Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet lahjoittaa Turun yliopistolle 600 000 euroa hoitotieteen professuurin perustamiseen

28.06.2019

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr tekee Turun yliopistolle 600 000 euron lahjoituksen hoitotieteen professuurin perustamiseen. Uuden professuurin erityisalana on väestön terveysvalinnat ja terveyden edistäminen.

Pekka Hänninen (lääketieteellisen tiedekunnan varadekaani), Henrik Karlsson (Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön toimitusjohtaja), Helena Leino-Kilpi (hoitotieteen laitoksen johtaja), Henrik Carlstedt (Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön hallituksen puheenjohtaja) ja Kalervo Väänänen (rehtori) iloitsevat säätiön ja yliopiston välisestä pitkäjänteisestä yhteistyöstä.

Kuvaaja/Tekijä

Hanna Oksanen

Lahjoitetuilla varoilla rahoitetaan viisivuotinen hoitotieteen professuuri, joka sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitokselle. Lahjoitusprofessuurin erityisala, väestön terveysvalinnat ja terveyden edistäminen, on uusi avaus Turun yliopiston terveystieteellisessä tutkimuksessa ja koulutuksessa. 

– Terveyden edistäminen on tällä hetkellä kansainvälisten terveysstrategioiden keskeinen painoalue. Laajaan kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa terveellisten elintapojen edistäminen, terveysongelmien ennaltaehkäisy sekä pitkäaikaisten terveysongelmien hallinta ja niissä tukeminen. Mitä suurimmassa määrin kyse on yksilöiden, perheiden ja väestötason terveysvalinnoista, kertoo hoitotieteen laitoksen johtaja, professori Helena Leino-Kilpi.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Carlstedt korostaa, että lahjoitus on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristömme hyvinvointiin. 

– Säätiömme säännöt ohjaavat tukemaan muun muassa ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Varojen suuntaaminen koulutukseen on viisas investointi, jotta tulevaisuudessa riittää hyvää jaettavaksi, Carlstedt sanoo.

Lahjoitusprofessuuri laajentaa Turun yliopiston terveystieteellistä tutkimusta

Terveyden edistämisen tutkimuksessa kehitetään uutta teoreettista ymmärrystä terveydestä, kehitetään ja testataan terveyttä edistäviä ohjelmia sekä etsitään keinoja yksilöiden, perheiden ja väestötason omaehtoisen toiminnan tukemiseen. 

– Tulevaisuudessa yhä suuremmalla osalla väestöstä on jokin terveysongelma tai perussairaus, jolloin terveyden edistämistutkimuksen kohteena on myös tukea ihmisiä elämään laadukkaasti tämänkaltaisten ongelmien kanssa.  Uuden hoitotieteen professorin onkin välttämätöntä tehdä monitieteistä kansainvälistä tutkimusta, Leino-Kilpi sanoo.

Terveystieteellisen koulutuksen osalta lahjoitusprofessuurin tehtäväalueeseen kuuluu terveyden edistämisen ja terveysvalintojen teemojen sisällyttäminen kaikkiin terveystieteellisiin koulutusohjelmiin sekä uuden koulutusohjelman rakentaminen. 

– Turun yliopiston hoitotieteen laitos on alallaan kansainvälisesti erinomaisesti menestynyt tutkimus- ja koulutusyksikkö. Lahjoitusprofessuuri tulee merkittävästi laajentamaan Turun yliopistossa tehtävää terveystieteellistä tutkimusta ja koulutusta. Olemme erittäin kiitollisia lahjoituksesta, joka mahdollistaa uudenlaisen näkökulman ennaltaehkäisevään terveyden edistämiseen, sanoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta valmistuu terveystieteiden maistereita kliinisen hoitotieteen, gerontologisen hoitotieteen, mielenterveyden hoitotieteen sekä terveyspedagogiikan osaamisalueilta. Lahjoitusprofessuuri täydentää näiden alueiden professuureja. 

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet on tukenut Turun yliopistoa merkittävästi aiemminkin. Säätiö lahjoitti vuosien 2014–2017 valtion vastinrahakaudella Turun yliopistolle yhteensä 800 000 euroa.
 

Luotu 28.06.2019 | Muokattu 14.05.2020