Med kuvitus 669

Tutkijat löysivät ihosyövän etenemiseen vaikuttavan RNA:n – PRECSIT-molekyyli edistää ihon okasolusyövän kasvua ja leviämistä

31.01.2020

Turun yliopiston, Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Läntisen syöpäkeskuksen (FICAN West) tutkijat löysivät uuden RNA-molekyylin, PRECSIT:in, joka säätelee ihon okasolusyövän kasvua ja leviämistä. Tulevaisuudessa PRECSIT voisi mahdollisesti toimia uutena merkkiaineena nopeasti etenevän tai leviävän okasolusyövän havaitsemisessa sekä uusien hoitomuotojen kohteena. 

Ihosyövät ovat yleisimpiä syöpiä maailmassa ja niiden esiintyvyys on kasvussa. Okasolusyöpä on yleisin etäpesäkkeitä lähettävä ihosyöpä ja sen esiintyvyys on kasvussa maailmanlaajuisesti. Pitkäaikainen altistuminen auringon ultraviolettisäteilylle on keskeisin riskitekijä tämän syöpätyypin kehittymiselle. 

– Okasolusyövälle on tyypillistä syöpäsolujen huomattava geenimutaatiotaakka, mikä on seurausta pitkäaikaisesta altistuksesta auringon ultraviolettisäteilylle. Useita ihosyövälle altistavia geenimutaatioita tunnetaan, mutta genomin ns. pimeän puolen ei-koodaavien RNA-molekyylien merkitys okasolusyövän kehittymisessä on vielä kirjaimellisesti hämärän peitossa, kertoo ihotautiopin professori ja Tyksin Ihoklinikan ylilääkäri Veli-Matti Kähäri. 

– Valtaosa ihmisen genomista sisältää geenejä, joista ei tuoteta proteiinia, mutta niiden merkitys solun toiminnan säätelijöinä on silti olennainen. Pitkät ei-koodaavat RNA:t ovat suurelta osin tuntematon joukko RNA-molekyylejä ja viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että ne voivat toimia etenkin syövässä kasvainten kasvuun liittyvien signaalinvälitysreittien säätelyssä, kuvailee tutkijatohtori Minna Piipponen, joka on yksi tutkimuksen kirjoittajista. 

Näin ollen RNA-molekyylejä voitaisiin käyttää hyödyksi syövän diagnostiikassa spesifisinä merkkimolekyyleinä sekä uusien hoitomuotojen kohteina.

PRECSIT säätelee okasolusyövän kasvua ja leviämistä

Tutkimuksessa havaittiin, että uuden pitkän ei-koodaavan RNA:n ilmentyminen okasolusyövän syöpäsoluissa oli koholla verrattuna terveeseen ihoon. Tutkimuksessa osoitettiin myös, että PRECSIT:in ilmentymistä säätelee kasvurajoitegeeni p53, jonka toiminta on geenimutaatioiden seurauksena estynyt suuressa osassa okasolusyöpiä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että PRECSIT edistää syöpäsolujen leviämistä lisäämällä soluväliainetta hajottavien entsyymien tuotantoa STAT3-solusignalointireitin välityksellä.

Ilmenemisen ja toimintamekanismin perusteella tämä pitkä ei-koodaava RNA nimettiin PRECSIT:iksi (p53 regulated carcinoma-associated STAT3-activating long intergenic non-protein coding transcript). 

– Pitkät ei-koodaavat RNA:t ovat tällä hetkellä kuuma tutkimuskohde syöpätutkimuksessa maailmanlaajuisesti, sillä niitä voitaisiin mahdollisesti hyödyntää uusien merkkiaineiden ja lääkehoitojen kohteena spesifisesti eri syövissä. PRECSIT tarjoaa uutta tutkimustietoa pitkien ei-koodaavien RNA molekyylien roolista okasolusyövän etenemisessä, Piipponen summaa.

Tutkimustulokset julkaistiin American Journal of Pathology -tiedelehdessä helmikuun 2020 numerossa.

Luotu 31.01.2020 | Muokattu 03.11.2020