Talvi kampuksella

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet lahjoittaa 150 000 euroa Turun yliopiston terveystieteiden koulutusalalle

07.01.2021

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiö tekee 150 000 euron lahjoituksen, joka tukee Turun yliopiston terveystieteiden koulutusta ja tutkimusta. 

Turun yliopiston hoitotieteen laitos on alallaan kansainvälisesti erinomaisesti menestynyt tutkimus- ja koulutusyksikkö. Stiftelsen Eschnerska Frilasarettetin lahjoittamilla varoilla tuetaan sekä laitoksen uusia avauksia että pitkäjänteistä työtä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen ja Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön yhteistyö on ollut hedelmällistä ja tuottavaa jo useiden vuosien ajan. Olemme äärettömän kiitollisia tuesta, jolla voimme panostaa kokonaisvaltaiseen työhömme ihmisten terveyden edistämiseksi ja hoidon parantamiseksi, hoitotieteen laitoksen johtaja, professori Helena Leino-Kilpi iloitsee.

– Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön tarkoituksena on tukea sairaalatoiminnan ja vanhusten hoidon ohella yhä enemmän myös ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen työ terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi erityisesti vanhenemiseen ja väestön ikääntymiseen liittyen vastaa erinomaisesti tavoitteitamme, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Carlstedt

– Olemme halunneet tuellamme luoda määrätietoista yhteistyötä Turun yliopiston kanssa. Olisi hienoa, että tutkimustuloksia voitaisiin hyödyntää myös taloudellisesti heikommassa asemassa olevien tilanteen parantamiseen, mikä oli testamenttaaja C-G Eschnerin toivomus, painottaa säätiön toimitusjohtaja Henrik Karlsson.

Panostus ikääntyvien hoitoon, kansainväliseen yhteistyöhön ja sote-uudistuksen haasteisiin vastaamiseen

Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta valmistuu terveystieteiden maistereita kliinisen hoitotieteen, gerontologisen hoitotieteen, mielenterveyden hoitotieteen sekä terveyspedagogiikan osaamisalueilta. Stiftelsen Eschnerska Frilasarettetin lahjotuksella pystytään tukemaan esimerkiksi vuonna 2021 koulutusvolyymiään lisäävää gerontologisen hoitotieteen asiantuntija- ja johtamiskoulutusta. 

– Lahjoituksen avulla voimme edistää tavoitettamme lisätä korkean tason osaajia ikääntyneiden ihmisten palvelujärjestelmään ja hoitoon. Gerontologisen hoitotieteen asiantuntija- ja johtamisopintoja järjestetään Suomessa vain Turun yliopistossa, Leino-Kilpi kertoo.  

Lahjoitusta pystytään hyödyntämään myös vuonna 2019 käynnistetyn kansainvälisen Master’s Degree Programme in Future Health & Technology -kaksoistutkintokoulutuksen kehittämiseen. Monitieteinen ohjelma toteutetaan Turun ja Fudanin yliopistojen yhteistyönä.

– Koulutusyhteistyön tavoitteena on olla edelläkävijä kansainvälisessä poikkitieteellisessä terveysteknologian koulutuksessa, jossa yhdistyy kaksi tärkeää tieteenalaa: terveystieteet ja tietotekniikka, Leino-Kilpi sanoo. 

Myös tuleva sote-uudistus vaatii lisäpanostusta terveystieteiden osaajien koulutukseen niin perustutkintotasolla kuin täydennyskoulutuksessakin.

– Lahjoitus tukee merkittävästi Turun yliopistossa tehtävää terveystieteellistä koulutusta ja tutkimusta. Olemme erittäin kiitollisia lahjoituksesta, joka auttaa meitä panostamaan entistä vahvemmin sote-uudistuksen osaajatarpeisiin vastaamiseen, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet on tukenut Turun yliopistoa merkittävästi aiemminkin. Säätiö lahjoitti yliopistolle vuosien 2014–2017 valtion vastinrahakaudella yhteensä 800 000 euroa, minkä lisäksi säätiö on lahjoittanut kaksi professuuria ja tukenut esimerkiksi FinnBrain-hanketta ja lastenpsykiatrian tutkimusta. Säätiö on lahjoittanut Turun yliopistolle kokonaisuudessaan jo yli 2 miljoonaa euroa. 

Luotu 07.01.2021 | Muokattu 07.01.2021