PET-toimintaa Turussa 50 vuotta ja valtakunnallisen PET-keskuksen päärakennuskin jo 25 vuotta

22.03.2024

PET-kuvantamistoimintaa on ollut Turussa jo 50 vuotta. Valtakunnallisen PET-keskuksen rakennus Turussa valmistui 25 vuotta sitten, maaliskuussa 1999. Rakennus edusti aikansa moderneja arkkitehtuurisia ja rakennusteknisiä ratkaisuja, ja se palvelee edelleen tärkeänä keskuksena PET-kuvantamiselle ja esimerkiksi syövän, sydän- ja aivosairauksien ja tulehdustautien tutkimukselle. 

PET (positroniemissiotomografia) on terveydenhoidossa tärkeä tutkimusmenetelmä, kun halutaan selvittää syövän levinneisyyttä, sydän- ja aivosairauksia tai tulehdustauteja. PET eroaa muista kuvantamismenetelmistä siten, että sillä kuvannetaan elimistön ja kudosten toimintaa, kun taas esimerkiksi röntgen- tai magneettikuvaus kuvaa pääasiassa elimistön rakennetta.

PET-keskuksen juuret ovat 1970-luvulla, jolloin Turulle tarjoutui sattumalta tilaisuus hankkia hiukkaskiihdytin vuonna 1974, tasan viisikymmentä vuotta sitten, ja aloitettiin Turun lääketieteellinen syklotronihanke. Hankkeen alkuvaiheessa toiminta keskittyi merkkiaineiden kehittämiseen, mutta lopullisena tavoitteena oli päästä hyödyntämään merkkiaineita kuvantamistutkimukseen. Euroopan ensimmäisiä PET-kameroita asennettiin Turkuun huhtikuussa 1988.

Turun Valtakunnallisella PET-keskuksella on tärkeä rooli Suomen PET-kuvantamisen keskiössä. Sen oman rakennuksen valmistuminen vuonna 1999 oli usean vuoden ponnistusten tulos ja 25 aikaisemman vuoden kehityskaaren silloinen huipentuma.

Ensimmäisellä PET-kameralla tehty ensimmäinen oikea PET-tutkimus vuodelta 1988. Kuvattavana ylifyysikko Jyrki Kuikka.

Ennen keskuksen uudisrakennuksen rakentamista laaja suunnitteluryhmä, johon kuului muun muassa arkkitehtejä, LVI-suunnitteluyritykset ja Tyksin hallinnon edustajia vierailivat Uppsalan PET-keskuksessa, jossa sen johtaja Bengt Längström esitteli uudehkoa keskusta ja kertoi myös, mitä tekisi toisin.

Hanke sai Valtakunnallisen aseman vuonna 1996, mikä loi pohjan tulevalle kasvulle ja yhteistyölle maan sisällä ja kansainvälisesti ja samalla nimi Turun lääketieteellinen syklotronihanke vaihtui nimeen Valtakunnallinen PET-keskus (englanniksi Turku PET Centre). Samana vuonna keskuksen johtajaksi nimitettiin professori Juhani Knuuti. Varsinaiset juhlallisuudet uuden rakennuksen käyttöönotolle pidettiin toukokuussa 1999 pidetyn kolmen vuoden välein toistuvan kansainvälisen Turku PET Symposumin yhteydessä.

Nuori tutkija Juhani Knuuti and radiokemisti Hannu Sipilä valvomassa PET-tutkimusta 90-luvun alussa.

2000-luvulla PET-keskuksen tutkimus kattoi jo useita eri aloja, kuten neurologian, onkologian sekä sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen tutkimuksen. Erityisesti PET- ja TT-yhdistelmäkameroiden tulo 2000-luvun alussa lisäsi voimakkaasti PET-menetelmän diagnostista käyttöä.

Keskuksessa otettiin käyttöön vuonna 2022 uusi koko kehon PET-kamera. Uuden sukupolven kuvantamislaite avasi uusia mahdollisuuksia tutkia muun muassa diabetesta, sepelvaltimotautia ja MS-tautia. Tutkittaville uusi laite merkitsi pienempää sädeannosta ja lyhempää kuvausaikaa.

– PET-keskus on vakiinnuttanut asemansa nykyaikaisena tutkimuslaitoksena, joka keskittyy sekä perus- että soveltavaan tutkimukseen ja tarjoaa kliinisiä diagnostisia palveluja. Se toimii tiiviisti verkottuneena asiantuntijoiden ja tutkijoiden yhteisönä, jolla on merkittävä rooli tutkimuksen kehittämisessä Suomessa ja kansainvälisesti, summaa nykytilanteen PET-keskuksen johtaja Juhani Knuuti.

Lisätietoja:

Professori Juhani Knuuti
PET-keskuksen johtaja
jknuuti@utu.fi
+358 50 059 2998

Dosentti Kari Kalliokoski
PET-keskuksen tutkimuspalvelupäällikkö
kari.kalliokoski@utu.fi
+358 40 514 5437

Luotu 22.03.2024 | Muokattu 22.03.2024