Turun yliopiston työelämäprofessorit

Turun yliopistoon on palkattu vuodesta 2017 lähtien työelämäprofessoreita. Työelämäprofessorien nimittämisellä yliopisto on voinut tuoda opettajiksi tai tutkimuksen ohjaajiksi henkilöitä, joilla on juuri tällä hetkellä yhteiskunnan erityisesti tarvitsemaa osaamista. Työelämäprofessorit myös vahvistavat yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutuksesta.

Työelämäprofessorien valinnassa ei noudateta professorivalinnan mukaisia akateemisia, tieteellisiin ansioihin perustuvia kriteerejä vaan työelämäprofessoreiksi on kutsuttu henkilöitä, joilla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja merkittäviä ansioita sekä kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle.

Työelämäprofessorit ovat osa-aikaisia ja heidän työsuhteensa ovat määräaikaisia.

Turun yliopiston työelämäprofessoreina toimivat

Turun kauppakorkeakoulussa Teemu Birkstedt lokakuun 2021 loppuun saakka.

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa Eurofacts Oy:n senior advisor Anders Blom maaliskuun 2023 loppuun.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa hallitusammattilainen Tomi Dahlberg syyskuun 2022 loppuun saakka

Turun kauppakorkeakoulussa LionArch Capital Partnersin Managing partner Jussi Hätönen joulukuun 2021 loppuun saakka.

Luonnontieteellisessä tiedekunnassa Maanmittauslaitoksen tutkimusprofessori Harri Kaartinen vuoden 2022 loppuun saakka

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa Gurulogic Microsystemsin varapääjohtaja Ossi Kalevo vuoden 2022 loppuun saakka

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa Kelan yhteiskuntasuhteiden johtaja Olli Kangas syyskuun 2021 loppuun saakka

Turun kauppakorkeakoulussa Turku Science Parkin asiakkuuspäällikkö Janne Lahtiranta joulukuun 2022 loppuun saakka.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa psykiatri ja Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma syyskuun 2026 loppuun

Humanistisessa tiedekunnassa media-asiantuntija, toimittaja Riitta Monto joulukuun 2022 loppuun saakka.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa Bisnode Suomen operatiivinen johtaja Niko Myller lokakuun 2022 loppuun saakka

Turun kauppakorkeakoulussa Maija-Riitta Ollila helmikuun 2022 loppuun saakka.

Turun kauppakorkeakoulussa KTT, dosentti Riku Santala heinäkuun 2022 loppuun saakka

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa THL:n erikoistutkija Lauri Sääksvuori marraskuun 2022 loppuun saakka.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa Filha ry:n pääsihteeri Tuula Vasankari heinäkuuhun 2023 saakka

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa Turun ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Oona Ylönen elokuun 2022 loppuun saakka