Venäjän hyökkäys Ukrainaan – vaikutus Turun yliopistoon

Tälle sivulle päivitetään tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista Turun yliopiston toimintaan.

Päivitetty 20.3.2023 (koulutusmahdollisuudet)

Turun yliopisto on muiden yliopistojen kanssa tuominnut Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Yliopistot ovat ilmaisseet tukensa Ukrainalle ja erityisesti sen yliopistoyhteisölle. Yliopisto on ilmaissut tukensa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin, European Campus of City-Universities EC2U -yhteistyön, eurooppalaisten yliopistojen Coimbra-verkoston sekä eurooppalaisten yliopistojen EUA-yhteistyön kautta.

Ukrainan sota vaikuttaa Turun yliopiston tutkimusyhteistyöhön ja opiskelijavaihtoon. Yliopisto seuraa ministeriöiden, viranomaisten, Unifin ja EU:n linjauksia ja rajoituksia sekä tiedottaa mahdollisista muutoksista esimerkiksi tutkimusyhteistyöhön tai opiskelijavaihtoon liittyen.

Tutkimusyhteistyö

Turun yliopisto keskeyttää opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksen mukaisesti toistaiseksi yhteistyön venäläisyliopistojen ja muiden venäläisinstituutioiden kanssa. Yhteistyön keskeytys koskee sekä tutkimusyhteistyötä että organisaatioiden välistä mahdollista muuta yhteistyötä venäläisyliopistojen ja muiden venäläisinstituutioiden, kuten tutkimuslaitosten kanssa. Uusia yhteistyöhankkeita ei aloiteta venäläisten tai valkovenäläisten yliopistojen kanssa. Yliopisto suosittaa myös, ettei venäläisten ja valkovenäläisten yliopistojen tai muiden instituutioiden tutkijoita ja asiantuntijoita kutsuta vastaväittäjiksi, esitarkastajiksi tai rekrytointi- ja dosenttiprosesseissa kuultaviksi asiantuntijoiksi. 

Suomi tukee Euroopan komission päätöstä keskeyttää EU:n koulutus- ja tutkimusohjelmien puitteissa tehtävä yhteistyö venäläisten ja valkovenäläisten kumppanien kanssa. Euroopan komissio on jäädyttänyt uusien projektien neuvottelut venäläisten ja valkovenäläisten organisaatioiden kanssa Horisontti Eurooppa -ohjelman ensimmäisten hakujen osalta sekä maksatukset näihin maihin Horisontti 2020 -ohjelman käynnissä olevissa hankkeissa.

Yliopistosta ei tehdä toistaiseksi työmatkoja Venäjälle tai Valko-Venäjälle. Myös venäläisiin ja valkovenäläisiin instituutioihin affilioituneiden tutkijoiden kutsumista vierailuille tulee toistaiseksi välttää. Muun matkustamisen suhteen yliopisto kehottaa noudattamaan ulkoministeriön suosituksia. Maahanmuuttoon liittyvissä asioiden asioissa ohjeistaa maahanmuuttovirasto.

Opiskelijavaihto

Turun yliopistosta ei toistaiseksi lähdetä Venäjälle tai Valko-Venäjälle opiskelijavaihtoon, eikä yliopisto ota vaihto-opiskelijoita näistä maista. Turussa opiskelevat venäläiset ja valkovenäläiset tai Venäjällä tai Valko-Venäjällä vaihdossa olevat voivat jatkaa opintojaan normaalisti. Yhteydenpitoa vaihto-opiskelijoihin hoitaa yliopiston kansainvälinen liikkuvuus -toiminto (international@utu.fi).

Koulutusmahdollisuudet 

Turun yliopisto tarjoaa Ukrainasta Suomeen paenneille korkeakouluopiskelijoille mahdollisuutta suorittaa maksutta monipuolisesti opintoja. Opinto-oikeus erillisiin opintoihin voidaan myöntää sellaisille henkilöille, jotka ovat väliaikaisen suojelun piirissä ja joilla on voimassa oleva tutkinto-oikeus ukrainalaisessa korkeakoulussa.  

Tiedekuntien erillisopintojen haku on jatkuva ja auki toistaiseksi.  Opinto-oikeuksia erillisopintoihin myönnetään pääasiassa syyslukukaudesta 2022 alkaen. Erillisopintojen lisäksi ukrainalaisopiskelijat voivat opiskella maksutta avoimessa yliopistossa.  He voivat myös hakeutua tutkinto-opiskelijoiksi normaalin opiskelijavalinnan kautta. Tutkinto-opintojen tukemiseen voidaan hyödyntää yliopiston Suomi-stipendiohjelmaa, joka on tarkoitettu Suomessa aloitettavaa Turun yliopiston maisteritutkintoa varten. Stipendejä myönnetään kansainvälisten tutkinto-ohjelmien yhteishaun yhteydessä.

EU-tasolla selvitetään parhaillaan ukrainalaisopiskelijoiden tukemista Erasmus+ -ohjelman kautta.

> Selaa opintotarjontaa: Study opportunities to persons arriving in Finland from Ukraine

> Uutinen 6.4.2022: Turun yliopisto tarjoaa opintoja Venäjän hyökkäystä pakeneville ukrainalaisille

Opetushallitus on avannut EDUFI Fellowship -apurahahaun ukrainalaisille väitöskirjatutkijoille. EDUFI Fellowship -apuraha on tarkoitettu sotaa pakeneville ukrainalaisille väitöskirjatutkijoille ja Turun yliopisto hakee apurahaa yhdessä väitöskirjatutkijan kanssa.

> Lisätietoa apurahan hakemisesta
 

Tukea tarjolla

Sota koskettaa konkreettisesti useita yhteisön jäseniä ja yliopisto ilmaisee heille tukensa. Yliopisto tarjoaa asian käsittelyyn monipuolisia tukipalveluja (intranetissä, vaatii kirjautumisen).

Suomen yliopistot selvittävät yhdessä Scholars at Risk (SAR) Finlandin ja Students at Risk -verkoston kanssa ukrainalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden sijoittumismahdollisuuksia Suomen yliopistoihin.

Turun yliopiston lahjoittaa yhteensä 35 000 euroa Unicefille ja Punaiselle Ristille Ukrainan sodan uhrien tukemiseen.  

Asiantuntijoita median käyttöön

Yliopisto on koonnut median käyttöön listan tutkijoista, joiden asiantuntijuus liittyy Venäjään tai kansainvälisiin kriiseihin.