Jukka Käyhkö valittu Suomen ilmastopaneeliin

20.12.2019

Valtioneuvosto on valinnut Turun yliopiston maantieteen laitoksen professori Jukka Käyhkön Suomen ilmastopaneeliin 1.1.2020 lähtien.

Suomen ilmastopaneelin tehtävänä on ilmastolain suunnittelua ja seurantaa varten koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Paneelilta pyydetään lausunto muun muassa pitkän ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Paneeli voi myös harkintansa mukaan suorittaa muita ilmastonmuutosta koskevaan tietopohjaan liittyviä tehtäviä.

Ilmastolain mukaan asiantuntijaelimessä tulee olla edustus eri tieteenaloilta. Jäsenehdotukset paneelin on pyydetty korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta. Paneelin nelivuotinen toimikausi on 1.1.2020–31.12.2023.

Käyhkön kiinnostuksena tiedon ja ymmärryksen merkitys ilmastonmuutoshaasteissa

Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen professorin Jukka Käyhkön asiantuntijuusalueisiin kuuluu ilmastonmuutoksen monitieteinen tarkastelu. Hän on tutkinut ilmastonmuutoksen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksia mm. tulvahaasteissa, porotaloudessa ja kaupunkiympäristöissä. Hänen johtamansa HERCULES-konsortio sai vastikään nelivuotisen rahoituksen Suomen Akatemian Ilmastonmuutos ja terveys -ohjelmassa.

Käyhkö on kirjoittanut runsaasti myös yleistajuisia artikkeleita ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä. Hänen kolumnejaan julkaistaan kuukausittain Turun Sanomissa.

– Ilmastopaneelissa vastuullani on erityisesti ilmasto-opetus. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ja huipputärkeä sektori, sillä tieteellisen tiedon tuottamisen lisäksi meidän tulee huolehtia tiedon leviämisestä yhteiskunnassa. Jokainen meistä toimii moninaisissa rooleissa – työtehtävissä, vanhempana, kuluttajana ja äänestäjänä – ja kaikissa näissä tulisi kyetä toimimaan vastuullisesti ja kestävästi. Tähän tarvitaan ilmastoymmärrystä, jota tulisi olla tarjolla kaikille, vauvasta vaariin, Käyhkö kertoo.

Luotu 20.12.2019 | Muokattu 02.01.2020