Lukuvuoden Intoa!-yrittäjyystekopalkinto Turun yliopiston Rauman kampuksen järjestämälle namibialaisten opettajankoulutukselle

13.05.2019

Helmikuussa 2017 käynnistynyt Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen koulutusvientiprojekti on ensimmäinen toteutuva kanditutkintoon johtava tilauskoulutus Suomessa. 

Turun yliopiston lukuvuoden 2018–2019 Intoa!-yrittäjyystekopalkinto jaettiin 13.5.2019 vierailukeskus Joessa. Kuvassa TOP4-joukkoon valittujen yrittäjyystekojen edustajat sekä Turun yliopiston ja sponsorin Liedon Säästöpankin edustajat: Johannes Holvitie, Eva von Haartman, Ullamari Pesonen, Eeva Rainio, Krista Rantanen, Johannes Savolainen, Päivi Granö, Anna Alasuutari, Kalle-Antti Suominen (vararehtori, Turun yliopisto), Maija Koivunen (yritysrahoituspäällikkö, Liedon Säästöpankki) ja Jussi Hakala (toimitusjohtaja, Liedon Säästöpankki).

Kuvaaja/Tekijä

Hanna Oksanen

Turun yliopiston yrittäjyystekopalkinnon suuruus on 30 000 euroa. Lukuvuonna 2018‒2019 palkinnon pääyhteistyökumppani on Liedon Säästöpankki. Palkinto jaetaan lukuvuosittain teolle, joka edistää yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa Turun yliopistossa.

Lukuvuoden 2018‒2019 Intoa!-yrittäjyystekopalkinnon on saanut opettajankoulutus namibialaisille Turun yliopiston Rauman kampuksella. 

Helmikuussa 2017 käynnistynyt Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen koulutusvientiprojekti on ensimmäinen toteutuva kanditutkintoon johtava tilauskoulutus Suomessa. Suomalainen opettajankoulutus on kansainvälisesti kiinnostava tuote, jonka voi räätälöidä tilaajan toiveiden mukaiseksi ja samalla säilyttää yliopistollisen tutkinnon korkea laatu. Koulutukseen osallistui 24 namibialaista luokanopettajaopiskelijaa, jotka opiskelivat kaksi ensimmäistä vuotta Raumalla ja kolmannen työharjoittelujaksoja sekä etäopintoja sisältävän vuoden Namibiassa. 

Raumalainen opettajankoulutus on toiminut koulutuksen toteuttamisessa ja opiskelijoiden arkipäivän tuessa yhteistyössä Rauman kaupungin, Satakunnan ammattikorkeakoulun, seurakunnan, monien järjestöjen, median ja useiden yksityishenkilöiden kanssa. Yritysteko on kehittänyt yliopiston sekä sisäistä että ulkoista yhteistyötä monella tasolla ja uudella tavalla.  

Voittajan valitsi Intoa!-kilpailun palkintoraati, johon tänä lukuvuonna kuuluivat rehtori Kalervo Väänänen (Turun yliopisto), yritysrahoituspäällikkö Maija Koivunen (Liedon Säästöpankki), kehitysjohtaja Riitta Mustonen (Turun yliopisto) ja yrittäjyyden professori Jarna Heinonen (Turun yliopisto).

Palkinnolla raati haluaa antaa tunnustusta arvokkaalle työlle sekä osaltaan kannustaa ja mahdollistaa englanninkielisen tutkintokoulutuksen vakiintumista osaksi yksikön toimintaa. Raati korosti valinnassaan opettajien yrittäjämäistä asennetta, joka näkyy myös heidän kyvyissään välittää asiantuntemuksensa kulttuurisensitiivisesti asiakasta ja tämän tarpeita kuunnellen.

‒ Voittanut ryhmä edustaa yliopiston sisäistä yrittäjyyttä sen parhaassa muodossaan. He ovat uskaltaneet lähteä avaamaan rohkeasti uusia latuja, kohdanneet lähes lukemattoman määrän vaikeuksia ja vastuksia matkalla, mutta siitä huolimatta vieneet uraa uurtavaa hanketta eteenpäin, sanoo rehtori Kalervo Väänänen.

Raadin mukaan kyse on onnistuneesta koulutusviennistä, josta on saatu jo myönteistä palautetta. Työ (innovatiivinen opetussuunnitelmakehitys sekä koulutuksen toteutus) on tehty olemassa olevalla porukalla ja se on vaatinut venymistä ja yrittäjämäistä ajattelua.  Opettajankoulutus Raumalla on yrittäjämäisesti toimien toteuttanut ensimmäisen kanditutkintoon johtavan englanninkielisen tilauskoulutuksen vientimarkkinoille.

‒ Kyseessä on selkeä vientituote, jonka kaupallistamisesta on jo näyttöä toteutuneiden kauppojen muodossa. Palkittu tiimi on kehittänyt ja kaupallistanut jotain sellaista, josta meidän yhteiskuntamme hyvinvointi on rakentunut. Tämän kehitystyön johdosta on syntynyt humaani ja globaalia hyvinvointia lisäävä koulutustuote. Maailman muuttaminen paremmaksi lähtee uusien sukupolvien kouluttamisesta, toteaa kilpailun yhteistyökumppanin Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi Hakala.

Palkinto jaettiin A Critical View on Entrepreneurship in Higher Education -seminaarissa 13.5.2019. Ennen voittajan paljastamista tilaisuudessa kuultiin neljän parhaan yrittäjyysteon esitykset. 

Opettajankoulutuksen lisäksi raati valitsi TOP4-yrittäjyystekojen joukkoon Turun yliopiston sisäisenä startupina toteutetun tietojärjestelmän UGiS – University of Turku Information System, aktiivisen yrittäjämäisen ja innovaatiotoimijan ja startup Aceman Pharman perustajan professori Johannes Savolaisen (Kliininen laitos) ja yritysten ja yliopistomaailman raja-aitoja kaatavan Corporate Corner -tapahtuman.

Lukuvuoden 2019–2020 Intoa!-yrittäjyystekokilpailun sponsorina toimii LähiTapiola Varsinais-Suomi 

Yrittäjyystekopalkinto myönnetään kannustuksena ja tunnustuksena henkilölle tai tiimille, joka on onnistuneesti ja oma-aloitteisesti edistänyt yrittäjämäistä asennetta ja toimintaa Turun yliopistossa. Yrittäjyystekopalkinto on osa Turun yliopiston yrittäjyyskoulutuksen ja yrittäjyyden strategiaa, jonka tavoitteena on lisätä yrittäjyystietoisuutta akateemisessa yhteisössä, monipuolistaa ja lisätä yrittäjyyteen liittyvää koulutusta sekä vahvistaa yrittäjämäistä asennetta ja yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja. www.yrittajyysyliopisto.fi

Luotu 13.05.2019 | Muokattu 29.05.2019