Turun Yliopistosäätiö tuki tiedettä yli miljoonalla eurolla

11.05.2023

Turun Yliopistosäätiö on jakanut kevään 2023 apurahat Turun yliopiston tutkijoille ja tutkimusryhmille. Apurahoja myönnettiin yhteensä 1 202 395 euroa. Perinteiseen tapaan apurahat jaetaan Snellmanin päivänä 12.5.2023. Apurahojen turvin tutkitaan muun muassa korkeakoulutukseen pääsyn tasa-arvoa, nationalismin hyödyntämistä kriisiajan politiikassa sekä ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten päihteettömyyttä.

Turun Yliopistosäätiön jakaa vuosittain tutkimus-, matka- ja väitöskirja-apurahoja sekä yleisrahastosta että säätiön hallinnoimista 90 nimikkorahastosta. Nimikkorahastot on muodostettu testamenteilla ja lahjoituksilla saaduista varoista ja keräyksistä.

– Hakemuksia saatiin yliopiston kaikista kahdeksasta tiedekunnasta yli 800 kappaletta, ja kaikkiin tiedekuntiin myös myönnettiin apurahoja. Tutkimustyön tilanne on koronan jälkeen normalisoitunut, ja erityisesti matka-apurahoja kansainvälisiin konferensseihin haettiin ja jaettiin runsaasti. Myös väitöskirja-apurahahakemusten määrä kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta, kertoo tieteellisten asiantuntijoiden puheenjohtaja ja säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, professori Riitta Pyykkö.

Väitöskirja-apurahoja myönnettiin 69 kappaletta (813 880 €). Koko vuoden työskentelyn mahdollistavia näistä oli 12 kappaletta.

Apuraha koko vuoden työskentelyyn myönnettiin muun muassa VTM, FM Waltteri Immoselle. Immonen tutkii väitöskirjassaan, miten nationalismia hyödynnetään ja miten sen väestöä yhdistävä luonne ilmenee kriiseissä, sekä päätöksenteon tasolla että väestön keskuudessa. Immosen työn keskiössä ovat Suomen Nato-jäsenyys ja koronakriisi. Immosen apuraha myönnettiin TS-Yhtymä Oy:n rahastosta.

Sairaanhoitaja (YAMK) Anu Vaihekoskelle myönnettiin neljän kuukauden väitöskirja-apuraha ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten päihteettömyyden ja nikotiinituotteiden käytön vähentämisen tutkimiseen. Vaihekoski tutkii väitöskirjatyössään, millaiset tekijät vaikuttavat toisen asteen ammattiin opiskelevien nuorten päihteiden ja nikotiinituotteiden käyttöön sekä selvittää nuorten omia näkemyksiä keinoista, joilla käytön vähentämiseen voitaisiin vaikuttaa. Apuraha myönnettiin Tellervo ja Kyllikki Hakalan rahastosta.

Väitöskirja-apurahojen lisäksi myönnettiin 33 apurahaa muihin tutkimushankkeisiin. Dosentti Nina Haltialle myönnettiin apuraha tutkimukseen ”Vaihtoehtoiset reitit yliopistoon ja korkeakoulutukseen pääsyn tasa-arvo”. Haltian tutkimusryhmä tarkastelee yliopistojen opiskelijavalintoja ja erityisesti sitä, millaisena sisäänpääsymahdollisuutena niin sanottu avoimen yliopiston väylä näyttäytyy suhteessa muihin valintatapoihin.

Apurahat julkistetaan Snellmanin päivän juhlassa 12.5.2023.

Lisätiedot:

Turun Yliopistosäätiön tieteellisten asiantuntijoiden puheenjohtaja, professori Riitta Pyykkö: 040 834 4086, riitta.pyykko@utu.fi

Apurahansaajien haastattelupyynnöt:

Apurahasihteeri Marjukka Sillanpää, puh. 050 535 4092, marjukka.sillanpaa@utu.fi                          

Turun Yliopistosäätiön tehtävänä on tukea ja edistää Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein toimintamuoto on sen rahastot, joiden tuotoista säätiö jakaa apurahoja tieteellisen tutkimuksen edistämiseen. Säätiön 91 rahaston yhteenlaskettu arvo on noin 72,8 miljoonaa euroa. Rahastot on pääosin perustettu yksityishenkilöiden merkkipäivä- ja testamenttilahjoitusten sekä eri organisaatioiden lahjoitusten pohjalta, ja ne usein kantavat lahjoittajan nimeä.

Luotu 11.05.2023 | Muokattu 11.05.2023