Turun yliopiston työelämäprofessorit

Turun yliopistoon on palkattu vuodesta 2017 lähtien työelämäprofessoreita. Työelämäprofessorien nimittämisellä yliopisto on voinut tuoda opettajiksi tai tutkimuksen ohjaajiksi henkilöitä, joilla on juuri tällä hetkellä yhteiskunnan erityisesti tarvitsemaa osaamista. Työelämäprofessorit myös vahvistavat yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta.

Työelämäprofessorien valinnassa ei noudateta professorivalinnan mukaisia akateemisia, tieteellisiin ansioihin perustuvia kriteerejä vaan työelämäprofessoreiksi on kutsuttu henkilöitä, joilla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja merkittäviä ansioita sekä kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle.

Työelämäprofessorit ovat osa-aikaisia ja heidän työsuhteensa ovat määräaikaisia.

Turun yliopiston työelämäprofessoreina toimivat

Kauppakorkeakoulussa yrittäjä ja hallitusammattilainen Patrik Anckar vuoden 2025 loppuun saakka.

Kauppakorkeakoulussa Teemu Birkstedt vuoden 2026 loppuun saakka.

Teknillisessä tiedekunnassa Lauri Koskinen vuoden 2024 loppuun saakka.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa Roche Oy:n Real World Data Lead & Health Economics Advisor Juha Laine kesäkuun 2028 loppuun.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa Orionin entinen toimitusjohtaja ja vuorineuvos Timo Lappalainen kesäkuun 2028 loppuun.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa psykiatri ja Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma syyskuun 2026 loppuun.

Humanistisessa tiedekunnassa media-asiantuntija, toimittaja Riitta Monto marraskuuhun 2024 saakka.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa asianajaja Jarkko Männistö kesäkuun 2025 loppuun.

Kauppakorkeakoulussa Aleksi Nieminen elokuun 2025 loppuun.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth kesäkuun 2025 loppuun.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa Oppimisanalytiikan keskuksen varajohtaja Pekka Räsänen maaliskuun 2025 loppuun saakka.

Kauppakorkeakoulussa KTT, dosentti Riku Santala heinäkuun 2024 loppuun saakka.

Kauppakorkeakoulussa kauppatieteiden tohtori Laura Strömberg heinäkuun 2025 loppuun.

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa TtT, dosentti Hanna Tiirinki vuoden 2026 loppuun saakka.

Kauppakorkeakoulussa KTT Eliisa Troberg heinäkuun 2024 loppuun saakka.

Teknillisessä tiedekunnassa toimitusjohtaja Jorma Turunen joulukuuhun 2024 loppuun saakka.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa Herantis Pharma Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Veromaa joulukuun 2024 loppuun saakka.

Kauppakorkeakoulussa TkT Ville Voipio vuoden 2024 loppuun saakka.

Kauppakorkeakoulussa TkT, KM Helena Åhman vuoden 2024 loppuun saakka.