Turun yliopiston entinen kansleri Jaakko Nousiainen on kuollut

24.03.2022

Turun yliopiston entinen kansleri ja valtio-opin professori Jaakko Nousiainen on kuollut 90-vuotiaana. Nousiainen aloitti vuonna 1963 Turun yliopiston valtio-opin oppiaineen ensimmäisenä vakituisena professorina. Hänen johdollaan kehittyi alan turkulainen koulukunta, jossa keskityttiin poliittisten instituutioiden tutkimukseen.

Jaakko Nousiaisen rintakuva.

Turun yliopiston kanslerina Nousiainen toimi vuosina 1994–1997. Kanslerina Nousiainen ei pyrkinyt linjanvetäjäksi vaan toimi ennemminkin laillisuuden kontrolloijana.

Kanslerikautta edelsi useat tehtävät yliopiston hallinnossa: hän toimi sekä humanistisen että yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina, yliopiston vararehtorina vuosina 1975–1978 ja yliopiston valtuuston puheenjohtajana 1985–1988.

Jaakko Nousiainen toimi Turun yliopiston valtio-opin professorina 1963–1993. Kauden 1987–1992 hän toimi Suomen Akatemian tutkijaprofessorina. Hänen johdollaan Turun yliopistoon syntyi valtio-opin turkulainen koulukunta. Sille oli ominaista tutkimuksellisen huomion kiinnittäminen hallitsemislaitosten toimintaan ja niiden valtasuhteisiin. Nousiaisen oman mielenkiinnon kohteina olivat niin tasavallan presidentin, hallituksen kuin eduskunnan asema Suomen poliittisessa järjestelmässä. 1980-luvulla nämä institutionaaliset tutkimushankkeet avartuivat kansainväliseksi yhteistyöksi hallitusten ja kansanedustuslaitosten vertailevaksi tarkasteluksi kehittyneissä demokratioissa.  

Turun yliopiston opiskelijoille Nousiainen oli pidetty luennoitsija. Kaikille suomalaisille valtio-opin opiskelijoille hän tuli tutuksi erityisesti Suomen poliittinen järjestelmä -teoksensa kautta. Vuosikymmeniä alan keskeisenä oppikirjana suomalaisyliopistoissa olleen teoksen ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1959. Englanniksi se käännettiin vuonna 1971.

Suurelle yleisölle Nousiainen tuli tunnetuksi tiedotusvälineiden ahkerasti käyttämänä Suomen poliittisen järjestelmän ja parlamentarismin asiantuntijana. Erityisesti vaalien aikaan hän oli koko kansalle tuttu kommentaattori.

Nousiainen on jättänyt vahvat sormenjälkensä suomalaiseen valtiosääntökehitykseen yli viiden vuosikymmenen ajalla. Hän muun muassa toimi asiantuntijajäsenenä valtiosäännön tarkastamiskomiskomiteassa 1982–1983, valtiosääntötoimikunnassa vuosina 1991–1993 ja valtiosääntökomitea 1992:ssa vuosina 1992–1994. Hän kuului myös vuoden 2000 perustuslakiuudistusta valmistelleisiin työryhmiin ja komiteoihin.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi hänelle vuonna 2016 elämäntyöpalkinnon parlamentarismin edistämisestä.

Nousiainen syntyi 20.12.1931 Pälkjärvellä, kirjoitti ylioppilaaksi Joensuun lyseosta ja suoritti valtiotieteiden kandidaatin, lisensiaatin ja vuonna 1956 tohtorin tutkintonsa Helsingin yliopistossa. Ennen Turun yliopistoon saapumistaan hän työskenteli Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa yhteiskuntatieteiden apulaisprofessorina vuosina 1961–1963.

Jaakko Nousiaisella ja hänen opettajana toimineella Eva-vaimollaan on kaksi lasta.

Turun yliopisto suruliputtaa 24.3.2022 Jaakko Nousiaisen muistoksi.

>> Kuva: Jaakko Nousiainen, Turun yliopiston arkisto

Luotu 24.03.2022 | Muokattu 24.03.2022