opiskelijoita sairaalan käytävällä

Eurooppalaista terveysalan opettajankoulutusta kehitetään Turun yliopiston johdolla 

24.08.2020

Turun yliopiston hoitotieteen laitos on saanut liki 400 000 euron EU-rahoituksen eurooppalaisen terveysalan opettajankoulutuksen tutkimiseen ja kehittämiseen. Mukana hankkeessa ovat Suomen lisäksi Espanja, Saksa, Malta, Skotlanti ja Slovakia. Suomesta mukana on myös Itä-Suomen yliopisto. 

Hoitotyön koulutus on Euroopassa erittäin säädeltyä, mutta alan opettajien koulutus vaihtelee suuresti maittain. Turun yliopiston koordinoiman New Nurse Education -hankkeen tavoitteena on edistää terveysalan opettajankoulutuksen yhtenäisyyttä Euroopassa ja kehittää tätä tavoitetta edistävä kansainvälinen opintokokonaisuus.

– Tämän tyyppistä yhteistä koulutusta ei ole tässä laajuudessa aiemmin ollut. Koulutuksen tavoitteena on erityisesti se, että opettajat olisivat valmiita opettamaan nopeasti muuttuvassa maailmassa, josta viime kevään covid-19-pandemia oli hyvä esimerkki, kertoo hanketta johtava professori Leena Salminen Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta. 

Tulevaisuuden hoitajilta vaaditaankin yhä enemmän ja monipuolisempaa osaamista väestön terveysongelmien muuttuessa ja teknologian sekä hoitomuotojen kehittyessä. Tämä asettaa myös opettajien osaamiselle uusia vaatimuksia. 

Kansainvälisyys ja digitaaliset oppimisympäristöt korostuvat

Kolmivuotisen hankkeen aikana suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan 30 opintopisteen laajuiset opinnot, jotka toteutetaan pääasiassa etä- ja digiopintoina. 

– Opetus on koronakevään aikana siirtynyt kaikkialla maailmassa yhä enenevässä määrin verkkoon. Mekin hyödynnämme hankkeessa digipedagogiikkaa ja digitaalisia oppimisympäristöjä mahdollisimman laajasti, ja ne ovat myös yksi keskeisistä opintokokonaisuuden sisällöistä, Salminen sanoo.

Koulutuksen teemoja tulevat olemaan esimerkiksi globaalit terveyskysymykset, tulevaisuuden koulutus, näyttöön perustuva opettaminen, eettiset kysymykset, digipedagogiset ratkaisut sekä tulevaisuuden oppimisympäristöt.

Tutkijat, opettajat ja opiskelijat osallistuvat hankkeen aikana tutkimusprojekteihin ja opetukseen eri osallistujamaissa koronatilanteen asettamissa rajoissa. Kansainvälisellä yhteistyöllä ja sen oppimisella on suuri merkitys.

Hankkeen lopuksi luodaan suositukset eurooppalaiselle terveysalan opettajankoulutukselle. Tavoitteena on tuottaa myös opetukseen soveltuva kansainvälinen käsikirja opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. 

– Lopputuloksena toivomme olevan aiempaa osaavammat hoitajat ja sitä kautta laadukkaampi potilaiden hoito koko Euroopassa, Salminen summaa.

Luotu 24.08.2020 | Muokattu 24.08.2020