Pikkunorssista halutaan mahdollisimman laadukas kokemus lapsille – toiminta käynnistyy tammikuussa 2021

29.10.2019

Ennakkotiedoista poiketen Turun yliopiston Rauman seminaarinmäelle rakennettava pikkunorssi aloittaa tammikuussa 2021.

Suomen ensimmäisen yliopistoon suoraan yhteydessä olevan harjoittelupäiväkodin, pikkunorssin, perustamista Raumalle on edistetty Turun yliopistossa syksystä 2017 lähtien. Alkuperäinen arvio pikkunorssin toiminnan käynnistämisestä oli elokuu 2020.  Päiväkotitoiminnan aloittamista lykätään nyt viidellä kuukaudella tammikuuhun 2021. 

– Haluamme aloittaa toiminnan mahdollisimman suunnitelmallisesti ja laadukkaasti. Aloittaminen tammikuussa mahdollistaa pikkunorssin lapsimäärän kasvattamisen hallitusti ja vähitellen. Syyskuussa aloittaminen olisi tarkoittanut sitä, että olisimme aloittaneet heti täydellä lapsimäärällä, Turun yliopiston rehtori Jukka Kola sanoo. 

Myös päiväkodin organisointimalli halutaan hioa mahdollisimman toimivaksi. Varhaiskasvatuslaki ei tällä hetkellä mahdollista päiväkotitoiminnan toteuttamista suoraan yliopiston alaisuudessa. Turun yliopisto on perustanut pikkunorssin toiminnan toteuttamiseen osakeyhtiön. Kolan mukaan pikkunorssin toiminnalle liiketoimintamalli ei välttämättä ole paras mahdollinen. Tarkoitus ei ole voiton tavoittelu, vaan varhaiskasvatuksen uusimpien tutkimustulosten soveltamien käytäntöön parhaita käytäntöjä etsien. 

– Toiminta kannattaisi nyt mahdollisimman pian vakinaistaa osaksi yliopistojen perustoimintaa. Tämä vaatii muutoksen varhaiskasvatuslakiin sekä pysyvän rahoituksen toimintaan, Kola sanoo. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on halunnut laajentaa toimintamallin valtakunnalliseksi. Ministeriö myönsi alkuvuonna rahoitusta kokeiluihin niille yliopistoille, joiden koulutusvastuuseen varhaiskasvatuksen opettajankoulutus kuuluu.  

Pikkunorssin rakennus on parhaillaan rakenteilla Rauman seminaarinmäelle. Suomen Yliopistokiinteistöjen rakennuttama päiväkoti valmistuu suunnitellussa aikataulussa toukokuussa 2020. Toiminnan aloittamiseen otettu lisäaika antaa mahdollisuuden toiminnan testaamiselle aidossa ympäristössä. 

Opettajankoulutuslaitoksen varajohtaja Jaana Lepistön mukaan Raumalla kehitetyn pikkunorssin toiminta-ajatus vastaa perusopetuksesta tuttujen normaalikoulujen toiminta-ajatusta. 

– Toimimme tiiviissä tutkimus-, opetus- ja harjoitteluyhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen kanssa sekä tarjoamme päiväkotina varhaiskasvatuspaikkoja raumalaisille lapsille yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa. Toiminnan piirissä on tarkoitus kehittää myös varhaiskasvatuksen opiskelua ohjaavien opettajien, varhaiskasvatuksen kasvattajien ja päiväkodin johtajien täydennyskoulutusta sekä koulutusvientiä, Lepistö sanoo.

Pikkunorssin käynnistyminen muuttaa Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen rakenteita, joita ollaan parhaillaan muokkaamassa kaupungin talousohjelmassa. 

– Aloitusajankohdan siirtäminen vaikuttaa kaupungin palvelutuotannon aikatauluihin. Suunnitellut muutokset pysyvät sellaisenaan, mutta niiden toteutusta lykätään yhdellä vuodella, Rauman kaupungin sivistystoimialan johtaja Soile Strander toteaa. 

Lisätietoja: 

rehtori Jukka Kola 
p. 029 450 5050
jukka.kola@utu.fi

sivistystoimialan johtaja Soile Strander
Rauman kaupunki
puh. 044 793 3070
soile.strander@rauma.fi

 

Uutista muokattu 31.10.2019: Lisätty tieto, että pikkunorssi on ensimmäinen yliopistoon suoraan yhteydessä oleva harjoittelupäiväkoti.

TK

Luotu 29.10.2019 | Muokattu 31.10.2019