vauva.jpg

Vanhempien roolia vastasyntyneiden tehohoidon aikana on mahdollista määritellä uuden mittarin avulla 

10.06.2021

Turun yliopiston ja alankomaalaisen OLVG-sairaalan yhteistutkimuksessa kehitettiin mittari, jonka avulla voidaan arvioida vanhempien osallistumista ja yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa vauvan tehohoidon aikana. Mittarin avulla hoitohenkilökunta voi kiinnittää huomiota toimintatapoihin, joilla vanhempien osallistuminen ja yhteistyö henkilökunnan kanssa voidaan turvata jokapäiväisessä työssä.

CO-PARTNER-mittari määrittelee ensimmäistä kertaa vanhempien roolin vauvan hoidossa ja yhteistyössä henkilökunnan kanssa vastasyntyneiden teho-osastolla. Mittari kehitettiin ja testattiin vanhempien ja monitieteisen tutkimusryhmän yhteistyönä Alankomaissa. 

– Mittari osoittautui tutkimuksessa luotettavaksi, ja sen avulla pystyttiin osoittamaan eroja perhelähtöisten, vanhemmat osallistavan ja perinteisen ammattilaislähtöisen työtavan välillä, kertoo tohtorikoulutettava Jennifer Auxier Turun yliopistosta

Vanhempien osallistuminen on tärkeää 

CO-PARTNER mittaa vanhempien osallistumista sekä henkilökunnan ja vanhempien yhteistyötä seuraavilla osa-alueilla: vauvan päivittäinen hoito, lääketieteellinen hoito, infomaation kerääminen ja vauvan puolesta puhuminen, läsnäolo osastolla sekä läheisyyden ja lohdun antaminen vauvalle. 

Vanhemmat, joiden vauvaa hoidettiin perhelähtöisessä hoitokulttuurissa, antoivat mittarilla korkeampia pisteitä osallistumisesta ja yhteistyöstä kuin ammattilaislähtöisessa hoitokulttuurissa olleet vanhemmat. Vanhempien antamat korkeat pisteet olivat yhteydessä vanhempien väheisempiin masennusoireisiin sekä vahvempaan vauvan ja vanhemman väliseen kiintymykseen.

– Vanhemman roolin antaminen aidosti vanhemmille vastasyntyneen tehohoidon aikana on keskeistä vanhempi-lapsisuhteen normaalin kehittyksen kannalta. Tähän asti vanhemman roolia ja siihen kasvua on arvioitu intuitiivisesti, mutta nyt arvio on mahdollista tehdä tieteellisesti kehitetyn, luotettavaksi osoitetun mittarin avulla. Tämä on todella merkittävä mahdollisuus parantaa perheiden hoitoa, Auxier korostaa.

Kolmen keskosena syntyneen lapsen äiti ja Keskosperheiden yhdistys Kevytin puheenjohtaja Minna Pulla uskoo, että työkalun avulla vanhempia voidaan tukea ymmärtämään, kuinka he voivat osallistua lapsensa hoitoon tehohoito-osastolla.

– Tämä työkalu voi vahvistaa vanhempien luottamusta itseensä vauvojensa hoitajina epävarmoina aikoina tehohoito-osastolla. Lisäksi sen avulla sairaanhoitajat voivat kerätä tietoa vanhempien edistymisestä lastensa hoidossa, Pulla sanoo. 

Perhelähtöiset toimintatavat turvaavat mahdollisuuden vanhemmuuteen

Tutkimuksen vastuututkija Nicole van Veenendaalin mukaan tutkimusnäyttö tukee vanhempien osallistamista vauvojen hoitoon kaikilla osa-alueilla. 

– Sairaalaorganisaatioiden ja henkilökunnan tulisi yhdessä sovittujen toimintatapojen avulla turvata vanhemmille heille luontaisesti kuuluva rooli vauvan hoidossa, van Veenendaalin huomauttaa. 

Koronaepidemia on asettanut omat haasteensa ja rajoittanut vanhempien fyysistä läsnäoloa vastasyntyneiden teho-osastoilla. 

– Jos hoitokulttuuri tunnustaisi paremmin vanhempien roolin vauvan hoidossa, rajoituksilta ja niiden aiheuttamilta haitallisilta vaikutuksilta vanhempien hyvinvointiin ja vauvan kehitykseen oltaisiin voitu välttyä, van Veenendaal uskoo.

Seuraavaksi mittaria jatkokehitetään ja otetaan käyttöön Alankomaiden ulkopuolella. Tutkimusryhmä antaa mielellään mittarin muiden tutkijoiden ja kliinikoiden käyttöön, jotta he voivat osaltaan tukea vanhempien osallistumista sekä vanhempien ja henkilökunnan yhteistyötä vauvan hoidossa. 

Tutkimus on julkaistu PLOS ONE -tiedelehdessä.

Luotu 10.06.2021 | Muokattu 15.06.2021