Mediakutsu: Työturvallisuutta edistävä tilaisuus kokoaa satama- ja logistiikka-alan toimijat Vantaalle 16.1.

09.01.2020

Riittävällä perehdyttämisellä ja osaamisen varmistamisella on suuri merkitys työturvallisuuteen ja työtapaturmien ennaltaehkäisyyn. Opastaminen, oppiminen ja työturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää kaikille satamissa toimiville ja satamasidonnaisissa tehtävissä työskenteleville. Turvallinen satama ­­­– opastaen ja oppien -tilaisuus tuo edellisvuosien tapaan yhteen alan toimijoita eri puolilta Suomea. Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan tilaisuuteen.

Jokaisella on oikeus oppia omalla tavallaan. Tilaisuuden tavoitteena on edistää satamien ja satamasidonnaisen logistiikan työturvallisuutta. Yhteisellä työturvallisuuskulttuurilla on suuri merkitys kaikille turvallisen työskentely-ympäristön saavuttamisessa.

Työturvallisuuteen liittyvään eri alojen asiantuntijoille suunnattuun koulutukselliseen tilaisuuteen toivotaan mukaan myös eri alojen opiskelijoita. On tärkeää saada opiskelijat verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa. Opiskelijoilla on merkittävä rooli työturvallisuuden edistämisessä tulevaisuudessa. Heillä on osaltaan mahdollisuus vaikuttaa työturvallisuuteen omalla toiminnallaan ja osaamisellaan. Vuorovaikutus jo alalla toimivien kanssa vahvistaa tavoitteiden saavuttamista. Opiskelijoiden mielipiteet ja näkemykset ovat tärkeitä.

Satama on yhteinen työpaikka, jossa työskentelevät henkilöt edustavat eri organisaatioita, kansallisuuksia ja kulttuureita. Siellä on siksi myös työturvallisuuden kannalta useita kriittisiä rajapintoja, joiden sujuvuus on tärkeä osa turvallista työympäristöä. Työturvallisuus on henkilöstöön kohdistuvien riskien hallintaa sekä työnteon turvallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä. Yhteisellä työturvallisuuskulttuurilla on suuri merkitys työturvallisuuden saavuttamisessa.

Ohjelma:

Tervetuloa
Työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen, Väylä
Oppien ja opastaen veturinkuljettajien näkökulmasta satama-alueella
Turvallisuuspäällikkö Ville Mäki-Kamppi, VR-Yhtymä Oy
Jokaisella on oikeus oppia omalla tavallaan
Erityisopetuksen asiantuntija Aija Lund, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry
Satamasidonnaisen logistiikan turvallisuusperehdytys
VAK Turvallisuusneuvonantaja Pekka Moilanen, Pirkanmaan Liikenneopisto Oy
Opastaminen ja liikkuminen satama-alueella - Case Hangon Satama Oy
•    Hangon Sataman liikennesuunnittelu
Satamamestari Timo Sjösten, Hangon Satama Oy
•    Satamaoperointi
Aluejohtaja Pekka Pöllänen, Oy Adolf Lahti Yxpila Ab
•    Merihenkilöstön ja laivoilla vierailevien liikkuminen satama-alueella
Turvallisuuspäällikkö Carolus Ramsay, Finnlines Plc., Ship Management
•    Kokemuksia HCT-rekoista satamissa
Toimitusjohtaja Timo Heiskanen, Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy
Kiitos osallistujille ja tilaisuuden päätös
Työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen, Väylä

Paikka: Suomen Ilmailumuseo, Karhumäentie 12 (Tietotie 3), Vantaa

Näytteilleasettajat:
Image Wear Oy, Sievin Jalkine Oy, Turun yliopisto, Työturvallisuuskeskus, Würth Oy

Tilaisuus alkaa klo 8.15. Esittelypisteisiin voi tutustua puheenvuorojen päättymisen jälkeen klo 17 asti ja Suomen Ilmailumuseon näyttelytiloihin voi tutustua klo 20 asti.

Tilaisuus on suunniteltu ja toteutettu laajassa alan toimijoiden yhteistyössä. Lue lisää tapahtumasivuilta: Turvallinen satama – opastaen ja oppien www.utu.fi/tks

Luotu 09.01.2020 | Muokattu 09.01.2020