuoden 2024 loppuun saakka.

Turun kauppakorkeakoulussa Turku Science Parkin asiakkuuspäällikkö Janne Lahtiranta vuoden 2022 loppuun saakka.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa Roche Oy:n Real World Data Lead & Health Economics Advisor Juha Laine maaliskuun 2024 loppuun.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa psykiatri ja Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma syyskuun 2026 loppuun.

Humanistisessa tiedekunnassa media-asiantuntija, toimittaja Riitta Monto vuoden 2022 loppuun saakka.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa Oppimisanalytiikan keskuksen varajohtaja Pekka Räsänen maaliskuun 2025 loppuun saakka.

Turun kauppakorkeakoulussa KTT, dosentti Riku Santala heinäkuun 2024 loppuun saakka.

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa TtT, dosentti Hanna Tiirinki vuoden 2026 loppuun saakka.

Turun kauppakorkeakoulussa KTT Eliisa Troberg heinäkuun 2024 loppuun saakka.

Teknillisessä tiedekunnassa toimitusjohtaja Jorma Turunen joulukuuhun 2024 loppuun saakka.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa Filha ry:n pääsihteeri Tuula Vasankari heinäkuuhun 2023 saakka.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa Herantis Pharma Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Veromaa joulukuun 2024 loppuun saakka.

Turun kauppakorkeakoulussa TkT Ville Voipio vuoden 2024 loppuun saakka.