Akateeminen yrittäjyys – yhdestä mallista moniin polkuihin

07.02.2022

Akateeminen yrittäjyys viittaa yliopistoissa tapahtuvan yrittäjämäisen toiminnan moniin muotoihin. New Movements in Academic Entrepreneurship -kirjassa joukko kansainvälisiä kirjoittajia Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta ehdottaa, että akateemista yrittäjyyttä ei pitäisi tutkia atomististen yksilöiden tai yrittäjäsankareiden toimintana.

Sen sijaan aihetta tulisi tutkia sosiaalisesti rakentuneena monien toimijoiden, vaihtelevien intressien ja muuttuvien toimintojen verkostona yliopistoekosysteemissä. Tämä lähtökohta tarjoaa tuoreita näkemyksiä akateemisen yrittäjyyden vivahteista sekä haastaa tutkimuskirjallisuudessa ja mediassa vallitsevan yhden tarinan muotin aiheesta.

Kirjan viisitoista lukua tarjoavat uutta tietoa yliopiston eri toimijoiden – akateemisten johtajien, opettajien ja henkilökunnan sekä opiskelijoiden – näkökulmista. Kirja havainnollistaa, miten yliopistoekosysteemissä on tarjolla useita kertomuksia akateemisesta yrittäjyydestä.

Kirja tarjoaa myös uutta tietoa siitä, miten akateeminen yrittäjyys ei ole samalla tavalla avoin kaikille akateemisten yhteisöjen jäsenille. Kirjoittajat haastavat ajatusta siitä, että on olemassa yksi akateemisen yrittäjyyden perusmalli, joka sopii kaikille. Kirjassa osoitetaan lisäksi, minkälaisia jännitteitä, ristiriitoja ja harmaita alueita akateemisen yrittäjyyden kokemukseen liittyy.

New Movements in Academic Entrepreneurship (Edward Elgar 2021) -kirja laajentaa akateemisen yrittäjyyden rajoja kysymällä, kuinka yliopistojen akateemiset johtajat ymmärtävät yrittäjyyden idean yliopistossa, miten tutkijat antavat merkityksiä tutkimuksen kaupallistamiselle, ja miten opiskelijat neuvottelevat identiteetistä akateemisena ja yrittäjänä toimijana.

“Kirja tarjoaa tärkeä tietoa, jota voidaan käyttää hyödyksi Turun yliopistossa”, sanoo professori Ulla Hytti. “Ymmärtämällä paremmin erilaisia näkökulmia on mahdollista vastata yrittäjyyteen liittyviin odotuksiin ja huolenaiheisiin yliopistossa”, hän jatkaa.

Kirjan ovat toimittaneet Suomen Akatemian rahoittaman Akateemisen yrittäjyyden sosiaalisten prosessien tutkimuskonsortion (2016–2020) Itä-Suomen ja Turun yliopiston tutkijat.

Tutustu kirjaan verkossa: Eriksson, P., Hytti, U., Komulainen, K., Montonen, T., Siivonen, P. (toim.) (2021) New Movements in Academic Entrepreneurship, Edward Elgar. https://www.e-elgar.com/shop/gbp/new-movements-in-academic-entrepreneurship-9781800370128.html

Kirjasta on katsottavissa animaatio painamalla ”Play” kirjan kannen kuvan alta.

Lisätietoja: Professori Ulla Hytti, ulla.hytti[at]utu.fi, 040 5409112

Luotu 07.02.2022 | Muokattu 07.02.2022