Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen palvelujärjestelmän ja sote-uudistuksen asiantuntijoita

Sivulta löydät sote-alan sekä sivistystoimen palvelujärjestelmän asiantuntijoita Turun yliopistosta. 

Projektiasiantuntija, YTM, väitöskirjatutkija Jenni Huhtasalo, p. +358 50 4363 701, jenni.huhtasalo@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: asiantuntijuus ja asiantuntijatyö, asiantuntijoiden kumppanuus sosiaali- ja terveydenhuollossa, teknologia osana asiantuntijatyötä, mielenterveyshäiriöt ja päihteet, mielen hyvinvoinnin tukeminen osana perheen ja lasten kanssa tehtävää työtä.

Dosentti Linnea Karlsson, linnea.karlsson@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: kohorttitutkimukset, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, stressi, varhainen stressi, mielialahäiriöt, aivojen kehitys 

Apulaisprofessori Riikka Korja, +358 50 5935 292, riikka.korja@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: lapsen kehitys, perhesuhteet, vanhemmuus, lapsen itsesäätely, stressin vaikutus aivoihin, vanhemmuuden tukeminen, pienten lasten mielenterveys.

Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen, p. +358 50 308 2642, mika.kortelainen@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: vaikutusarvioinnit koulutuksessa ja terveydenhuollossa, sosiaali- ja terveydenhuoltomarkkinat, sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus, sote-uudistus, kouluvalinnat, vertaisryhmävaikutukset.

Terveysteknologian työelämäprofessori Janne Lahtiranta, p. +358 400 789 984, janne.lahtiranta@it.utu.fi
Asiantuntijuusalueet: terveysalan innovaatiotoiminta, yhteiskehittäminen, älykäs erikoistuminen (S3), terveysalan testialustat, asiakas- ja potilastietojärjestelmät, sekä henkilökohtaiset terveystaltiot.

Väitöskirjatutkija, TtM Minna Laiti, p. +358 40 835 7974, mianlai@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden käsittely yläkoulun kouluterveydenhuollossa, erityiskohderyhmänä sateenkaarinuoret.

Professori Juha Lavapuro, p. +358 40 775 5190, juha.lavapuro@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet, yhdenvertaisuus, sote-uudistuksen valtiosääntöoikeudelliset reunaehdot, sote-palvelujen yksityistämiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset.

Tutkijatohtori Saara Nolvi, +358 50 5240 343, saanol@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: varhainen ja raskaudenaikainen stressi, lapsen kognitiivinen kehitys, itsesäätelyn kehitys, temperamentti, tunne-elämän kehitys,  aivojen kehitys ja herkkyyskaudet, yksilöllinen herkkyys ympäristön vaikutuksille (erityisherkkyys), toiminnanohjaus, neuropsykiatriset häiriöt, oppimisvaikeudet, stressinsäätely.

Professori Päivi Rautava, p. +358 50 300 5846, rautava@utu.fi, paivi.rautava@tyks.fi
Asiantuntijuusalueet: palvelujärjestelmätutkimus, kliininen epidemiologia, rekisteritutkimus ja ehkäisevän terveydenhuollon, erityisesti lasten ja perheiden palvelujärjestelmän tutkimus ja näyttöön perustuva kehittäminen.

Yliopisto-opettaja, KT Jaanet Salminen, +358 400 749039, jaanes@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: kouluhyvinvointi; osallisuus koulussa, koulun hyvinvointityön rakenteet, moniammatillinen yhteistyö; oppimisen tukeminen; motorisen oppimisen haasteet; laaja-alaiset oppimisen haasteet.

Terveydenhuollon ja käyttäytymislääketieteen professori, LT Sakari Suominen, +358 50 454 7846, suominen@utu.fi  
Asiantuntijuusalueet: Terveydenhuoltotutkimus ja siinä erityisesti potilas- ja asiakastyytyväisyys, terveyden edistäminen sekä henkinen kuormitus (stressi) ja sen yhteydet terveyteen.

Professori Sanna Salanterä, +358 50 555 0567, sansala@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: Digitaaliset terveyssovellukset terveyden edistämisessä ja potilaan perushoidossa, hoitotyön tiedolla johtaminen ja päätöksenteko, kivun hoitotyö.

Dosentti Minna Stolt, p. +358 46 923 7973, minna.stolt@utu.fi  
Asiantuntijuusalueet: jalkaterveys, jalkaterapia/jalkojenhoito, liikkuminen, toimintakyky.

Hoitotieteen professori Riitta Suhonen, gerontologinen hoitotiede, p. +358 50 435 0662, riisuh@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: ikääntyneiden ihmisten terveys, hoitotyö ja palvelut, eettiset kysymykset, johtaminen, henkilöstön osaaminen.

Lääketieteellisen matematiikan dosentti Arho Virkki, p. +358 50 326 2869, arho.virkki@utu.fi
Asiantuntijuusalueet: Sote-tiedon toisiokäyttö ja tietoaltaat, matemaattinen ja tilastollinen data-analyysi, koneoppiminen ja laskennalliset tieteet, tietoturvan tietotekniset menetelmät, tietosuoja ja datan anonymisointi, synteettisen datan generointi.

Professori Maritta Välimäki, mava@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: tutkimusnäyttöön perustuvat menetelmät, vakavaa mielenterveyshäiriöitä sairastavien henkilöiden hoidon kehittäminen yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa, hoidon vaikuttavuus ja laatu, mielenterveyskuntoutujien tiedonsaanti ja itsehoitomahdollisuudet informaatioteknologian keinoin, mielenterveyskuntoutujien parissa työskentelevän ammattihenkilöstön kouluttaminen ja työhyvinvoinnin parantaminen, yhteisten hoitolinjojen kehittäminen.

Työelämäprofessori, VTL Oona Ylönen, p. +358 50 349 7714, oonylo@utu.fi 
Asiantuntijuusalueet: lastensuojelu, kansalaisjärjestöt, johtaminen.