Teekkarihattu valkoisella taustalla

Turun yliopistoon perustetaan teknillinen tiedekunta – vastaa alueen osaajapulaan ja tulevaisuuden haasteisiin

20.03.2020

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 20.3.2020, että Turun yliopistoon perustetaan teknillinen tiedekunta 1.1.2021 alkaen.

Yliopiston hallituksen päätös tuo Turun yliopistoon uuden tiedekunnan olemassa olevien seitsemän tiedekunnan lisäksi. Tekniikan laajennus on tärkeässä roolissa yliopiston tuoreessa strategiassa ja toimenpideohjelmissa. 

Tällä hetkellä vallitsevasta pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta Turun yliopisto haluaa varmistaa, että sen monitieteinen tutkimus ja koulutus toimivat jatkossakin ihmiskunnan ja ympäristön hyväksi. Monet innovaatiot perustuvat tekniikan ja muiden tieteenalojen, kuten lääketieteen rajapinnoilla tapahtuvaan tutkimukseen. 

– Tekniikan laajennus vaikuttaa positiivisesti täydentävän rahoituksen määrään ja yliopiston kilpailukykyyn entistäkin monitieteisempänä yliopistona. Teknillisen tiedekunnan perustaminen on satavuotiaalle yliopistollemme tärkeä päätös, joka vahvistaa kykyämme vastata vallitsevaan osaajapulaan ja samalla tulevaisuuden haasteisiin, rehtori Jukka Kola sanoo. 

Tähän mennessä yliopistolle on lahjoitettu jo kahdeksan uutta tekniikan professuuria. Yliopisto on myös solminut strategisen yhteistyösopimuksen Meyer Turun kanssa. 

Tavoitteena omaleimainen, vahvassa vuorovaikutuksessa toimiva teknistieteellinen kokonaisuus

Opetus- ja kulttuuriministeriö laajensi heinäkuussa 2019 Turun yliopiston tekniikan koulutustarjontaa antamalla yliopistolle konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutusvastuut aiempien biotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan lisäksi. Elokuussa yliopisto käynnisti tekniikan koulutuksensa kokonaisuuden uudistuksen suunnittelutyön. 

Suunnitelman laati tehtävään nimetty tekniikan koulutuksen kokonaissuunnittelun työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi vararehtori Mika Hannula. Lisäksi tekniikan rakennetyöryhmä on pohtinut alan organisoitumista. Molemmat työryhmät päätyivät yksimielisesti suosittelemaan uuden tiedekunnan perustamista. Suunnittelutyöhön osallistuivat Åbo Akademin ja muiden yliopistojen lisäksi myös Turun ammattikorkeakoulu, sekä lukuisat alueen yritykset. 

– Teknillisen tiedekunnan perustaminen varmistaa, että Turun yliopiston teknistieteellinen tutkimus ja koulutus voivat kehittyä vahvaksi ja omaleimaiseksi kokonaisuudeksi, joka toimii luontevassa vuorovaikutuksessa muiden tieteenalojen ja alueen korkeakoulujen kanssa. Aktiivinen vuorovaikutus yritysten kanssa kuuluu olennaisena osana toimintaan.  Esimerkiksi strategisen kumppanimme Meyer Turun kanssa meillä tulee olemaan laajaa yhteistyötä diplomitöiden, kesätyöpaikkojen ja opetuksen suhteen, Hannula kertoo.

Hallitus valtuutti rehtorin käynnistämään tiedekunnan perustamisen vaatimat toimenpiteet. Seuraava vaihe on tiedekunnan rakenteen ja laitosjaon suunnittelu. Tekniikan koulutus organisoidaan selkeiksi tutkinto-ohjelmiksi, joiden alat ovat biotekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka sekä tieto- ja viestintätekniikka. Sekä tutkimuksessa että koulutuksessa tehdään vahvaa yhteistyötä Turun yliopistojen muiden tieteenalojen, erityisesti luonnontieteiden, lääketieteen ja kauppatieteiden kanssa. Tekniikan laajennusta ohjaa työryhmä, jota johtaa vararehtori Hannula.

Vuonna 2020 diplomi-insinöörikoulutuksen neljän ohjelman sisäänotto on 273 opiskelijaa. Uusiin kone- ja materiaalitekniikan koulutuksiin otetaan tänä vuonna 100 opiskelijaa. Yliopisto kasvattaa myös jo käynnissä olevien biotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinöörikoulutusten sisäänottoa. Yliopisto on sitoutunut vähintään 10 uuden tekniikan professorin rekrytointiin. Neljä ensimmäistä professoria on jo valittu.

Luotu 20.03.2020 | Muokattu 05.01.2021