Turun yliopiston selvitystyö Educariumin käytettävyydestä koulurakennuksena hyvässä vauhdissa

18.03.2024

Turun yliopiston tilaohjelman ensisijaisena tavoitteena on säästöjen etsiminen, mutta samalla se antaa mahdollisuuden kehittää uudenlaista tulevaisuuden koulun ja opettajankoulutuksen mallia. 

Turun yliopiston työryhmä selvittää kevään aikana, voiko yliopiston alakampuksella sijaitseva Educarium soveltua koulutilaksi ja yliopiston harjoittelukoulu Turun normaalikoulu siirtyä Varissuolta kampukselle. Työryhmän puheenjohtajana toimii koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn. Samanaikaisesti dekaani Markus Granlundin vetämä työryhmä selvittää niin kutsutun alakampuksen tilojen tehokkaampia käyttömahdollisuuksia.

Työryhmät ovat halunneet tehdä selvitystyötä mahdollisimman avoimesti ja yliopisto on tiedottanut prosessista aktiivisesti. Yhteisölle ja eri sidosryhmille järjestetään erilaisia kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia.

Käynnissä on parhaillaan myös Suomen yliopistokiinteistöt SYK Oy:n selvitystyö Educarium-rakennuksen mahdollisuuksista koulukäytössä.

– Työryhmätyöskentelyn pääpaino on taloudellisissa seikoissa ja tilasäästöjen etsimisessä. Yliopistolla on tällä hetkellä runsaasti tiloja, joita ei käytetä niiden koko kapasiteetilla. Samalla yhteistyössä SYKin kanssa meillä on nyt mahdollisuus suunnitella erinomaista, tulevaisuuden koulun ja opettajakoulutuksen mallia, jota varmasti tulevaisuudessa halutaan tulla muualtakin katsomaan, Björn kertoo.

Björn korostaa, että opiskelijat tarvitsevat ja saavat jatkossakin rauhallisia opiskelutiloja, eikä mahdollinen Norssin siirtyminen vaikuta lähiopetuksen vähenemiseen.

Aikataulu selvitystyössä on tiivis, jotta myös Turun kaupunki voi ottaa mahdolliset yliopiston ratkaisut huomioon kouluverkkoa koskevassa päätöksenteossaan. Selvitystä ja etenemissuunnitelmaa esitellään 17.5. yliopiston hallitukselle, joka päättää hankkeen jatkosta. 

Selvitystyö on osa Turun yliopiston tilaohjelman tavoitteiden toteuttamista. Yliopiston hallitus hyväksyi tilaohjelman kokouksessaan 26.1.2024. Tilaohjelman tavoitteena on muun muassa yliopiston käytössä olevien kokonaisneliöiden vähentäminen, vuokrakustannusten hillitseminen ja tilakustannusten pienentäminen. Tilaohjelma on osa yliopiston pitkäjänteistä talouden tasapainottamisohjelmaa.

Turun normaalikoulu on Turun yliopiston harjoittelukoulu. Koulussa suorittavat opetusharjoitteluaan sekä luokan- että aineenopettajaharjoittelijat osana opettajan pedagogisia opintojaan. Sekä Turun normaalikoulu että Educarium ovat Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistuksessa ja Turun yliopisto on niissä vuokralaisena.

Luotu 18.03.2024 | Muokattu 18.03.2024