0erityislapsetpaakuva.jpg

Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry aloittavat yhteistyön lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi

30.01.2020

Turun yliopiston ja Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry (VSLJ ry) aloittavat ainutlaatuisen tiedekummiyhteistyön. Yhteistyöltä toivotaan ennen kaikkea tiedolla johtamisen vahvistamista ja yhteisiä, leveämpiä hartioita lasten ja nuorten asioiden vaikuttamistyöhön. Tiedekummius tukee tavoitetta siitä, että alueen jokainen lapsi ja nuori voisi hyvin.

Yhdeksän Turun yliopiston tutkijaa ja asiantuntijaa on aloittanut VSLJ ry:n tiedekummeina. Yhteistyön taustalla on halu luoda uudenlaisia vaikuttavia rakenteita ja yhteistyömuotoja sekä saada enemmän näkyvyyttä lasten ja nuorten asioille. Lasten ja nuorten hyvinvointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun puhutaan eriarvoistumisesta, ongelmien kasaantumisesta ja niiden ehkäisemisestä.

Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää, että lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvä tutkimustieto saa laajempaa näkyvyyttä ja että tutkimustietoa käytetään päätöksenteossa entistä tehokkaammin.
– Yhteistyö VSLJ:n kanssa antaa meille tutkijoille suoran kanavan saada tietoa kentältä ja tuoda tietoa sinne, missä sitä tarvitaan, kehuu yhteistyön synnyttämiseen osallistunut, tiedesylikummiksi nimetty Marika Jalovaara Turun yliopistolta.

Yksittäisiltä tutkijoilta vaikuttamisen kanavat usein puuttuvat. VSLJ ry puolestaan istuu monissa neuvottelupöydissä eri rooleissa ja pystyy yhteistyön kautta tuomaan tutkimustietoa lähemmäs jäsenjärjestöjen toimintaa ja välittämään tietoa päätöksentekijöille. Toisaalta kentältä tulevat tutkimustarpeet saatetaan myös paremmin tutkijoiden tietoon VSLJ:n kautta.

– Tiedekummiyhteistyöltä odotamme tiedolla johtamisen ja kehittämisen vahvistumista sekä leveämpiä hartioita vaikuttamistyöhön. Yhteistyön kautta voimme tarjota työelämälähtöistä tietoa ja käytännön asiantuntijoita opetukseen tutkimustiedon rinnalle, kertoo Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n toiminnanjohtaja Miia Hänninen. Turun yliopiston lisäksi toiminnassa on mukana yksi tiedekummi Åbo Akademista.

Tiedekummit tulevat olemaan portteina laajempaan tiedeyhteisöön ja asiantuntijajoukkoon. Konkreettisia yhteistyön muotoja tulevat olemaan mm. asiantuntijaluennot, joissa tutkimus- ja järjestönäkökulma yhdistyvät. Parhaimmillaan yhteistyö voisi johtaa uusiin hankeideoihin.

Tiedekummit Heidekenin portailla

Vasemmalta Miia Hänninen ja tiedekummit Miia Tuominen, Maria Maunula, Mia Hakovirta, Helena hautala, eturivissä Tanja Sarlin ja Helena Hautala

Lisätiedot:

Maria Maunula, vaikuttavuuskoordinaattori, Turun yliopisto
Puh. 050 477 9860, maelsu@utu.fi

Miia Hänninen, toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Puh. 044 5355 131, miia.hanninen@vslj.fi

Luotu 30.01.2020 | Muokattu 07.02.2020