Koulutus

Mitä? 

Narratiivisen altistusterapian (Narrative Exposure Therapy, NET) menetelmäkoulutus käynnistyy Turun yliopistossa  Koulutus toteutetaan saksalaisen, menetelmän kehittäjien (Elbert, Neuner, Schauer + Ruf) luoman opetussuunnitelman mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten NET- kouluttajien verkoston kanssa. Koulutus toteutuu parhaillaan samanlaisena mm. Konstanzin yliopistossa, Saksassa. Kouluttajina Suomessa toimivat kokeneet traumatutkijat ja –terapeutit. Turun yliopistossa koulutusyhteistyössä ovat Turun yliopiston Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta sekä Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus Lääketieteellisestä tiedekunnasta. 

Missä ja Milloin?

Nyt käynnistyvä 10 opintopisteen koulutus on järjestyksessään toinen Suomessa toteutettava NET-menetelmäkoulutus. Koulutus alkaa syksyllä 2022 Turun yliopistossa

Koulutus sijoittuu lukuvuodelle  9/2022-9/2023 ajoittuvista opinnoista. Koulutusohjelma koostuu 7,5 lähiopetuspäivästä, omasta asiakastyöskentelystä sekä työnohjauksesta

Kenelle? 

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, joilla on aikaisempaa kokemusta traumatyöstä sekä mahdollisuus käyttää menetelmää osana omaa työtään koulutuksen aikana jo koulutuksen aikana. 

Tavoitteet 

Koulutuksen tavoitteena on oppia soveltamaan kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteita osana lyhytterapeuttista traumahoitoa useita traumatapahtumia kokeneiden ihmisten keskuudessa. Opit erityisesti traumatisoituneeseen muistiin liittyviä teorioita sekä terapeuttisia menetelmiä traumamuistin eheyttämiseksi sekä traumaoireiden lieventämiseksi.

Koulutus pohjautuu kognitiivista käyttäytymisterapiaa soveltavaan tieteelliseen lähestymistapaan ja pitää sisällään noin 10 tapaamiskertaa käsittävän protokollan. Opit tämän protokollan mukaisen työskentelyn sekä sen yksilöllistämisen asiakkaansa tilanteeseen. Koulutuksen aikana opit tuntemaan monimutkaisen traumatisoitumisen periaatteita sekä lasten että aikuisten osalta ja ymmärtämään erilaisia tilanteita, jotka ovat johtaneet tähän (kaltoinkohtelu, perheväkivalta, pakolaisuus, sotaolosuhteissa eläminen jne.).

Koulutuksen jälkeen pystyt ymmärtämään syvällisesti traumahäiriöiden teoreettista taustaa sekä niiden tieteellistä perustaa. Lisäksi he omaavat näyttöön perustuvia käytännön terapeuttisia taitoja. Ryhmäharjoitusten myötä itsetuntemus suhteessa oman elämänsä järkyttäviin tapahtumiin kasvaa ja ymmärrät niiden merkityksen omassa elämänkerrassasi.

Opintosisällöt

Voit tutustua opintoihin ja sen sisältöihin tarkemmin opintojaksojen kuvauksesta

Kouluttajat

Koulutuksen johtaja:

Kirsi Peltonen, Psykologi, PsT. Mielenterveyden psykologian dosentti, Senioritutkija, Turun yliopisto, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus

Muut kouluttajat:

Ferdinand Garoff, Psykologi, PsM, psykoterapeutti, oikeuspsykologian erikoistuminen, Traumaterapiakeskus 

Markka Impola, Sairaanhoitaja (AMK), Pg Dip in Solution Focused Psychotherapy, HUS Aivokeskus, Psykiatrian vastuualue, Mielialahäiriölinja

Samuli Kangaslampi, Psykologi, PsT. Yliopisto-opettaja (vs.), Tutkija, kouluttaja, Tampereen yliopisto

Jenni Nyberg, Psykologi, PsM, Kriisityöntekijä, MIELI ry, SOS kriisikeskus

Päivi Oksi-Walter, Psykologi, PsM, Perheinterventioiden ja Perheasioiden sovittelun asiantuntija, Tampereen perheneuvola

Koulutuksen vastuuyksikkö

Psykologian ja logopedian laitos, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto

Vastuuopettaja/koordinointi

Kirsi Peltonen, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus (TY) + muut vastuuopettajat

 

Valintamenettely ja aikataulut

Valintamenettely

Valinta tapahtuu hakulomakkeen perusteella. Koulutukseen valitaan vähintään 15 ja enintään 25 osallistujaa. 

Haku on auki 1.4. - 30.4.2022.

Opiskelijavalinta tapahtuu toukokuussa 2022 ja koulutukseen valituille lähetetään erillinen kutsukirje. 

Koulutuspaikan vastaanottaminen tulee vahvistaa toukokussa 2022. Päivämäärä vahvistuu valintakirjeessä.

 

Hakeminen

Hakukelpoisuus ja valintakriteerit

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, joilla on aikaisempaa kokemusta traumatyöstä sekä mahdollisuus käyttää menetelmää osana omaa työtään koulutuksen aikana. Hakukelpoisia ovat mm. sosiaaliali- ja terveydenhuoltoalan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ammattilaiset:

• Psykologit

• Psykiatrit

• Psykiatriset sairaanhoitajat

• Erityisyksiköiden terveydenhoitajat

• Sosiaalityöntekijät

• Muut ammattiryhmät, jotka toteuttavat traumahoitoa osana omaa työtään

Koulutuksen pääsyvaatimuksena on mahdollisuus osallistua kaikkiin lähipäiviin. Edellytyksenä opinnoista suoriutumiseen ovat tieteellisen englanninkielisen materiaalin ymmärtäminen sekä valmius työstää omia elämänkokemuksiaan luottamuksellisessa ryhmässä.

Hakeminen

Hakemukset arvioidaan aiemman koulutuksen, työkokemuksen sekä nykyisen työn kuvauksen perusteella.Hakemusten arvioinnissa painotetaan koulutusta koulutustason sekä -alan mukaan ja työkokemustatraumatyöskentelyn alalta.

Hakijamäärän ylittäessä valittavien määrän, tulee kyseeseen hakulomakkeen kysymysten nro:t 4,6,7 ja 8 pisteytys alla olevin kriiteerein:

Pisteytyksessä huomioidaan alan jatko- ja lisäkoulutukset. Lisäksi valituksitulemiseen vaikuttaa hakijan nykyiseen työhön liittyvä tarve ko. koulutukseen sekä edellytykset työskennellä menetelmää käyttäen oman asiakkaan kanssa.

A) Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiseksi valmistumisen jälkeen koulutuksen kannalta keskeinen työtehtävissä hankittu työkokemus

•      alle 2 vuotta ...................................................................................... 0

•      väh. 2 vuotta ja alle 3 vuotta ............................................................ 1

•      väh. 3 vuotta ja alle 4 vuotta ............................................................ 2

•      väh. 4 vuotta ja alle 6 vuotta ............................................................ 3

•      6 vuotta tai enemmän ...................................................................... 4

B) Mahdollisuus  traumatyöskentelyyn koulutuksen aikana

•      ei tällä hetkellä tiedossa traumatisoituneen asiakkaan kanssa työskentelyä.. ............ 0

•      traumatisoituneen asiakkaan kanssa työskentelyä osa-aikaisesti (10–49 % työaika) .. 1

•      traumatisoituneen asiakkaan kanssa työskentelyä.. (≥ 50 % työaika) ............................ 2


C) Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiseksi valmistumisen jälkeinen kriisi- tai trauma-alan täydennyskoulutus

•      alle 30 tuntia .................................................................................... 0

•      30–69 tuntia...................................................................................... 1

•      70–109 tuntia.................................................................................... 2

•      110–149 tuntia ................................................................................. 3

•      150 tai yli 150 tuntia ......................................................................... 4

Täydennyskoulutuksen laskemisen osalta tulee huomioida, että 1 koulutustunti vastaa 45 minuuttia. Saatu koulutus tulee raportoida sekä läsnäolotunteina että opintopisteinä (1 op = 27 koulutustuntia). Ilmoitettujen koulutusten soveltuvuus arvioidaan ja pääsääntöisesti soveltuva yliopistotasoinen koulutus hyväksytään opintopisteinä, muu koulutus läsnäolotunteina. Lasten ja nuorten psykologiaa sivuavan

Valintakriteerit luettavissa myös oheisesta liitteestä.

Hakulomake

Täytä hakulomake (linkki avautuu 1.4.2022, klo 8:00 )

Maksut

Vuoden mittaisen 10 opintopisteen koulutuksen hinta on 3000 euroa / opiskelija. 

Hinta pitää sisällään koulutuksen sekä sen sisältämät työnohjaukset.

Koulutuksen aikataulut lähipäivien osalta (alustava)

Koulutukseen sisältyy neljä lähijaksoa Turussa. Näiden ajankohdat alla: 

SYKSY 2022

I seminaari: 1.-2.9.2022

II seminaari: 10.-11.11.2022

 

KEVÄT 2023

III seminaari:  23.-24.2.2023

IV seminaari: 19.5. 2023