Professori Klaus Elenius BioCity Turun tieteelliseksi johtajaksi

03.01.2022

Turun yliopiston lääketieteellisen biokemian professori Klaus Elenius on valittu BioCity Turun tieteelliseksi johtajaksi. Tehtävä on viisivuotinen ja se alkoi 1.1.2022. BioCity Turku on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen organisaatio, joka tukee ja koordinoi Turun seudun biotieteiden tutkimusta.

Professori Klaus Elenius.
Professori Klaus Elenius valittiin BioCity Turun tieteelliseksi johtajaksi loppuvuodesta 2021. Kuva: Suvi Harvisalo.

BioCity Turun tieteellisen johtajan tärkeimpinä tehtävinä on kehittää ja koordinoida tutkimusta sekä jatko- ja täydennyskoulutusta, kehittää tutkimusedellytyksiä ja edistää tutkijoiden yhteistyötä biotieteiden ja lääketieteen aloilla. BioCity Turun kansainväliseen tutkijayhteisöön kuuluu yli 140 tutkimusryhmää.

– BioCity Turulla on keskeinen asema biotieteellisen tutkimuksen edustajana ja koordinoijana sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Turun alueella BioCityllä on ainutlaatuiset mahdollisuudet tukea tutkijoiden verkostoitumista kahden eri yliopiston, yliopistosairaalan ja poikkeuksellisen aktiivisen yrityskentän välillä, Elenius sanoo.

BioCity Turun tieteellinen johtaja toimii myös BioCity Turun ja Turun Biotiedekeskuksen yhteisen johtokunnan puheenjohtajana. Tämän lisäksi tieteellinen johtaja osallistuu Biokeskus Suomen kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Vuodesta 2004 BioCity Turkua johtanut Turun yliopiston biokemian professori Jyrki Heino väistyi tehtävästä vuodenvaihteessa.

Merkittävä tutkijanura ja laajat verkostot tiedehallintoon sekä lääketeollisuuteen

Hakijoiden haastatteluissa kiinnitettiin huomiota tieteellisen uran laaja-alaisuuteen, tutkimusnäyttöihin sekä siihen, miten hakija pystyy kehittämään BioCity Turun toimintaa ja tutkimusta.

Klaus Elenius on tehnyt merkittävän uran muun muassa syöpien ja sydänsairauksien tutkimuksen parissa. Vuodesta 1998 lähtien Elenius on johtanut omaa tutkimusryhmää Turun yliopiston biolääketieteen laitoksella, MediCityn tutkimuslaboratoriossa, jonka varajohtaja hän on ollut vuodesta 2000. Lääketieteellisen biokemian professorina Elenius on toiminut vuodesta 2010 alkaen.

Tunnustuksena ansioituneesta tieteellisestä urastaan professori Elenius kutsuttiin Suomalaisen tiedeakatemian jäseneksi vuonna 2020 ja hän on aktiivinen toimija useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Kesäkuussa 2021 Elenius nimitettiin Suomen Akatemian hallituksen jäseneksi kaudelle 2022–2024.

Professori Klaus Eleniuksella on myös laajat yhteistyöverkostot biolääketieteen ja syöpätutkimuksen alalla niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Elenius on ollut perustamassa Abomics Ltd -yhtiötä ja hänellä on ollut tutkimussopimuksia useiden lääketieteen alan yritysten kanssa.

– Nykyaikaista tutkimusta ei voi tehdä korkealla tasolla ilman koordinointia ja eri alojen asiantuntijoiden välistä verkostoitumista. Tässä yhteistyössä niin tutkimuksen rahoittajilla, suorituspaikkoina toimivilla yliopistoilla ja sairaaloilla kuin tuloksia jalostavalla yritysmaailmallakin on oma tarpeellinen roolinsa, Elenius sanoo.

Lisätietoa:

Klaus Elenius
p. 050 514 2307
klaus.elenius@utu.fi

Luotu 03.01.2022 | Muokattu 01.03.2022