Turkuun perustettiin Immunologiakeskus

03.12.2021

Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri ovat perustaneet Turkuun Immunologiakeskuksen. Keskus ryhtyy edistämään immunologian perustutkimusta ja potilaiden parissa tehtävää alan tutkimusta. Keskusta johtaa InFLAMES-lippulaivan johtaja, professori Sirpa Jalkanen.

Uusi Immunologiakeskus kerää yhteisen sateenvarjon alle sekä Turun yliopiston (TY) että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) immunologian alan tutkijat ja kliinikot.

– Meillä on jo immunologiaan keskittyvä InFLAMES-lippulaiva, mutta siihen kuuluu vain osa immunologian osaajistamme. Kokoamme Immunologiakeskuksella yhteen kaikki, joiden työn ja kiinnostuksen kohteena on immunologia, Jalkanen valaisee. 

VSSHP:n johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo, että Immunologiakeskus voi entisestään tiivistää tutkijoiden ja lääkäreiden välistä yhteistyötä. Hän uskoo, että keskus yhdessä InFLAMES-lippulaivan kanssa varmistaa Turun pysymisen immunologian edelläkävijänä.

– Kun ottaa huomioon immunologian keskeisen roolin monien tautien syntysyissä ja hoidoissa se, että meillä tehdään korkeatasoista immunologista tutkimusta, on myös alueemme potilaiden etu, Pietilä tähdentää.       

Tavoite: olla kansallinen keskus

Immunologiakeskuksen suunnitelmissa on tarjota uusinta teknologiaa alan tutkimukseen siten, että immunologisen tutkimuksen erityistarpeet huomioidaan mahdollisimman hyvin. Keskuksen tehtäväksi on määritelty myös uusien immunologialan osaajien kouluttaminen ja alan kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Lisäksi se tarjoaa immunologista asiantuntemusta sairaanhoitopiireille ja yhteistyömahdollisuuksia lääkealan, biotieteiden ja diagnostiikka-alan yrityksille.

– Tavoitteemme on, että Immunologiakeskuksesta muodostuu niin vahva yhteistyöverkosto ja brändi, että se voisi tulevaisuudessa toimia kansallisena immunologiakeskuksena.  Pyrimme myös kansainvälisesti tunnetuksi immunologian alan vaikuttajaksi, Sirpa Jalkanen linjaa.

Immunologia tutkii puolustusjärjestelmäämme

Immunologia on ihmisen immuniteettia eli puolustusjärjestelmää tutkiva lääketieteen haara. Sen tärkeimpiä havaintoja on, että lähes kaikkien sairauksien taustalla on tavalla tai toisella häiriö elimistön puolustusjärjestelmässä. Kun se toimii liian tehokkaasti, seurauksena voi olla autoimmuunisairauksia kuten reuma tai diabetes. Jos puolustusjärjestelmä taas on heikentynyt, uhkana ovat esimerkiksi syöpä tai vakavat bakteeri- tai virustulehdukset.

Turussa immunologista tutkimusta tehdään niin yliopistossa kuin sairaanhoitopiirin eri yksiköissä muun muassa neuroimmunologiassa, reumatologiassa, ihotaudeissa, allergologiassa, gastroenterologiassa, infektiotaudeissa, lastentaudeissa ja syöpätaudeissa.

Lisätiedot:

Professori, akateemikko Sirpa Jalkanen, 040 566 9611, sirpa.jalkanen@utu.fi
Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä, 050 515 0615, mikko.pietila@tyks.fi

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen, Suomen Akatemian rahoittama tutkimuksen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot.

Luotu 03.12.2021 | Muokattu 03.12.2021