Turun yliopisto etsii uraauurtavia ja kestävyyttä edistäviä ratkaisuja 30 000 euron Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnolla

01.02.2023

Turun yliopisto avaa Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnon haun 1.2.2023. Palkinnon saajaksi haetaan tutkimukseen perustuvaa visionääristä, tieteenalojen rajoja rikkovaa ja yhteiskunnan eri sektoreita ylittävää ratkaisua, joka tukee kestävämmän globaalin tulevaisuuden rakentamista.

Tulevaisuus ei tule, se tehdään. Turun yliopisto avaa nyt neljättä kertaa jaettavan Pentti Malaska - tulevaisuuspalkinnon haun. Palkinnon saajaksi etsitään tutkimukseen perustuvaa innovaatiota, joka auttaa rakentamaan kestävämpää planetaarista tulevaisuutta.  

– Monimutkaiset muutokset haastavat planetaarista hyvinvointia. Tarvitsemme rohkeaa, kestävyyttä edistävää visionääristä ajattelua, tutkimusta, innovaatioita ja niistä syntyvää tuotannollista toimintaa. Haluamme tulevaisuuspalkinnolla kannustaa työhön, joka tuottaa tarvittavia kestävyysratkaisuja, sanoo palkintohakua koordinoivan Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen

Turun yliopiston Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto on 30 000 euroa. Palkinnon hakuaika on 1.2.– 28.4.2023. Kilpailuun osallistuvia ratkaisuja arvioidaan neljällä pääkriteerillä, jotka ovat: 

  • kestävä kehitys  
  • visionäärisyys 
  • yliopisto-yritysyhteistyö  
  • tieteenalojen ja yhteiskunnan sektorien rajat ylittävä lähestymistapa.  

Kilpailu on avoin pohjoismaisille toimijoille, joilla on tulevaisuusorientoitunut ja eri tieteenaloja yhdistelevä lähestymistapa. Kilpailussa haetaan edistyksellisiä ratkaisuja, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen tai joilla on jokin muu tiivis kytkös akateemiseen maailmaan. Esitetyn ratkaisun tulee olla vaiheessa, jossa sitä on jo kehitetty, siitä on luotu prototyyppi, sitä on testattu tai se on patentoitu, tai ratkaisun innovaatiopotentiaali on muuten todistettu. Kilpailuun ei oteta mukaan ideavaiheessa olevia ratkaisuja. 

Palkinnon saajan valitsee palkintoraati, johon kuuluvat: Linda Fröberg-Niemi (johtaja, CleanTurku, Turku Science Park Oy), Antti Salminen (professori, konetekniikka, Turun yliopisto), Vesa Silfver (toimitusjohtaja, Motiva Oy) ja Satu Teerikangas (professori, johtaminen ja organisointi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu). Raadin puheenjohtajana toimii Juha Kaskinen ja sihteerinä Riikka Saarimaa.  

Aiempina vuosina tulevaisuuspalkinto on myönnetty ekologisen ja vedenkestävän puukomposiittimateriaalin kehittäjälle Woodio Oy:lle (2021) ja ravinteikkaan Solein-proteiinin kehittäjälle Solar Foods Oy:lle (2019). Ensimmäisen kerran palkinnon sai vuonna 2017 EnviRate, joka on kehittänyt mobiilisovelluksen ympäristön tilan arviointiin.

Palkinto kunnioittaa professori Pentti Malaskan (1934‒2012) elämäntyötä tulevaisuudentutkimuksen alalla. Pentti Malaska oli Turun kauppakorkeakoulun talousmatematiikan ja tilastotieteen professori, joka perusti Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vuonna 1992. Malaska oli radikaali ja visionäärinen ajattelija, jonka tutkimuskohteet ylittivät eri tieteenalojen väliset rajat laajasti matematiikasta ja sähkötekniikasta filosofiaan, ekologiaan ja strategiseen johtamiseen. Malaskan elämäntyö ylitti myös rajat akateemisen maailman, liike-elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välillä. 

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus on vuonna 1992 perustettu monitieteinen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Keskus tuottaa näkemyksellistä tulevaisuustietoa, jonka tavoitteena on edistää yhteiskunnallista transformaatiota kohti ekologisesti tasapainoista, taloudellisesti kestävää, sosiaalisesti ja kulttuurisesti tasa-arvoista tulevaisuutta sekä antaa välineitä vastuulliseen päätöksentekoon ja herättää yhteiskunnallista keskustelua. 

Luotu 01.02.2023 | Muokattu 01.02.2023