Corporate Corner -yhteistyötapahtumat

Corporate Corner tukee yliopiston ja liikemaailman yhteistyötä ja yhteiskehittelyhankkeita. Se auttaa akateemisia ja yritystutkijoita löytämään toisensa, kehittämään uusia ideoita ja tuotteita sekä keksimään kokonaan uudenlaisia ratkaisuja ongelmiin. Corporate Corner tuo asiantuntijat saman pöydän ääreen keskustelemaan, kehittämään ja innovoimaan yhdessä eri tieteen aloilla. Jaettujen ideoiden, tietotaidon, resurssien ja infrastruktuurin avulla Corporate Corner synnyttää uusia toimintamahdollisuuksia ja tukee yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua. 

Connect to co-create!

Corporate Corner pähkinänkuoressa

 • tukee yliopiston ja liikemaailman yhteistyötä ja yhteiskehittelyä
 • auttaa yliopistojen teknologiansiirtoa
 • mahdollistaa uusien ideoiden, tietotaidon, resurssien ja infrastruktuurin yhteiskäytön
 • tarjoaa tutkijoille ja opiskelijoille arvokkaita verkostoitumismahdollisuuksia

Perustoimintamuodot

 • johdantoseminaari yrityksen toiminnasta ja avaintutkimusalueista
 • akateemisten ja yritystutkijoiden yksityiset yhteistyötapaamiset

Muut toimintamuodot

 • lyhyt tilaisuus ja keskustelua uramahdollisuuksista
 • avoimet keskustelupöydät
 • näyttelyalue
 • ym. ym. 

Tyypillisiä tuloksia

 • 180–200 osallistujaa
 • noin 30 1:1 -keskustelua
 • 5–10 uutta yhteiskehittelyprojektia