Suojelualueet auttavat vesilintuja sopeutumaan ilmastonmuutokseen

21.10.2020

Ilmastonmuutos siirtää lajien levinneisyyksiä kohti pohjoista. Lajien liikkuminen ei ole itsestään selvää, sillä esimerkiksi ihmisen maankäyttö voi rajoittaa sopivien elinympäristöjen määrää. Tuoreen tutkimuksen mukaan suojelualueverkosto edistää talvehtivien vesilintujen sopeutumista ilmastonmuutokseen edesauttamalla niiden levittäytymistä kohti pohjoista.

Uudessa tutkimuksessa selvitettiin suojelualueiden merkitystä talvehtivien vesilintujen levinneisyyden muutoksille Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa. Tutkimuksessa havaittiin, että lajiyhteisöt ovat levinneet nopeammin suojelualueilla kuin muilla alueilla.

– Vesilintujen levittäytyminen oli yli 40 prosenttia nopeampaa suojelualueilla verrattuna niiden ulkopuolisiin alueisiin. Keskimäärin lintuyhteisöt siirtyivät suojelualueilla 90 kilometriä 25 vuodessa, kertoo tutkijatohtori Elie Gaget Turun yliopistosta.

Suojelualueet eivät pelkästään lisänneet lajien levittäytymistä pohjoiseen, vaan lajien paikalliset sukupuutot olivat myös harvinaisempia levinneisyyden eteläreunalla olevilla suojelualueilla. Suojelualueiden ansiosta lajien levinneisyysalueet voivat kokonaisuudessaan laajentua.

Yksittäisten suojelualueiden lisäksi suojelualueverkostolla on vaikutusta siihen, miten nopeasti lajit siirtyvät. Vesilintuyhteisöt siirtyivät kohti pohjoista sitä nopeammin, mitä suurempi osa ympäröivistä alueista oli suojeltu. Tiheät suojelualueverkostot edistävät siten lajien levittäytymistä.

– Tutkimuksemme korostaa, että historiallisesti elinympäristön heikentymisen estämiseksi perustetut suojelualueverkostot ovat nyt tärkeitä lieventämään ilmastonmuutoksen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle, professori Jon Brommer tiivistää.

Tutkimus on osa kansainvälistä yhteistyötä, jossa hyödynnettiin kymmeniä tuhansia laskentoja lähes sadasta vesilintulajista. Aineistoa on kerätty 39 maasta 25 vuoden ajan. Tutkimus julkaistiin kansainvälisesti arvostetussa Conservation Biology -tiedesarjassa.

Lisätietoa: 

Tutkijatohtori Elie Gaget, biologian laitos, Turun yliopisto, elie.gaget@utu.fi  
Aleksi Lehikoinen, intendentti, linnustonseuranta, LUOMUS, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi
Professori Jon Brommer, biologian laitos, Turun yliopisto, jon.brommer@utu.fi 

Kuva: Elie Gaget

Luotu 21.10.2020 | Muokattu 21.10.2020