Uraauurtava suomalaistutkimus valittiin vuosikymmenen merkittävimpien joukkoon – muuttaa umpilisäkkeen tulehduksen hoitokäytäntöjä maailmalla

09.01.2020

Journal of American Medical Association (JAMA) on valinnut suomalaisen umpilisäketulehdustutkimuksen yhdeksi kymmenestä 2010-luvun kliinisesti tärkeimmistä ja vaikuttavimmista artikkeleistaan. Tutkimus osoittaa, että isolla osalla potilaista antibiootit voisivat korvata leikkaushoidon lievemmissä umpilisäketulehduksissa. Artikkeli on listan ainoa kirurginen tutkimus. Yhdysvaltojen lääkäreiden ammattijärjestön julkaisema JAMA on maailman laajalevikkisin viikoittain ilmestyvä vertaisarvioitu korkeatasoinen lääketieteellinen julkaisu. 

Akuutti umpilisäketulehdus tai sen epäily on maailman yleisin päivystysleikkauksen syy. Umpilisäkkeen tulehduksessa eli appendisiitissa ei kuitenkaan aina ole kiire leikkauspöydälle. Nykyään nimittäin tiedetään, että umpilisäkkeen tulehduksia on kahta muotoa: komplisoitunutta eli vaikeampaa, puhkeamiseen johtavaa tulehdusta, joka vaatii aina leikkauksen, ja komplisoitumatonta, lievempää tulehdusta, joista iso osa voidaan mahdollisesti hoitaa ilman leikkausta. 

Turusta johdettu suomalainen satunnaistettu APPAC-monikeskustutkimus (APPendicitis Acuta) osoitti JAMAn artikkelissa vuonna 2015, että vuoden seurannassa suurimmalla osalla potilaista komplisoitumattoman umpilisäketulehduksen hoito onnistui antibiootilla. Vaikka umpilisäkkeen poistoleikkaus on yleisesti hyvin siedetty, se on kuitenkin leikkaustoimenpide, johon voi liittyä leikkauksen aikaisia ja sen jälkeisiä ongelmia.

– Tutkimushypoteesimme oli, että komplisoitumattomista umpilisäkkeistä iso osa voidaan jatkossa hoitaa leikkaushoidon sijaan antibiootilla. Näin voitaisiin välttää tarpeettomia leikkauksia ja niihin liittyvää sairastuvuutta. Samalla terveydenhuollon kustannuksia voitaisiin säästää merkittävästi, kertoo APPAC-tutkimuksen johtaja, professori, ylilääkäri Paulina Salminen Turun yliopistosta ja Tyksistä. 

Jatkotutkimukset vahvistavat antibioottihoidon tehokkuuden

Vuonna 2018 JAMAssa julkaistiin tutkimuksen pitkäaikaisseurannan tulokset, joiden pohjalta voidaan vetää sama johtopäätös: suurimmalla osalla potilaista antibioottihoito oli tehokasta ja edelleen turvallista. Lisäksi antibiootilla leikkaushoidon sijaan hoidetut umpilisäketulehdukset uusiutuivat sitä harvemmin mitä kauemmin tulehduksesta oli kulunut aikaa. 

Tulokset ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä sekä potilashoidon että terveydenhuollon resurssien käytön kannalta. 

– Tulostemme perusteella antibioottihoito on varteenotettava hoitovaihtoehto komplisoitumattoman umpilisäketulehduksen hoidossa, ja sen käytännön toteutusta kannattaa ehdottomasti tutkia edelleen. Tutkimusryhmällämme on tällä hetkellä käynnissä kolme uutta kansallista tutkimusta komplisoitumattoman umpilisäketulehduksen hoidon optimoimiseksi, Salminen sanoo.

Tutkimusaiheen kiistanalaisuus loi omia haasteita tutkimuksen tekemiselle. 

– Umpilisäketulehduksen leikkaushoitoa oli pidetty yli vuosisadan ajan välttämättömänä, joten uuden hoitovaihtoehdon tutkiminen herätti monenlaisia ajatuksia etenkin tutkimuksen alussa. Nyt saamamme hieno huomionosoitus tutkimuksemme merkityksellisyydelle sekä ilahduttaa suuresti että motivoi jatkotutkimuksiin, Salminen iloitsee. 

APPAC-tutkimusta ja sen jatkoseurantaa johdetaan Tyksistä. Alkuperäisessä APPAC-tutkimuksessa oli mukana kolme yliopistosairaalaa (Tyks, OYS ja Tays) ja kolme keskussairaalaa (Jyväskylä, Mikkeli ja Seinäjoki). Tyks on tukenut tutkimusta valtion sairaanhoitopiireille myöntämästä tutkimusrahoituksesta ja Turun yliopisto hankerahoituksestaan. 

Lisätietoja: kirurgian professori, ylilääkäri Paulina Salminen, Turun yliopisto, Tyks ja Satasairaala, 02 313 0542, 040 718 1896, paulina.salminen@tyks.fi

Luotu 09.01.2020 | Muokattu 09.01.2020