KTT, dosentti Riku Santalasta työelämäprofessori Turun yliopistoon

02.10.2019

KTT, dosentti Riku Santala on nimitetty työelämäprofessoriksi (Professor of Practice) Turun yliopistoon. Professuuri on kolmevuotinen ja sivutoiminen. Työelämäprofessorina Riku Santala edistää Turun yliopistossa vastuullisen johtajuuden tematiikkaa tutkimuksessa ja koulutuksessa ja toimii asiantuntijana Turun kauppakorkeakoulun strategisessa kehittämisessä.

Työelämäprofessuuri sijoittuu Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin oppiaineeseen. Lisäksi Riku Santala sparraa Turun kauppakorkeakoulun strategia- ja kehittämistyötä. 

Työelämäprofessuuri tukee Turun kauppakorkeakoulun monitieteistä vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuutta, kasvavaa Responsible Business Network -tutkijaverkostoa sekä käynnissä olevia tutkimushankkeita. Vastuullinen johtajuus -tematiikan alla keskeiseksi nousevat teemat ovat ennakointi, arvot ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Vastuullinen liiketoiminta on Turun kauppakorkeakoulun strategian ja opetustyön ytimessä: vastuullista johtajuutta kehitetään Turun kauppakorkeakoulun ja sen sidosryhmien yhteistyönä liiketoiminnallisesta ja erityisesti johtajuuden näkökulmasta.

‒ Turun kauppakorkeakoulu on liiketoimintaosaamisen asiantuntija ja sen tavoitteena on yhteiskunnallisesti merkittävien tulosten saavuttaminen yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Vastuullinen johtajuus -hankkeessa lisätään tieteellisiin tuloksiin pohjaavaa ymmärrystä ja liiketoimintaosaamista siitä, miten yritystoiminta ja vastuullisuus voidaan luontevasti yhdistää. Voiton tavoittelu ja vastuullisuus eivät suinkaan ole vastakkaisia asioita, vaikka näin joskus saatetaan nähdä, työelämäprofessori Riku Santala kertoo.

‒ Yritys on tehokas tapa organisoitua ja tuottaa taloudellista hyötyä. Tämän lisäksi vastuullinen johtajuus on keskeistä yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden ratkaisemisessa. Ekologisia ratkaisuja, monikulttuurillisuuden, ikääntymisen, sekä terveyden ja hyvinvoinnin haasteita voidaan ratkaista vastuullisesti niin, että samalla lisätään myös taloudellista hyvinvointia. Turun kauppakorkeakoulun tutkimustyöllä ja opetuksella on keskeinen rooli tähän liittyvän arvopohjan, ymmärryksen, liiketoimintaosaamisen ja käytännön sovellutusten rakentamisessa siten, että liiketoiminta tuottaa myös yhteiskunnallisesti merkittäviä hyötyjä, Santala jatkaa.

Riku Santala on väitellyt Turun kauppakorkeakoulussa strategisesta muutoksen johtamisesta yrityskaupoissa vuonna 1996. Hän on työskennellyt Turun kauppakorkeakoulun tutkijana ja opettajana vuosina 1990–1996. Riku Santala nimitettiin Turun kauppakorkeakoulun dosentiksi strategisen muutoksen johtamisen osaamisalueella vuonna 2004.

– Turun kauppakorkeakoulu on antanut minulle paljon opinahjona. On kiehtovaa palata takaisin ”kotiin” kehittämään yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta ja kauppakorkeakoulun strategiaa yhdessä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, Santala sanoo.

Akateemista kokemusta ja laajaa organisaatioiden toiminnan tuntemusta

Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlundin mukaan Santala tuo työelämäprofessorina virkistävän näkökulman tutkimukseen ja sen rahoitukseen, koulutukseen sekä yhteistyömallien kehittämiseen sidosryhmien kanssa.

– Riku Santalalla on laaja-alainen kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista ja yritysten ja julkisen sektorin kehittäjänä Suomessa ja kansainvälisesti sekä tohtorina ja dosenttina kokemusta tieteen tekemisestä.  Santala pitää työelämäprofessorina strategiamme mukaisesti esillä sitä, kuinka tärkeää meille on kehittää ja syventää tieteellistä tutkimusta niin, että saavutettuja tuloksia voidaan hyödyntää käytännön sovellutuksina yrityksissä ja yhteiskunnassa yhä laajemmin.

Johtamisen ja organisoinnin professori Satu Teerikankaan mukaan Santalan akateeminen kokemus ja yritysten ja julkisen sektorin toiminnan ja haasteiden laaja, kansainvälinen tuntemus on sopiva yhdistelmä oppiaineen tutkimukseen ja opetukseen.

– Toivon Riku Santalalta aktiivista yhteistyö- ja rahoitusmallien kehittämistä työnantajien ja tutkimustulosten hyödyntäjien kanssa. Lisäksi hänellä on keskeinen rooli opetussuunnitelman puhuttelevuuden ja työnantajien tarpeiden vastaavuuden vahvistamisessa. Riku Santala on myös mukana perus-ja aikuisopiskelijoiden opetuksessa. Turun kauppakorkeakoulun vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuutta sekä tutkijaverkostoa koordinoidaan oppiaineestamme, siten olemme erityisen iloisia Riku Santalan nimityksestä. Santalan työelämäprofessuuri tukee olemassa olevia tutkimushankkeita, kuten strategisen tutkimusneuvoston rahoittamaa CICAT2025-hanketta, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen siirtymistä kiertotalouspohjaisiin liiketoimintamalleihin, Teerikangas sanoo. 

Riku Santalalla on poikkeuksellisen monipuolinen ja pitkä kokemus johtamisesta, liikkeenjohdon konsultoinnista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta esimerkiksi Lähi-idästä. Lisäksi hän on vastannut kansainvälisen liikkeenjohdon konsultointi- ja teknologiayhtiön hallituksessa yrityksen strategiasta ja omistaja-arvon kasvattamisesta. Riku Santala on julkaissut useita tieteellisiä artikkeleita ja liikkeenjohdon teoksia strategisesta johtamisesta, muutoksen johtamisesta sekä liiketoimintaprosessien kehittämisestä ja ulkoistamisesta. Riku Santala myös luennoi yrityksissä, yliopistoissa ja konferensseissa aiheesta.

Luotu 02.10.2019 | Muokattu 02.10.2019