Turun yliopisto yhteistyöhön YK:n Afrikan talouskomission kanssa Afrikan kestävän kehityksen edistämiseksi

15.05.2019

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen ja Yhdistyneiden kansakuntien Afrikan talouskomission hallintojohtaja Carlos Haddad ovat allekirjoittaneet Memorandum of Understanding (MoU) -sopimuksen, jonka tavoitteena on edistää Afrikan kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja.

Turun yliopisto ja Afrikan talouskomissio pyrkivät sopimuksen myötä edistämään Afrikassa YK:n kestävän kehityksen 9. tavoitetta, joka liittyy kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurien luomiseen. YK:n Afrikan talouskomissio on perustettu vuonna 1958 ja sen tehtävänä on edistää Afrikan valtioiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, alueellista yhdentymistä ja kansainvälistä yhteistyötä.

– Turun yliopisto on tällä hetkellä yksi aktiivisimmista pohjoismaisista yliopistoista Afrikassa. Meillä tehdään Afrikkaan liittyvää tutkimusta, koulutusvientiä ja innovaatioita. Haluamme tiivistää tätä yhteistyötä entisestään, toteaa Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

MoU-sopimuksen keskiössä on tutkimuksen, tieteen, teknologian, innovaatioiden, päätöksenteon ja valmiuksien kehityksen edistäminen Afrikassa. Erityisesti halutaan panostaa Afrikan innovaatiojärjestelmiin, koulutuksen ja korkeakoulujen valmiuksien kehittämiseen, institutionaaliseen ja akateemiseen yrittäjyyteen sekä innovaatioihin, kestävään kehitykseen ja tulevaisuuden teknologioihin liittyvään asiantuntemukseen.

Afrikan talouskomission yhtenä tämän hetken tavoitteena on digitaalisen talouden kehittäminen, joka vähentäisi mantereen valtioiden maantieteellisten etäisyyksien kielteisiä vaikutuksia, etenkin Afrikan vapaakauppa-alueen kehittämiseen liittyen. Afrikan talouskomissio on kiinnostunut erityisesti Suomen osaamisesta, joka liittyy ympäristön huomioonottavaan talouskasvuun ja kaupungistumiseen.

– Sopimuksen myötä Turun yliopisto pyrkii olemaan eturintamassa Afrikan tieteeseen ja teknologiaan liittyvän opetuksen, tutkimuksen ja muiden valmiuksien kehittämisessä. Sopimuksella halutaan myös tehostaa asiantuntijoiden liikkuvuutta Suomen ja Afrikan välillä, Väänänen sanoo.

Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen tutkimusryhmä Knowledge Creation Processes (KREPRO) koordinoi yhteistyötä Afrikan talouskomission kanssa. Turussa järjestetään 26.–27.8.2019 seminaari, jossa käsitellään Suomen ja Afrikan välistä yhteistyötä YK:n kestävän kehityksen 9. tavoitteeseen liittyen sekä Euroopan unionin ja Afrikan välistä yhteistyötä.

Luotu 15.05.2019 | Muokattu 21.05.2019