Turun yliopisto tarjoaa opintoja Venäjän hyökkäystä pakeneville ukrainalaisille

06.04.2022

Turun yliopisto tarjoaa Ukrainasta Suomeen paenneille korkeakouluopiskelijoille mahdollisuutta suorittaa maksutta monipuolisesti opintoja. Tiedekuntien erillisopintoihin myönnetään opinto-oikeuksia pääasiassa syyslukukaudesta alkaen. Erillisopintojen lisäksi ukrainalaisopiskelijat voivat opiskella maksutta avoimessa yliopistossa. 

Ukrainalaisopiskelijoille tarjotaan mahdollisuus hakeutua erillisopintoihin Turun yliopistoon. Opinto-oikeus erillisiin opintoihin voidaan myöntää sellaisille henkilöille, jotka ovat väliaikaisen suojelun piirissä ja joilla on voimassa oleva tutkinto-oikeus ukrainalaisessa korkeakoulussa.

Turun yliopiston tiedekunnat sekä kieli- ja viestintäopintojen keskus tarjoavat ukrainalaisopiskelijoille maksuttomia erillisopintoja. Tiedekuntien opintotarjonta on laaja keskittyen pääasiassa englanninkieliseen opetukseen.

- Turun yliopisto haluaa tukea Venäjän hyökkäystä pakenevia korkeakouluopiskelijoita ja tarjota mahdollisuuden sodan vuoksi keskeytyneiden opintojen jatkamiseen. Pyrimme tarjoamaan opintoja mahdollisimman joustavasti yliopistomme monipuolisesta opintotarjonnasta, Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn sanoo.

Erillisopintojen lisäksi Ukrainasta paenneille tarjotaan mahdollisuus opiskella maksutta avoimessa yliopistossa. He voivat myös hakeutua tutkinto-opiskelijoiksi normaalin opiskelijavalinnan kautta. Tutkinto-opintojen tukemiseen voidaan hyödyntää yliopiston Suomi-stipendiohjelmaa, joka on tarkoitettu Suomessa aloitettavaa Turun yliopiston maisteritutkintoa varten.

Opiskelijat ohjataan pääasiassa oman alan opintojen pariin

Suuri osa englanninkielisestä tarjonnasta sijoittuu aine- tai syventäviin opintoihin. Näihin opinto-oikeuden voi saada samaa tai vastaavaa alaa Ukrainassa opiskeleva tai muuten riittävät taustatiedot omaava opiskelija. Myös suomenkielisiin opintoihin on mahdollista hakeutua, mikäli kielitaito on riittävä. Kaikkia oppiaineita, esimerkiksi lääketiedettä tai hammaslääketiedettä, ei voi opiskella englanniksi.

Haku erillisopintoihin on jatkuva ja auki toistaiseksi. Kevään opinnot ovat jo käynnissä ja siten erillisiä opinto-oikeuksia tullaan lähinnä myöntämään syyslukukaudesta 2022 alkaen.

Hakijoiden tulee olla yhteydessä tiedekuntiin ennen hakulomakkeen täyttämistä, jotta heidät voidaan ohjata aiempien opintojen ja suunnitelmien perusteella oikeisiin opintoihin. Tiedekunnat tekevät päätökset opinto-oikeuksista aiempien opintojen perusteella. Opinto-oikeuden kesto riippuu haettavista opintokokonaisuuksista, mutta on ainakin tilapäisen suojelun statuksen keston mittainen.

Opinnot voi joissain tapauksissa saada hyväksytettyä Ukrainassa suoritettuun korkeakoulututkintoon. Turun yliopisto ohjeistaa hakijoitaan olemaan yhteydessä kotikorkeakouluihinsa, jotta he saisivat tarjotut opinnot osaksi ukrainalaista tutkintoaan.

Ukrainassa keskeytyneitä korkeakouluopintoja ei voi suorittaa loppuun ja valmistua Turun yliopistosta. Halutessaan opiskelija voi kuitenkin myöhemmin hakeutua suorittamaan tutkintoa Turun yliopistoon ja tällöin aiemmin suoritetut opinnot voi liittää tutkintoon.

Luotu 06.04.2022 | Muokattu 07.04.2022