Pikkukeskosten vanhempien arvioima kokonaiskehitys selvästi verrokkilapsia heikompi

31.08.2023

Vanhempien täyttämän arviointikyselyn mukaan pikkukeskosina syntyneillä lapsilla oli enemmän haasteita kehityksen eri osa-alueilla 5 ja 8 vuoden iässä, osoittaa Turun yliopiston Pienipainoiset riskilapset (PIPARI) -tutkimusprojektin osatutkimus.

Turun yliopiston väitöskirjatutkija, EL Eeva Mäkilän tutkimuksessa osoitettiin, että pikkukeskosena syntyneillä lapsilla on vanhemman täyttämän Viivi-kyselyn perusteella enemmän haasteita kaikilla kehityksen osa-alueilla 5- ja 8-vuotiaina verrattuna täysiaikaisina syntyneisiin verrokkilapsiin.

Kehityksen osa-alueisiin kuuluvat esimerkiksi motoriikka, kieli, kognitio ja tarkkaavaisuus.

Tutkimuksessa 5- ja 8-vuotiaiden lasten vanhemmat täyttivät lapsen kokonaiskehitystä arvioivan Viivi-kyselyn. Pikkukeskosena syntyneillä lapsilla (syntymä ennen 32. raskausviikkoa tai syntymäpaino korkeintaan 1500 g) oli molemmissa ikäpisteissä heikommat tulokset kaikilla kehityksen osa-alueilla verrattuna täysiaikaisin verrokkilapsiin.

Lisäksi Viivi-kyselyn tulokset olivat selvästi yhteydessä toisiinsa 5 ja 8 vuoden iässä, erityisesti pikkukeskosina syntyneillä lapsilla.

– Kehityksen haasteet voivat korostua kouluiässä ja vaikuttaa lapsen koulunkäyntiin ja päivittäisiin aktiviteetteihin. Aiempi tutkimus on myös osoittanut, että haasteet kehityksen osa-alueilla voivat kantautua aikuisikään asti. Tämän takia on tärkeää, että ongelmat voidaan havaita varhaisessa vaiheessa, toteaa Mäkilä.

Tutkimustulosten perusteella Viivi-kyselyä voitaisiin hyödyntää pikkukeskosena syntyneiden lasten kehityksen ongelmien varhaiseen tunnistamiseen, jotta tukitoimet pystyttäisiin kohdentamaan mahdollisimman tehokkaasti ja oikea-aikaisesti niitä eniten tarvitseville.

Journal of Personalized Medicine -tiedelehdessä julkaistu tutkimus on osa Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikalla vuonna 2001 käynnistettyä moniammatillista PIPARI (Pienipainoiset riskilapset) -tutkimusta, jossa seurataan 478 lapsen (232 pikkukeskosen ja 246 täysiaikaisen verrokkilapsen) kehitystä syntymästä kouluikään.

Lisätietoja:

Eeva Mäkilä
Väitöskirjatutkija
Turun yliopisto
eaahos@utu.fi

Luotu 31.08.2023 | Muokattu 31.08.2023