Seminaari avaa kansallisen turvallisuuden tutkimusta

30.01.2019

Kansallisen turvallisuuden käsitteeseen ja teorioihin pureudutaan Muuttuvat uhkakuvat ja valvonnan mekanismit Suomessa -hankkeen seminaarissa 8.2.

Kaikille avoin englanninkielinen seminaari järjestetään perjantaina 8.2. kello 10.00–15.00 Publicumin (Assistentinkatu 7) luentosalissa Pub4. Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Juha Vuori johdattaa erityisesti suomalaiseen tutkimusperinteeseen ja sen näkökulmiin, Tukholman krimonologian professori Janne Flyghed Ruotsin turvallisuusuhkiin. Luennot pidetään englanniksi.

Juha Vuori luennoi otsikolla Securitization Theory in the Study of Finnish Security.  Aiemmin Vuori on tutkimuksissaan keskittynyt myös Kiinan turvallisuuspolitiikkaan sekä ydinaseisiin liittyvään politiikkaan.
Flyghedin otsikkona on Hänen tutkimusintresseissään on selvittää, miten rikokset ja muu poikkeava käytös voidaan pitää tasolla, joka on yhteiskunnan kannalta hyväksyttävä.

Seminaarin järjestävä Muuttuvat uhkakuvat ja valvonnan mekanismit Suomessa -hanke tutkii Suomen sisäistä turvallisuutta 200 vuoden aikajänteellä autonomian ajasta nykypäivään. Se käsittelee suomalaisen yhteiskunnan turvallisuusuhkia sekä niihin liittyneitä sääntelyn mekanismeja ja instituutioita.

Koneen säätiön rahoittama hanke käyttää suomalaisia ja kansainvälisiä alkuperäisaineistoja kuten turvallisuuspoliisin, tuomioistuimien, sotilastiedustelun, santarmilaitoksen ja Malmin vastaanottokeskuksen aineistoja. Yhdessä ne avaavat monisäikeisen näkymän sisäisen turvallisuuden historiaan ja suomalaisten turvallisuusorganisaatioiden kansainvälisiin yhteyksiin.

Hanke tuo esiin nykyisen turvallisuuskeskustelun historiattomia piirteitä, tuottaa uutta tutkimustietoa ja tulkintoja sekä edistää alojenvälisyyttä.

Lisätietoja: Turun yliopiston poliittisen historian yliopistonlehti Mika Suonpää, mika.suonpaa@utu.fi, 050 326 4071

 

Luotu 30.01.2019 | Muokattu 30.01.2019