Turun yliopisto istuttaa Namibiaan puita hiilinieluiksi

13.05.2019

Turun ja Namibian yliopistojen yhteistyöhankkeessa Namibiaan luodaan laaja puualue, joka toimii hiilinieluna ja palvelee samalla Namibian ekologisia ja taloudellisia tarpeita. Carbon Garden -hankkeen avajaisia vietettiin 10.5.2019 Namibian yliopiston kampuksella Henties Bayssa. Mukana avajaisissa olivat Namibian ensimmäinen presidentti Sam Nujoma ja nykyinen varapresidentti Nangolo Mbumba.

Turun ja Namibian yliopistojen Carbon Garden -yhteistyöhankkeen tavoitteena on istuttaa Namibiaan laaja puualue, jonka kasteluun käytetään puhdistettua suolaista meri- tai pohjavettä. Suolaisen veden puhdistamiseen käytetään vedenpuhdistusmenetelmää, joka toimii aurinkoenergialla.

– Tuleva puualue toimii hiilinieluna, eli se sitoo haitallisia hiilidioksidipäästöjä. Turun yliopiston tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä, ja tämä on yksi keino vähentää yliopiston hiilijalanjälkeä. Namibiassa puualue puolestaan hillitsee metsien vähenemistä ja tukee maan taloutta, sanoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

Carbon Garden -hankkeen avajaisia vietettiin perjantaina 10.5. Namibian yliopiston kampuksella Henties Bayssa, jossa suunnitelmaa testataan pienemmällä puualueella. Avajaisissa olivat paikalla muun muassa Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, Suomen Namibian suurlähettiläs Pirkko-Liisa Kyöstilä, Namibian ensimmäinen presidentti Sam S. Nujoma ja Namibian nykyinen varapresidentti Nangolo Mbumba.

Aurinkoenergiaa hyödyntävä kastelumenetelmä on edullinen ja ympäristöystävällinen

Projekti käynnistyy siten, että Namibian yliopiston meribiologian kampusalueelle Hentis Bayssa istutetaan noin 3–4 hehtaarin puualue, jolla testataan suolaista vettä hyödyntävää kastelujärjestelmää. Kyseessä on Solar Waters Solutions Oy -yhtiön kehittämä vedenpuhdistusmenetelmä, joka tuottaa aurinkoenergiaa hyödyntäen suolaisesta meri- tai pohjavedestä 3500 litraa juomakelpoista vettä tunnissa. Vedenpuhdistusmenetelmän koko elinkaaren aikaisten kustannusten arvioidaan olevan 70 prosenttia pienemmät kuin muissa vastaavissa menetelmissä.

– Namibia on yksi maailman kuivimmista maista, jonka pinta-alasta noin 22 prosenttia on autiomaata. Sisämaassa suuri osa pohjavedestä on suolapitoista ja sellaisenaan huonoa käyttövettä. Ilmastonmuutoksen myötä monet kuivat alueet ovat muuttumassa entistä kuivemmiksi ja sitä myötä asumiskelvottomiksi. Tämän hankkeen tavoitteena on testata Suomessa kehitetyn, aurinkoenergiaa hyödyntävän suolanpoistomenetelmän käyttökelpoisuutta talousveden tuottamisessa Namibian olosuhteissa, Väänänen kertoo.

Turun yliopisto käynnistää Namibian yliopistossa syksyllä 2019 it-alan maisteriohjelman, jonka tutkijat ja opiskelijat osallistuvat hankkeeseen suunnittelemalla kastelujärjestelmän automatisoinnin, jotta järjestelmä pystyisi itsenäisesti säätelemään puiden kastelua. Namibian maaperän suolapitoisuus luo pitkään jatkuvaan keinokasteluun haasteita, jotka pyritään ratkaisemaan IoT-verkkoon perustuvalla automaattisella etäseurannalla ja -ohjauksella. Kastelumenetelmä on tarkoitus optimoida niin, että se estää maanperän suolaantumisen viljelykelvottomaksi ja minimoi tarvittavan kasteluveden määrän.

Hiilinielujen luomiseen ei tavallisesti liity metsäalueiden tutkimusta, mutta tässä projektissa puualueiden vaikutuksia halutaan tutkia tarkasti, jotta toimenpiteitä voidaan ohjata oikeaan suuntaan. Vielä ei ole selvillä, minne laajempi puualue Namibiassa istutetaan ja mitä puulajeista se koostuu. Turun ja Namibian yliopistojen tutkijat selvittävät yhteistyössä, mitkä alueet olisivat ekologisesti ja taloudellisesti soveltuvimpia metsittämiseen. Samalla selvitetään, mitkä puulajit pitäisivät hiilidioksidin sidottuna mahdollisimman pitkään ja olisivat samalla taloudellisesti hyödyllisiä.

namibia carbon garden

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen istuttaa ensimmäisiä oliivipuita Namibian yliopiston meribiologian kampusalueelle Hentis Bayssa, jonne luodaan pienempi puualue kastelujärjestelmän testaamiseksi.

Kuvat

Mediat voivat hyödyntää vapaasti liitteenä olevia kuvia aiheeseen liittyvässä uutisoinnissa.

Avajaistilaisuus: https://apps.utu.fi/media/kuvat/Namibia/namibia_avajaiset.jpg

Kuvassa avajaistilaisuuden kunniavieraat (vasemmalta oikealle): Namibian Minister of Higher Education Itah Kandjii-Murangi, Minister of Agriculture, Water and Forestry Alpheus G. !Naruseb,  Solar Water Solutions -yrityksen johtaja Julius Pohjola, Namibian varapresidentti Dr. Nangolo Mbumba, Namibian ensimmäinen presidentti, "Father of the Namibian Nation" Dr. Sam S. Nujoma, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, Namibian yliopiston rehtori Kenneth Kamwi Matengu, Namibian yliopiston emeritusrehtori Lazarus Hangula.

Puun istutus: https://apps.utu.fi/media/kuvat/Namibia/namibia-istutus.jpg

Kuvassa Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen istuttaa ensimmäisiä oliivipuita Namibian yliopiston meribiologian kampusalueelle Hentis Bayssa, jonne luodaan pienempi puualue kastelujärjestelmän testaamiseksi.

Luotu 13.05.2019 | Muokattu 16.05.2019