Hoitotieteen laitoksen Etiikan teemapäivässä paneudutaan ajankohtaisiin terveydenhuollon kysymyksiin

02.12.2021

Miten vahvistetaan terveydenhuollon etiikkaa muuttuvassa maailmassa ja miten kohdataan terveydenhuollon eri käyttäjäryhmät kunnioittavasti? Näihin kysymyksiin paneudutaan verkossa järjestettävässä Etiikan teemapäivässä 8.12.2021 klo 9.00 alkaen.

Tämän vuoden Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen Etiikan teemapäivän aiheet kohdistuvat ajankohtaisiin terveydenhuollon eettisiin kysymyksiin niin yhteiskunnan, ryhmien kuin yksilönkin näkökulmista.

Digitalisaatio mahdollistaa nykypäivänä tehokkaan viestinnän, mikä asettaa uusia vaatimuksia vastuulliselle toiminnalle. Journalismin eettisiin kysymyksiin sosiaali- ja terveydenhuollossa paneutuu Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tuore kunniatohtori Tiina Merikanto.

Ryhmien ja yksilön näkökulmista tarkastellaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia kohdistuen muun muassa elämän loppuvaiheeseen, päihteiden käyttöön ja mielenterveydenongelmiin.

– Pitkittynyt koronapandemiatilanne ja tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus puhuttavat niin terveydenhuollon asiantuntijoita kuin kaikkia meitä terveyspalveluita käyttäviä. Etiikka on erottamaton osa kaikkia terveydenhuollon perustehtäviä eli terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisyä ja hoitoa sekä kärsimyksen lievittämistä. Haluamme teemapäivässä nostaa esille myös rohkeuden merkitystä etiikassa, kertoo hoitotieteen laitoksen johtaja, professori Helena Leino-Kilpi.

Symposiumiin odotetaan noin 200 osallistujaa Varsinais-Suomesta. Osallistujat edustavat eri vaiheen terveydenhuollon opiskelijoista kokeneisiin asiantuntijoihin.

Valintoja ja vastuuta – etiikka kompassina? Etiikan teemapäivä 8.12.2021 klo 9.00–16.00.

Ohjelma:

9.00–9.15 Teemapäivän avaus
Professori Helena Leino-Kilpi, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

9.15–9.45 Etiikka ja journalismi sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksissä
Erikoistoimittaja, sosiaali- ja terveys, Lääketieteen tohtori h.c. Tiina Merikanto

9.45–10.15 Eriarvoisuus digitalisoituvassa terveydenhuollossa
VTT Meri-Tuulia Kaarakainen, Digipalvelujen kehittäjä, VSSHP, Turun yliopiston vieraileva tutkija

10.15–10.45 Terveyspelien eettiset näkökulmat
TtT, erikoistutkija Anni Pakarinen, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

10.45–11.00 Tauko

11.00–11.30 Nuorten ja vanhempien käsityksiä nuorten alkoholinkäyttöön liittyvistä vastuista
Tohtorikoulutettava, TtM Mari Mynttinen, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

11.30–12.00 Etiikka ja huumeita käyttävä henkilö
TtT, yliopisto-opettaja Kaisa Mishina, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

12.00–12.30 Elämän loppuvaiheen eettiset valinnat
Professori Veikko Launis, Turun yliopisto, Kliininen laitos

12.30–13.15 Lounastauko

13.15–13.45 Potilaan tiedollinen yksityisyys ensihoidossa
Tohtorikoulutettava, TtM Eini Koskimies, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

13.45–14.15 Kunnioittava kohtelu kohtaamisen ytimenä
Tohtorikoulutettava, TtM Jaana Koskenniemi, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

14.15–14.45 Potilaiden rajoittaminen mielenterveystyössä: eettisiä näkökulmia palvelujen laadun ja hoitoympäristön tutkimuksesta Suomessa
TtT, tutkijatohtori Tella Lantta, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

14.45–15.00 Tauko

15.00–15.25 Hoitotyön opiskelijoiden moraalinen rohkeus – Millä eväillä uralla eteenpäin?
TtT, tutkijatohtori Sanna Koskinen, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

15.25–15.50 Hoitotyöntekijöiden itsearvioitu moraalinen rohkeus perusterveydenhuollossa
TtM Elina Pajakoski, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

15.50–16.00 Teemapäivän päätös
Tohtorikoulutettavat Noora Narsakka ja Sunna Rannikko, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Luotu 02.12.2021 | Muokattu 02.12.2021